DAHA FAZLA FAİZ İNDİRİMİ GEREKİYOR

Merkez Bankamız, 4.25 puan faiz indirimine gitti. Bu yeterli değil. Gecikmeden 3-4 puan daha faiz indirimine gitmesi ve bunu kredi faizlerine yansıtacak biçimde yapması lazım. Yurt dışındaki destekleyici konjonktür ve yurt içinde enflasyondaki gerileme, Merkez Bankamıza faiz indirim alanı sağlıyor. Öte yandan ‘cari açık’ın ortadan kalkması bunu gerekli kılıyor.

Merkez Bankası, Bloomberg ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafik, Merkez Bankamızın fonlama maliyetini ve kullanabileceği ek marj alanını gösteriyor.

DAHA FAZLA FAİZ İNDİRİMİ GEREKİYOR

Herkes faiz indiriyor

Yalnız gelişmiş ülkeler değil, gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsi de faizleri indiriyor. Güney Kore, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Hindistan Merkez Bankaları faiz indirimine gitti. Bu süreç devam ediyor.

Faiz indirimlerinin puan ve zamanlaması, ülkelerin risk primine ve paralarının performansına bağlı olacak. Aşağıdaki grafik, Merkez Bankamızın 4.25 puanlık faiz indiriminden önceki Türk Lirası’nın, 5 yıllık borçlanmalardaki faiz primini gösteriyor. 3.84 olan bu prim, faiz indiriminden sonra 3.60’a geriledi. Grafikten de görüleceği gibi daha oldukça çok faiz indirimine gitme marjımız var. 

DAHA FAZLA FAİZ İNDİRİMİ GEREKİYOR

Güven endeksleri düzeliyor

Kur oynaklığının azalması, cari açığın yok olması ve yaz aylarının getirdiği rahatlama, reel sektör ve tüketici güven endekslerinin de   düzelmeye başladığını gösteriyor.

Aşağıdaki grafik bu durumu ifade ediyor.

DAHA FAZLA FAİZ İNDİRİMİ GEREKİYOR

Kredilerde artış başladı

Ayrıca bankalar daha fazla kredi vermeye başladı. Bu konuda devlet bankaları öncülük yapıyor. Aşağıdaki grafik de bu gelişmeyi işaret ediyor.

DAHA FAZLA FAİZ İNDİRİMİ GEREKİYOR