Nasihat destanı

Her kare uzatma elin eteğin,
Yelkovana döner ahir emeğin,
Nitekim, şaşkını gölde ördeğin,
Başın kor arkasından dalar demişler.

Arz eyle bu destanı kendi özüne,
Dost addetme her güleni yüzüne,
Eşekten büyük at var, attan da deve,
Deveden de büyük fil var demişler.

Güneş balçık ile sıvanmaz, ey dil,
Bizeban olsa da bellidir kamil,
Kendinden gayriyi beğenmez cahil,
Kendi çalar, kendi oynar demişler.

Cömert acın ölmez, darda kalsa da,
Cimri murat tatmaz, felah bulsa da,
Bulutlar kuruyup kıtlık olsa da,
Yine yıl harmansız olmaz demişler.

Bu dünya böyledir, ezelden ekser,
Destiyi kıran da mükafat bekler,
Herkes kar peşinde koşar birader,
Boş kaşık ağıza uymaz demişler.

Kötü günde beraberdir dost düşman,
Kazanırsan, bari yine dost kazan,
Bin dostun olsa da, güvenme ey can,
Bin dosttan çoktur bir düşman demişler.

Kimsenin ardından zemmedip yerme,
Yüzüne karşı da hiç surat germe,
Hasmın karıncaysa sakın hoş görme,
Bilinir mi kimde ne var demişler.

Her şeyin çokluğu azından olur,
Paylaşmayı bilmeyen sazından olur,
İş bozulunca, akıl veren çok olur,
Dokuzu ver onu kurtar demişler.

Davuldan zurnadan bir şey çalmazsan,
Bir mecliste oynamazsan, gülmezsen,
Eğer, sen de hiç bir türkü bilmezsen,
Kak git, behey arpa yolan demişler.

İkrarından dönmez er olan bir er,
And içme, er isen bir sözün yeter,
Bir yaparsan, binin günahı gider,
Küçük işer, büyük kayar demişler.

Bahtından ağlama, terket figanı,
Bulunur her derdin demi dermanı,
Aşk ağlatır, dert söyletir insanı,
Öz ağlarsa, göz de ağlar demişler.

Artık, kendini şiirle ifade etmek moda. Yukarıdaki şiirden de hem politikacıların hem de ekonomistlerin alacağı çok ders var.