En iyilerin sırları

Aşağıda konu ettiğim "iş sırları" o denli önemli ki, bizdeki birçok büyük şirket bu bilgileri elde etmek için uluslararası danışman firma tutmuş ve binlerce dolar ödemiş durumdalar. Raporlar gizli tutuluyor. Doğal olarak bu tecrübelerin edinilmesi yıllar almış ve bu uğurda büyük para harcanmış. Amerika'da bu konuyu inceleyen "Business 2.0" kapışıldı. Dünyanın en iyi 25 şirketinin "iş yönetimi" konusundaki sırları açıklandı. Şimdiye kadar çoğu hiç bilinmeyen bu sırlar, iş dünyasında devrim yaratacak nitelikte. Üstelik, bu prensiplerin uygulamasına bizim şirketlerimiz de hemen ve kolaylıkla başlayabilirler. Gelelim, firmaların en güncel "iş sırları"na: Hewlett-Packard: İş birimlerini ve bunların fonksiyonlarını bir matrikse yazdı. İlgilenilecek 72 konu çıktı. Bu konular için hedefler konuldu. Bu sayede 2008'e kadar 3 milyar dolar tasarruf yapılacak. Artık rakiplerin geçilmesi hedef değil. İşin kendisinin hedefleri var. Ideo: Yeni icatlardan bir kütüphane kurdu. Bu yeniliklerin her biri, yapılan beyin fırtınası sonucu oluşan yeni fikirlerle, daha da geliştiriliyor. Ayakta duran diş macunu tüpünü onlar buldular. Palm Treo'nun yaratılmasına yardım ettiler. Toro: Firmaları birleştiriyor. Birleşme planlarının 2/3'ünün gerçekleşmediği göz önünde tutulursa, bu işin önemi anlaşılır. Yapılan "due-diligence"lar (değerlendirmeler), firmada oluşturulan "şeytanın avukatları"na sunulup her yönüyle düzeltildikten sonra tamamlanmış oluyor. Bloomberg: Yeni binasında, özel ofisler kaldırıldı. Konferans odaları bile cam bölmelerle ayrıldı. Artık, "dealing room" problemleri çok daha kolay hallediliyor. Üstelik, üst düzey yöneticileri birbirleriyle anında konferans görüşme yapabiliyorlar. Colgate-Palmolive: Kurulan erken uyarı sistemi sayesinde, üretim yavaşlamasından, bir işçinin çıkmasına kadar her şey anında en üst yönetime aktarılıyor. Bu raporlara, piyasaya sahte ürün sürülmesinden çevre kirlenmesine kadar her şeyi dahil etmek lazım. Corning: Firma bu yıl araştırma geliştirme faaliyetlerine 450 milyon dolar ayırdı. Firma dışından çeşitli girişimciler veya mucitler de firmayı ilgilendiren ürünler için başvuru yapabiliyor. 500 milyon dolardan fazla iş olanağı sağlayacak ürünler 15 kişilik bir komisyonda belirlenip yönetim kuruluna sunuluyor. Honest Tea: 1998'de işe başlayıp her yıl % 65 büyüdüler. Organik çay satıyorlar. Kurucusu, Yale Üniversitesi iş geliştirme profesörü ve bir öğrencisi. Yeni icat getirenlere şirket hissesi veriyorlar. Southwest Airlines: Şirketin sihri, kişileri işe alırken yapılan mülakatlarda. Başvuru sahipleri bir kokteyl partiye davet edilip burada davranışları inceleniyor. Ayrıca, yaklaşık 50 kişi önünde kendilerini anlatmaları isteniyor. Firmaların iş sırları Procter & Gamble: 2000 yılından sonra alınan tedbirlerle satışlar 40 milyar dolardan 57 milyar dolara yükseldi. Önce, her bölüm başkanından birer "durum raporu" istendi. Raporlar 3 sayfayı geçmeyecekti. Her bir rapor günlerce tartışıldı ve kurulan komisyondaki herkes alınacak tedbirler konusunda uzlaşmadıkça, ikinci rapora geçilmedi. Bu uygulama sırasında zarar ediyor zannedilen bazı ürünlerin aslında zarar etmediği görüldü. Ürünlerin "nerede ve nasıl" pazarlanacağı konusu, görüşmelerin son maddesini oluşturuyordu. Bu önemli konuya devam edeceğim. ytoruner@milliyet.com.tr Ürün ve pazarlama

DİĞER YENİ YAZILAR