Çocukluk Deyip Geçme!

4 Eylül 2018

Nasıl bir çocukluk geçirdiğimiz, ileri yaşlarda nasıl bir yetişkin hayatı süreceğimizin belirleyicisi olması açısından, hepimiz için büyük önem taşımaktadır.

Eşlerin neden çocuk sahibi olmak istediği ve çocuğa yüklediği anlam ile başlayan bu süreç hayatta nasıl bir birey olacağımızı büyük oranda etkilemektedir.

Evliliğin ve çiftlerin çocuk sahibi olmaya hazır olup olmaması, gebelik haberinin ailede nasıl karşılandığı, gebelik sürecinde anne adayının içinde bulunduğu ortam ve ruh hali, gebelik sürecinin hem fiziksel hem de psikolojik olarak nasıl geçtiği, doğumun hangi ortamda ve ne koşullar altında gerçekleştiği, doğum komplikasyonlarının varlığı, bebek ile ilk temas, ebeveynlerin bebeği kabul süreci, ebeveynler ile bebek arasındaki bağlanma süreci, eşler arası ilişkiler, bebek ile evliliğin seyrinin değişmesi, anne-baba-çocuk rol ayrımının nasıl yapıldığı, duygu ve düşüncelerin aktarımının çocuğa nasıl öğretildiği, çocuğun davranış ve tutumlarının nasıl şekillendirildiği (ödül,ceza…), çocuğun hem fiziksel hem zihinsel hem de psikolojik gelişim sürenin nasıl ilerlediği, çocuğun sağlık durumu, yeni bir bireyin (kardeşin) aileye katılıp katılmaması, çeşitli sebeplerle -okul, iş, sağlık, görev vs.- çocuk ile ebeveynlerinin ayrışması, çocuğun sosyal çevre ile ilişki kurma biçimi, çocuğun arkadaş çevresi, çocuğun eğitim ve öğretim hayatında karşılaştığı zorluklar, okul başarısı, sosyal becerileri ve yetenekleri, bunların çocuğun ailesi tarafından desteklenip desteklenmemesi, çocuğun okul başarısına ve performansına yüklenen anlamlar, ailenin çocuk ile ilgili beklentileri, kariyer ve meslek planlamasının neye göre yapıldığı, ergenlik sürecinin nasıl yaşandığı, ergenlik sürecinde ailenin tutumu, karşı cinse ilginin varlığı, ilk ilişki deneyimi, yetişkin olma yolunda kurulan hayallerin varlığı ve adımların atılması…

Şeklinde sıraladıkça devamı gelen bu süreç, çocukluğumuzun temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu süreçte meydana gelen bir ya da birden fazla sağlıksız durumun varlığı çocukluk hatıralarının bazen kötü anılmasına sebep olmaktadır. Bu durumlar yetişkin hayatında atılamayan ya da atmakta güçlük çektiğimiz adımların kilit noktaları olabilmektedir.

Pek çok psikolojik yaklaşım çocukluk sürecinin kilit noktaları üzerinde durur ve hayatta karşılaşılan problemlerin ancak bu kilit noktalarını bularak aşılabileceğini savunur. Bu yüzden terapi sürecinde başlangıçta alınan çocukluk öyküsü çok önemlidir. Psikolog denildiğinde herkesin zihninde divana uzanmak ve çocukluğuna dönmek çağrışımlarının olması da bu yüzdendir.

Çocukluk döneminde çocuğun zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelişimine pek çok şey etki etmektedir. Bu dönemde her bir değişkeni kontrol etmek ne yazık ki mümkün değildir; ancak ebeveynlerle ilgili olan alana müdahale etmek mümkündür. Çocukluk çağının büyük bir bölümünü ebeveynlerin kapladığını düşündüğümüzde bu müdahalenin çocukların sağlıklı birer yetişkin olabilmesi için önemli bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Terapi sürecinde çoğunlukla karşılaştığımız çocukluk travmalarının, ebeveynlerin çocuklarına karşı olan tutum ve davranışlarından, ani büyük değişikliklerden (boşanma, kardeş, okula başlama, sağlık problemleri, taşınma, kayıplar, ekonomik krizler, doğal afetler…) ve istismar durumlarından kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Bu olayların yetişkinlikteki yansımaları ise kişinin anlam veremediği mutsuzluk, kaygı, huzursuzluk, öfke, çaresizlik, yalnızlık gibi duygular olmaktadır. Gerekli destek alınmadığında ise psikopatolojiler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Belki kendi çocukluğumuza dönüp yaşananları telafi etmek mümkün olmayacaktır; ancak geleceğimiz için bunun önemini kavramamız gerekmektedir ki sağlıklı nesiller yetişsin. Bizler de yetişkinler olarak kendi süreçlerimize odaklanmak ve geçmiş yaşantılarımızla barış imzalamak için terapi desteği alma konusunda daha duyarlı ve açık olmalıyız.

Yazının devamı...

Yoksa Senin Sosyal Medyada Hesabın Yok mu?

4 Ağustos 2018

İnsan sosyal bir varlıktır. Sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi için çevresindekilerle etkileşim halinde olması gerekir. Bu yüzden insan sosyal çevresiyle bir bütündür. Zihinsel ve psikolojik gelişimi, insanın sosyal çevresiyle olan etkileşimi ile paralellik gösterir.

Sosyal çevre ile etkileşimde bulunmanın ve sosyalleşmenin pek çok yolu vardır. Yıllar geçtikçe bu yollar çeşitlenmiş ve farklılaşmıştır. Bazen de amacının dışında kullanılmaya başlanmıştır. Sosyal medya da bunlardan biridir.

Hiç düşündük mü gün içerisinde elimizden düşürmediğimiz telefonlarımız, tabletlerimiz ve bilgisayarlarımız neden var?

Bilginin kaynağına ulaşmak, aktarımı sağlamak gibi temel amaçlarının dışında farklı bir şeyler olmalı ki artık sağlığımız ve psikolojimiz üzerindeki etkileri neden bu kadar konuşulsun?

Sosyal medya insanlara gerçek dünyanın dışında hayal edilen ikinci bir dünyayı sunar. Olduğun gibi değil, olmak istediğin gibi biri olarak görünmeyi sağlar. Psikolojik açıdan bakıldığında bu durum kaygının ve depresif belirtilerin bazen kaynağı bazen de yansıması olabilmektedir.

Sosyal medya kontrollü kullanıldığında kişinin diğerleri ile olan etkileşimini sağlar ve bu da insanın gelişiminin bir parçasıdır. Ancak sosyal medya kontrolsüz ve amacı dışında kullanılmaya başlandığında bazı psikolojik problemleri beraberinde getirmektedir.

Stresle baş etmek için sosyal medya

Hepimiz stresle karşı karşıya kaldığımızda onunla baş etmeye çalışırız. Bazı baş etme yöntemlerini kullanarak stresle ortaya çıkan kaygıyı belirli bir seviyede tutmak için çabalarız. Ancak bu yöntemlerin uzun süreli kullanımı bizi esas çözümden uzaklaştırır. Sadece problemi erteler. Yani kalıcı çözümler sunmaz. Son zamanlarda sosyal medya kullanımı da stresle baş etme yöntemlerinin arasına dahil oldu.

Yazının devamı...

İçinizdeki Çocuğa Temas Etmekten Korkmayın!

4 Mayıs 2018

Sağlıklı yetişkin duygularının farkında olan, neye ihtiyacı olduğunu bilen ve mantığıyla duygu ve düşünceleri arasında dengeyi kurabilen kişidir.

Çoğumuzun bir yetişkin olarak yapmış olduğu en büyük hata, içimizdeki çocuğun ihtiyaçlarını ve duygularını susturup mantığı ön plana alarak çevremize sorumluluk sahibi olan, olgun bir yetişkin imajı vermeye çalışmaktır. Bu amaç uğruna omuzlarımıza gereğinden fazla ağır yükler alarak kendimizi zorluyoruz aslında. Çoğu zaman içimizdeki çocuğun varlığını inkar ediyor ya da onu bastırıyor veya bir ebeveyn misali onu kontrol etmeye çalışıyoruz.

Ancak öyle anlar geliyor ki hiçbir sebep yokken; bazen öfkemizi kontrol edemiyor, bazen kontrolsüzce ağlıyor, bazen de nedensiz yere kaygılanıyoruz. Zaman geçtikçe bu durumu yaşama sıklığımız artıyor, olanlara anlam veremiyoruz. Bu duygu ve davranış değişiklikleri sıklaştıkça endişe duymaya başlıyoruz, bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünüyoruz. Değişiklikler altından kalkılamaz bir hale dönüştüğünde ise bir uzmandan destek almaya karar veriyoruz.

Terapi sürecine başlayan aklı karışmış olan yetişkine terapist, sağlıklı bir yetişkin olması konusunda yardımcı olur. Birlikte bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta aracı danışan kullanır, terapist ise ona rehberlik eder. Terapi sürecinin hızı ve yönü danışanın kontrolündedir. Terapist uygun sorularla danışanına içindeki çocuğa temas etmesini sağlar. Bir yerlerde sıkışıp kalmış ve ihtiyaçları göz ardı edilmiş o çocuk bulunduğunda danışan esas problemini ve onun kaynağını görmüş olur. Bunu iyileştirmek ve değiştirmek terapinin esas hedefi haline gelir. Danışanın belirlediği hedef doğrultusunda artık araç hızlanmaya başlar. Varılmak istenen nokta ve duraklanacak istasyon danışana bağlıdır. Fakat çoğu zaman danışanlar, farkında olarak yaşamayı öğrendiklerinde, terapi sürecini kendilerine yaptıkları bir yatırım olarak gördüklerinden terapiye devam etmek isterler.

Terapi sürecinde danışan sağlıklı bir yetişkin olarak içindeki çocuğa karşı koşulsuz sevgiyle yaklaşır. Onun ihtiyaçlarının ve yarım kalmışlıklarının bilincine varır ve onları yetişkin yanıyla kendisi tamamlamaya çalışır. Aksi taktirde diğer insanlar tarafından bunların karşılanamayacağını bilir. Böyle bir beklenti içerisinde olmanın kendisi için zaman kaybı olduğunun ve diğerlerine aşırı sorumluluk yüklemekten başka bir şey olmadığının farkına varır.

Terapide kişi kendine ve iç dünyasına temas etmeyi öğrenir. Problemlerin kaynağı da çözümü de buradadır zaten. Kişi bunu başarabildiğinde sağlıklı bir yetişkin olarak hareket eder ve sağlıklı kararlar alır.

Uzm. Psk. Didem ÜNGÖR DÖRTKOL

Yazının devamı...

Stresi Hepimiz Yaşıyoruz Ama Onu Yeterince Tanıyor Muyuz?

24 Aralık 2017

Stresi hepimiz hayatımızın bir noktasında yaşıyoruz. İster büyük bir şehirde yaşayalım ister küçük bir kasabada, ister çok ünlü bir iş adamı olalım ister maddi güçlük çeken bir emekçi, ister küçücük bir çocuk olalım ister yılları devirmiş deneyimli bir çınar, ne olursa olsun nefes alıyor ve hayatta bir şeyler için mücadele ediyor olmak, stresle karşı karşıya bırakıyor hepimizi. Çünkü yaşıyor olmak eşittir stres demektir aslında.

Stres nedir?

Bilimsel olarak stresin ne olduğuna baktığımızda, vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara karşı verdiği otomatik tepkiler olarak tanımlandığını görüyoruz. Psikoloji alanının perspektifinden ise stres, kişinin baş edebilme gücünü aşan ya da zorlayan durumlarla karşılaştığında kendini koruyabilmek ve hayata devam edebilmek adına ortaya koyduğu otomatik tepkilerdir.

Stres bir etki tepki mekanizmasıyla çalışır. Stres etkeni stres tepkilerini oluşturur. Bu tepkiler fiziksel, davranışsal, psikolojik ve zihinsel belirtiler olabilmektedir.

Fiziksel belirtilere baktığımızda, kişide görülen bedensel yakınmalar karşımıza çıkmaktadır. Bunlar kalp atışının hızlanması, tansiyon yükselmesi, terleme, nefes darlığı, baş ağrısı, mide bulantısı, sindirim bozukluğu, alerji, yorgunluk şeklinde kendini gösterebilir. Fiziksel belirtiler ilerlediğinde kişiyi doktor doktor gezdiren şikayetler haline gelebilmektedir.

Davranışsal belirtilere baktığımızda uykusuzluğu, yoğun uyuma isteğini, yeme alışkanlığında değişiklikleri, iştahsızlığı, sigara ve alkol kullanımındaki artışları görmekteyiz.

Psikolojik belirtileri ise gerginlik, öfke, panik hali, sürekli ve artan endişe, bunalmışlık hissi ve çaresizlik duygusu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Stresin zihinsel belirtileri ise kontrolsüz düşünceler, unutkanlık, dağınıklık ve karışıklık, odaklanmada güçlük, motivasyonda ve performansta düşüş, dikkat eksikliği, muhakeme gücünde azalma şeklinde kendisini gösterebilir.

Yazının devamı...

Dikkat! Teknoloji psikolojinizi bozabilir.

7 Temmuz 2017

Gün geçtikçe teknoloji daha da ilerliyor ve hayatımızın her alanına yayılmaya devam ediyor. Kuşkusuz bu gelişmeler hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor ve bilgiye her an ulaşabiliyoruz. Gencinden yaşlısına herkesin hayatının ortasına yerleşen teknoloji hepimizin vazgeçilmezi haline geldi.

Peki ama bu vazgeçilmezlik bizi nasıl etkiliyor?

Herkes hayatımıza olan katkılarından bahsederken, ben konuyu biraz daha psikolojik boyutuyla ele almak istiyorum.

Geçenlerde bir TV programında teknolojik gelimeler, siber saldırılar ve siber güvenlik planları hakkında konuşulurken, konuklardan biri “bu işin içinde olmak kendimi güvensiz hissettiriyor ve paranoyam artıyor” dediğinde, diğer konuklar aslında gelişen teknolojinin bir o kadar da kendilerini olumsuz etkilediğini fark ettiler. Bir anda programın odak noktası değişti ve konuklar teknolojiye dair endişelerini dile getirmeye başladılar.

Sonra düşündüm de, seanslarda bazı danışanlarımın sık sık dile getirdiği izleniyor/dinleniyor olma endişesini ve sürekli kendilerini/başkalarını kontrol etme ihtiyacı hissettiklerini hatırladım. Bir de teknoloji bağımlılığından yakınan danışanlarım aklıma geldi.

Teknoloji çoğunlukla bağımlı kişilik özellikleri olan insanları olumsuz etkiliyor.

Bağımlı kişilik özelliklerine sahip olan kişilerin ilişkilerinde de bağımlı hale geldiklerini söylemek yanlış olmaz. Bu kişiler teknolojiyi genelde bir baş etme olarak kullanırlar ve ilişkilerine dair duydukları endişelerini teknoloji ile azaltmaya çalışırlar.

Bazen çevremizdeki kişiler; akıllı telefonlardaki uygulamalara sıklıkla girerek karşıdaki kişinin uygulamalarda en son ne zaman çevrimiçi olduğuna, mesajlarının iletilip iletilmediğini okunup okunmadığını kontrol ettiğine, en son ne zaman kiminle ve nerede yer bildirimi yaptığına, kimlerle fotoğraf paylaşımı yaptıklarına bakarlar. Hatta belki de zaman zaman bizler bile yapıyoruz bu davranışları.

Yazının devamı...

İlişkilerde sınır problemi

2 Temmuz 2017

İLİŞKİLERDE SINIR PROBLEMİ

Toplumumuzda insanlar sıklıkla ilişkilerinden şikâyet etmekte ve ilişki problemleri için psikolojik destek alma ihtiyacı hissetmektedirler.

Bu problemler çoğunlukla benzer sebeplerden kaynaklanmaktadır. Partnerlerin birbirlerinin yaşantısına fazla müdahale ediyor olması, çiftlerin birbirlerini değiştirmeye çalışması, aile büyüklerinin çocuklarının büyüdüklerini kabul etmeyerek çiftin ilişkisine dahil olmak istemeleri, ev ve iş yaşantılarının iç içe geçiyor olması vb. sebepler çoğu zaman çiftlerin ilişkilerinde problemler yaşamasına sebep olmaktadır.

Aslında bakıldığında, temel sorun yetişkinlerin kendilerine ve çevresindekilere sınır koyamamalarından kaynaklanmaktadır.

Sınır koymak, Türk toplumunda insanların belki de en çok zorlandığı; ama bir o kadar da gerekli ve önemli bir davranıştır. Genellikle kolektif kültürel yapımızla çeliştiği için sınır koyma davranışı bencil olmakla karıştırılır. Kendi duygu ve düşüncelerine öncelik veren, bireysel değerlerini önemseyen kişiler, ne yazık ki toplumumuzda “bencil” insanlar olarak etiketleniyorlar.

Halbuki sınır koymaktan kasıt, sağlıklı bir yetişkin olarak bireyin kendi duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilir olması, yeri geldiğinde çevresindekilere “hayır” diyebiliyor olması ve kendi kararlarını almak konusunda sorumluluk bilinci içinde olmasıdır.

Bir yetişkinden ilişkilerinde kendini özgürce ifade edebiliyor ve karşısındakilere sağlıklı sınırı koyabiliyor olması beklenir. Kişi ancak o zaman sağlıklı ilişkiler içinde bulunabilir ve kendini rahat hissedebilir. Aksi takdirde iç içe geçmiş ilişkilerden ve ilişki problemlerinden kaçmak imkansızdır.

Uzm. Psk. Didem ÜNGÖR DÖRTKOL

Yazının devamı...

"Ben psikolog olmak istiyorum!"

24 Temmuz 2016

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra geldi tercih dönemine.

Etrafımdaki gençler yoğun bir stres ve gelecek kaygısı içindeler. Gençlerimizin büyük bir çoğunluğu için üniversite tercihi, gelecek demek. Onların açısından bakıldığında, çok da haksız sayılmazlar aslında.

Üniversite, tercih, meslek seçimi, iş hayatı, gelecek gibi kavramlar öylesine birbiri ile bağlantılı hale geldi ki, biri söz konusu olduğunda diğerlerine dair düşünceler otomatik olarak gençlerin zihninden geçiyor ve buna dair inançları aktif hale geliyor. Sağlıklı, işlevsel olan ve gerçekçi düşünceler gençlerimizi motive ederken; gerçekliği çarpıtılmış ve işlevsel olmayan düşünceler yoğun kaygıya sebep oluyor.

Televizyonlarda, internette, sokaklarda pek çok üniversitenin reklamları bulunuyor ve açıkçası bu da adayların aklını karıştırıyor. Etraftakilerin söylentileri, tanıdıkların önerileri ve çevredekilerin merakı bu süreci zorlaştıran bir başka faktör oluyor ne yazık ki.

Bunca alternatifin içerisinde bu süreçte doğru bir karar vermek konusu elbette ki tartışılır, yani kime ve neye göre doğru; ancak üniversite ve meslek seçiminde sağlıklı karar vermek mümkündür.

Bu süreçte hem eğitim alanında hem de psikolojik yönden destek alınması ve gençlerimizin bilinçli bir şekilde tercih yapması en sağlıklı olanıdır.

Sağlam kaynaklardan bu desteği almak ve mesleğinde uzun yıllar tecrübe edinmiş kşilerle görüşme fırsatı yakalamak bu süreci kolaylaştıran bir adım olacaktır.

Yazının devamı...