Timsahlar diş fırçası kullanmaz

Timsahlar diş fırçası kullanmaz


Belki bazılarınız duymuştur...
O bataklık sularının acımasız kahramanı timsahlar, leş ve değişik avlarla beslenirler. Balıkları, böcekleri ya da ırmak kenarına su içmeye gelen kara hayvanlarını yiyerek karınlarını doyururlar. Hantal görünüşlerine karşın çok hızlı, atak ve hareket yetenekleri oldukça gelişmiştir. Bu yüzden yanına yaklaştıktan sonra ondan kaçabilen canlı çok azdır.
Çevresiyle asla dost olmayan bu hayvanların, inanamayacağınız kadar yakın bir arkadaşı vardır. Üstelik bu arkadaşları da bir kuş!.. Bu kuşun doğa bilimcileri tarafından konulmuş adı, “pluvianus aegyptius”: Kısacası, timsah bekçisi. Ama biz bu kuşa “timsah kuşu” diyoruz. Gerçekten de timsahların en yakın arkadaşları bu kuşlardır. Ama ne var ki, aralarındaki arkadaşlık biraz çıkara dayanıyor. İşte bu yüzden de, yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Zaman içinde bu arkadaşlık, yazar ve çizerlerin o denli ilgisini çekmiş ki, kimileri onların üzerine öyküler yazarken, kimileri de ünlü çizer Reiser gibi gülmece konusu yapmış...
Timsahlar et yediklerinde dişlerinin aralarında et parçaları kalınca ağızlarını açıyorlar. Timsah kuşları da büyük bir rahatlık içinde, evlerinde dolaşır gibi timsahın açık olan ağzından içeri girip dişlerinin arasındaki etleri temizliyorlar. Timsah kuşu, dilerse timsahın burnuna çıkıyor ve dışarıdan parçayı çıkarmaya çalışıyor, dilerse ağzının içine giriyor; sanki bir otomobil tamircisi gibi karnı doyuncaya kadar timsahın dişlerini fırçalıyor. Yani dişleri temizliyor. Timsahların diş macunu kullanmadıklarını hepimiz biliyoruz. Ama canları sıkılınca diş fırçalarını değiştiriyorlar mı, işte onu bilmiyoruz. Doğa bilimcileri bu konuda şunları söylüyorlar: “Bir tek timsah bile, şimdiye kadar timsah kuşuna zarar vermemiştir. Eğer bunun tersi bir şey olsaydı, timsah kuşları da öteki hayvanlar gibi başka türlü beslenme yolunu seçerlerdi.”
Ben diş fırçamı seviyorum. Siz de diş fırçanızı, timsahın, timsah kuşunu sevdiği kadar sevseniz yeterli sanırım...