16.05.2018 00:33 | Son Güncelleme:
AA

YSK'den SSPS kullanım usullerine ilişkin genelge

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme süresi sonunda yapacağı sonuç paylaşımlarına ilişkin genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelge, oy verme süresi sonunda, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne  (SKGM) çevrimiçi ulaşan sandık ölçekli sonuçların, siyasi parti genel merkezleri  ile cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili tarafından eş zamanlı olarak  izlenebilmesine ve saklanabilmesine imkan sağlayan, Sandık Sonuçları Paylaşım  Sistemi'nin (SSPS) kullanım usul ve esaslarını kapsıyor.

Buna göre, sunulan sandık sonuçları, geçici sandık sonuçları olup,  itiraza gerekçe oluşturacak bir niteliğe sahip olmamakla birlikte, SSPS web  sitesine ve web servisine erişim, seçime katılan siyasi partilere ve  cumhurbaşkanı kesin aday listesinde ilan edilen cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi  veya vekiline, oy verme günü saat 17.00 itibarıyla, diğer partilere ise yayın  yasaklarının kalktığı andan itibaren sağlanacak.

Cumhurbaşkanı adayı ve siyasi partiler, YSK tarafından belirlenen süre  bitimine kadar sonuçları üçüncü şahıslarla ve kamuoyuyla paylaşamayacak.

Bağımsız adaylara seçime girdiği seçim çevresi ile sınırlı kalmak  üzere, sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, yayın yasaklarının kalktığı andan  itibaren talepleri halinde manyetik ortamda (USB, Harici Disk) verilecek.

SSPS hizmetine, web sitesi ve web servis metotları ile her metodun  kendi kullanıcısı vasıtasıyla erişilebilecek.

Siyasi parti ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili, web servis  metodu ile sandık sonuçlarına, web sitesi metodu ile sandık sonuçlarına ve imzalı  tutanaklara erişim sağlayabilecek.

Seçim günü siyasi parti ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili,  sandık sonuçlarını SSPS web sitesi kullanıcısı ve SSPS web servis kullanıcısı  aracılığıyla bilgisayarına kaydetme olanağına sahip olacak.

Ayrıca talep halinde imzalı tutanaklar SKGM tarafından belirlenecek  yöntemle de verilebilecek. Bu şekilde temin edilen verilerin gizliliği ve  güvenliğinden ilgili siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya  vekili sorumlu olacak.

Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili, imzalı  tutanaklara SKGM tarafından sağlanacak ayrı bir kullanıcı adı ve şifre ile "fftp"  yöntemiyle de ulaşabilecek.

- Sorumluluklar

Siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekilinin  SSPS'den faydalanabilmeleri için SKGM'den yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı  üzerinden istemde bulunması gerekecek.

Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili bilişim  altyapılarını hazır hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü  olacak. Bu bağlamda, SSPS'den yararlanabilmek için öncelikle en az 2 Mbps hızında  internet bağlantısı gerekecek.

Güvenlik denetimi amacıyla SSPS'nin kullanılabilmesi için YSK'ye  bağlanacak uç bilgisayarların statik IP adresleri de YSK'ye bildirilecek.

İlgili IP adresinden YSK-SSPS'ye çevrimiçi ulaşacak kullanıcılara SKGM  tarafından sağlanacak kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliğinden siyasi parti ve  belirlediği kullanıcılar ile cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili ile  belirlediği kullanıcılar sorumlu olacak.

YSK, sandık sonuçlarına erişimdeki bütün süreçleri kayıt altına alacak  ve denetleyecek.

Siyasi parti genel merkezleri ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya  vekili, Siyasi Parti Portalı ve YSK-SSPS Web servis hizmetini kullanmak üzere  sadece bir kullanıcı belirleyecek. Bu kullanıcı, aynı zamanda seçim sürecinde ya  da oy verme günü, teknik bir sorunla karşılaşıldığında SKGM Bilgi İşlem Merkezi  ile irtibat sorumlusu olacak.

- En çok 9 kullanıcı belirlenecek

Siyasi parti genel merkezleri ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya  vekili, SSPS Web Sitesi kullanıcısı olarak en çok 9 kullanıcı belirleyebilecek.

Bu 9 kullanıcıya ilişkin istenen bilgiler, SSPS Kullanım Talep Formu  ile YSK-SKGM'ye bildirilecek.

Siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekilinin  bildirdikleri her bir kullanıcı için ayrı kullanıcı adı ve şifre üretilecek.  Kullanıcı sisteme ilk giriş yaptığında verilen şifreyi değiştirecek. Kullanıcı  şifresini değiştirmez ise sağlanan hizmetlerden yararlanamayacak.

Seçim öncesi siyasi parti temsilcileri hariç olmak üzere, web sayfası  kullanıcıları pasif hale getirilecek ve gönderdikleri formlardaki bilgiler ile  yeniden tanımlanacak.

- Sandık sonuçlarının saklanması ve görüntülenmesi

Oy verme günü akşamı, ilçe seçim kurullarınca SEÇSİS'e işlenen sandık  sonuçları verileri ile taranmış imzalı tutanaklar, YSK portalına aktarılacak ve  siyasi partiler ile cumhurbaşkanı adayı veya vekili, SSPS ile bu verilere  erişebilecek.

Buna göre, sandık sonuçları, sandık türü, seçim çevresi, ilçe seçim  kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilecek ve  aynı formatta saklanabilecek.

YSK portalına aktarılan imzalı tutanaklar, seçim çevresi, ilçe seçim  kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilecek ve  "png" formatında saklanabilecek.

SSPS Web Sitesi kullanıcısı, görüntülenen sandık sonuçlarına ve geçici  sandık sonuçlarına itiraz sonucunda oluşan değişiklikleri de "excel" ya da "CSV”  formatında bilgisayarına kaydedebilecek.

SSPS Web Servisi kullanıcısı, sandık sonuçlarını "XML" formatında  bilgisayarına aktarabilecek.

Sandık sonuçlarının siyasi parti ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi  veya vekili bilgisayar sistemine kaydedilmesinden sonra sonuçlara ilişkin veriler  üzerinde gizlilik ve güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik yasal sorumluluk  siyasi partiye ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekiline ait olacak.

SSPS Web Sitesi veya Web Servisi hizmetinden yararlanacak siyasi  partiler ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili ile test çalışmaları  yapılacak, ayrıca "SSPS Kullanıcı El Kitabı" ile "SSPS Web sitesi/Web Servisi  Kullanıcı El Kitabı" da manyetik veya elektronik ortamda verilecek.

Bu habere ifade bırak
  • 0Mutluyum
  • 0Şaşkınım
  • 0Kararsızım
  • 0Kızgınım
  • 0Üzgünüm
Toplam Oy0