Özel sektör borçları azalıyor

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu (uzun+kısa) temmuzda aylık 2.7 milyar dolar azalarak 211.5 milyar dolara geriledi. 2018 Şubat ayında 247 milyar dolar ile en yüksek seviyesine ulaşan borç, o tarihten bu yana azalış eğiliminde. 24 milyar dolarla, en çok bankaların borç azalttığı görülüyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, Akbank’tan alınan aşağıdaki tabloda, milyar dolar cinsinden yer alıyor:

Özel sektör borçları azalıyor

Sektörel bazda borç

Bankacılık sektörünün temmuz itibarıyla toplam borcu 87 milyar dolar. Sektör, Şubat 2018’den bu yana toplam 24.2 milyar dolar borç azalttı. Bankacılık sektörü uzun vadeli borçlarını 19.5 milyar dolar azalttı ve 78.7 milyar dolara düşürdü. Bankaların kısa vadeli borçları ise 4.7 milyar dolar azaldı ve 8.3 milyar dolara geriledi.

Reel sektör ise ilgili dönemde toplam borcunu 5.7 milyar dolar azalttı ve toplam borcu 108.4 milyar dolara geriledi. Reel sektörün kısa vadeli borcu ise, aynı dönemde 1.2 milyar dolar azalarak 3.2 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun 1 yıla kadar vade dağılımı, temmuz itibarıyla ve milyar dolar olarak, aşağıdaki gibidir:

Özel sektör borçları azalıyor

 

Bütçe dengesi

Bütçe harcamalarındaki artışa karşın, özellikle teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artışın katkısıyla ağustosta bütçe dengesi 0.6 milyar TL fazla verdi; 2018 aynı ayında 5.8 milyar TL açık verilmişti. Faiz dışı denge de ağustosta 11.4 milyar TL fazla verdi.

Bütçe gelirleri ağustosta yıllık %34 artarak 94.3 milyar TL olurken, ocak-ağustos döneminde %21.6 artışla 590.7 milyar TL’ye ulaştı. Böylece yılın ilk sekiz ayında Yeni Ekonomik Programın yıl sonu hedefi olan 880.4 milyar TL’nin %67’sine ulaşıldı.

Aşağıda, milyar TL cinsinden “Bütçe Dengesi” yer alıyor:

Özel sektör borçları azalıyor

Vergi gelirleri ağustosta yüzde 9.3 arttı

Vergi gelirleri ağustosta yıllık %9.3 artış gösterdi. Vergi türleri itibarıyla bakıldığında, gelir vergisi %20.1, ÖTV %15.8, kurumlar vergisi %9.2 ve ithalde alınan katma değer vergisi %2.4 artarken, iç talepteki durağan seyir kaynaklı olarak dâhilde alınan katma değer vergisi %18 azaldı. Önümüzdeki aylarda faiz indirimlerine bağlı olarak, iç talepte kademeli toparlanma görüleceğini değerlendiriyoruz.

Merkezi yönetim bütçe harcamaları ağustosta da artmaya devam etti.

Yıllık %23.2, ocak-ağustos döneminde ise, %22.8 artarak 658.8 milyar TL’ye ulaştı. Bu seviye, Yeni Ekonomik Program yıl sonu tahmininin %68.6’sına denk geliyor.