DÜNYADAN ETKİLENİYORUZ

Almanya’da, Fransa’da ve tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde üretim düşüyor. Brexit belirsizliği, AB ekonomilerinde güveni azalttı.

AB’nin lokomotif sanayi sayılan otomobil sektöründe satışlar ciddi biçimde zayıfladı. Çin’de büyüme oranı düşüyor; yüksek borçluluğun getirdiği sıkıntılar var. ABD’deki bütün olumlu gidişe rağmen önümüzdeki yıl büyümenin ve hisse senedi piyasalarının düşme eğilimine girmesi bekleniyor.

Kısacası tüm dünya ülkeleri bir yavaşlama içine giriyor. Aşağıdaki, IMF ve Akbank kaynaklı grafik, bu gelişmeyi gösteriyor;

DÜNYADAN ETKİLENİYORUZ

Ticaret yavaşlıyor

Öte yandan, ABD ile Çin, Rusya ve AB arasında süregelen Ticaret Savaşları ve karşılıklı olarak Gümrük Vergisi artışları var. Bu nedenler, dünya ticaretinin daralmasına ve ekonomilerin gittikçe daha çok içe kapalı hale gelmesine neden oluyor. Aşağıdaki çizelge, bu gerçeği açıklıyor:

DÜNYADAN ETKİLENİYORUZ
DÜNYADAN ETKİLENİYORUZ
DÜNYADAN ETKİLENİYORUZ

Çoğu ABD kaynaklı

Ayrıca, çoğu ABD kaynaklı sayabileceğimiz siyasi gerginlikler, çeşitli ülkeler için sık sık başvurulan ambargo ve yaptırımlar, dış yatırımların diğer ülkelere yönelmesini engelliyor ve globalizm hareketine ciddi darbeler vuruyor. Grand Thorton, Bloomberg ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafikler, artık ABD ekonomisinin de bozulma sürecine girdiğini ve bu konudaki beklentiyi gösteriyor:

Bu dönemde, gelişmekte olan ülkelerin Merkez Bankaları ve ekonomi yönetimleri hangi tedbirleri alırsa alsınlar doğrudan dış yatırımı ve hatta sıcak parayı ülkelerine çekemiyorlar.

Yarın devam edeceğim.