Ticaret odaları ticarete engel

Ticaret Odaları’nın ve bunların büyük kuruluşu olan Türkiye Ticaret Odaları ve Borsaları Birliği (TOBB)’nin Türk ticaretine katkısı çok az. Ama zamanın iktidarlarını ikna edip çıkardıkları yasa ile şirketler ve ticari kuruluşlardan hak etmedikleri gelirler elde ediyorlar.

Oda Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, bu mevkileri genellikle çeşitli beklentiler için kullanıyorlar. Gelen, bir daha gitmemek için uğraşıyor. Zaten, birbirini destekleyen bir düzen kurulmuş.

Yanlış anlaşılmasın; bu düzen mevcut hükümetler ve AK Parti hükümetleri zamanında kurulmadı. Öncelere dayanıyor. Birçok parti, TOBB’un büyük parasal ve siyasi gücünü kendi çıkarı için kullandı.

Yapılana bak

Yaklaşık 18 yıl önce, para ve kredi piyasalarının kurulması için İstanbul Borsası’na başvurmuştum. Parasal bir gideri yoktu. “Bizim ihtiyacımız yok” Dediler. TOBB’a başvurdum. Önce, “İnceleyelim” dediler. Sonra, “Bize gereksizmiş” Dediler. Sonrasında, sistem başka ülkelerde (İngiltere ve Belçika) kuruldu.

Şehir Ticaret Odaları, şirket ve ticari kuruluşlardan aidat alır. Bu aidatlar zamanında ödenmez ise, üzerine günlük hesapla çok yüksek oranda faiz biner. Gene ödenemezse, şirket ve iş adamlarına haciz gider. Hazinemiz bile vergi faizlerini vs. af ederken, bu paralar için hiç bir af çıkmamıştır. Üstelik bu aidatları ödeyen işletmelere verilen hiç bir hizmet de yoktur.

Bazen, bir nedenle Ticaret Odası kaydı veya şirketin varlığını gösteren yazı istenir. Ticaret Odaları bu yazıları vermek için, ciddi para ister. Hatta önceki borçlar ödenmemişse, yazı verilmez. Ticaret Odaları tahsil ettikleri paralarla, her şehirde, büyük büyük binalar yaparlar. Üstelik şimdi, yanlışlıkla “olur” diyen şirket ve ticarethanelerin bilgileri, piyasadaki üçüncü kişilere satılıyor.

Munzam aidat neymiş?

Bir de “Munzam Aidat” diye bir şey çıkarmışlar. Bu yıllık aidata ek olarak alınıyor ve çok çok yüksek. “Munzam Aidat” şirketlerin kârı üzerinden yüzde 0.5 oranında hesaplanıyor.

Maliye vergi alırken, “Yıllık Kâr”a değil, istisna ve muafiyetler düştükten sonraki “Net Kâr”a bakıyor.

Sonuçta “Vergi Matrahı” çıkarılıp, bunun üzerinden vergi alınıyor.

Odalar ise, “Vergi Matrahı”nı esas almadıkları için, vergiden fazla aidat alabiliyorlar. Bu ne iştir? Sen ikinci Maliye misin?

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Ekonomi Bakanım, biliyorum sizlerin bu düzenin oluşmasında katkınız yok. Ama lütfen, işin üzerine gidip, gerekirse yasa değişikliği yaparak, tüm ticaret erbabını bu sömürüden kurtarın.