Karmaşıklık

Eklenme Tarihi12.02.2019 - 8:15-Güncellenme Tarihi12.02.2019 - 8:15

Bu günlerde şirketlerin kâr elde etmeleri ve nakit biriktirmeleri çok önemli hale geldi. Bunları sağlayabilmek için, maliyetleri azaltıcı ve gelirleri yükseltici tedbirler almak gerekiyor.

Birim maliyetleri yükselten önemli unsurlardan biri, karmaşıklıktır. Karmaşıklığı, bir kurumun iş yapma sistemindeki pazar unsurlarının (ülke/bölge, hedef müşteri grubu ve hedef müşteri gruplarının karşılanan ürün ihtiyaçları) sayısının artmasıyla oluşan karmaşıklığın sebep olduğu performans ve verimlilik azalması olarak tarif edebiliriz.

Karmaşıklığın birim maliyetlere olan yıkıcı etkisini şöyle sıralayabiliriz:

Ülke/bölge kaynaklı olanlar: Uyulması gerekli kural ve kanun, kurulan şirket, çalışılan para birimi, kullanılan dil/lehçe.

Satışla ilgili olanlar: Satıcı, satış kanal tipi, satış kanalı, satış hedefi, performans kriteri, satış tahmini, pazarlama iletişim kampanyaları ve malzemesi, fiyat ve gelir metodu, dükkân formatı.

Müşteriyle ilgili sayılar: Tip, tercihler, davranış biçimleri, coğrafi lokasyon ve uzaklık, sunulan değer, tercih edilen ilişki tipi, erişim tipi, ödeme tipi.

Ürünlerle ilgili olanlar: Tip, ebat, renk, tasarım, konfigürasyon, cinsiyet tipi, raf ömrü, özellik, gelir kalemi, parça numarası, etiket, kutu ve paket tipi, yönetilecek marka.

İdari işlem ve çalışan sayıları: Fatura, borçlu, alacaklı, banka işlemi, doküman, denetmen, süreç, BT sistemleri, bütçe, ofis yeri/yönetim binası, bölge müdürlükleri, eskimiş ürün, toplantı, stok ve dağıtım merkezi, çalışanlar, performans kriterleri, komisyon tipi, geri besleme, ücret ayarlama, iç çatışma, dava.

Üretimle ilgili sayılar: Gerekli ham ve yarı mamul madde, üretim miktar tipi, standart/özel parça, üretim makine ve tipi, üretim hattı, fabrika, fire ve tipi elleçleme (insan eliyle üretim-handling).

Tedarikle ilgili olanlar: Tedarikçi, uyulması gereken özellikler, takip edilecek tedarik süreci, tedarikçi ülke ve dili, elleçleme.

Her ürün kâr etmeli

Aşağıdaki tablo, ürün kârlılık eğrisini gösteriyor.

Her bir ürününüz her bir dükkânda kâr yaratabilmelidir. Bunun az sayıda istisnası olabilir.

Etiketler