16 Türk devleti hangileridir?

Zaman zaman gündeme gelen 16 Türk devleti vatandaşların ilgisini çekiyor. Cumhurbaşkanlığı forsunda da bulunan 16 Türk devletinin hangileri olduğuysa merak konusu. 16 Türk devleti hangileridir? Gelin beraber bakalım.

16 Türk devleti hangileridir?

Büyük Hun İmparatorluğu

Büyük Hun İmparatorluğu
MÖ 220- MS 216 arasında tarihe çıkan Büyük Hun İmparatorluğu, Asya’nın büyük bir kısmında hüküm sürüyordu. Teoman’ın kurduğu bu devlet gelecek olan devletlere de ilham kaynağı olmuştu.

Batı Hun İmparatorluğu

Batı Hun İmparatorluğu
MÖ 48-MS 216 yılları arasında dünya sahnesine çıkmışlardı. Pi tarafından kurulmuştu. Sarı bayrakları vardı. İlginç.

Avrupa Hun İmparatorluğu

Avrupa Hun İmparatorluğu
Dünya tarihinin değişmesine sebep olan ülkelerden biri Balamir’in kurduğu Avrupa Hun İmparatorluğu’dur. Attila’nın önderliğinde Avrupa’nın içlerine kadar ilerlemiş bir devletten bahsediyoruz. Kavimler Göçü'nün başlamasında ve Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasında önemli bir etken olmuştur. MS 375-469 arasında tarih sahnesinde yer aldılar. Hatta Tarkan filmlerinde söylendiği gibi “Hun Türklerindenim! Altar’ın oğlu Tarkan’ım!” cümlesindeki Hunlar bu Hunlar’dır.

Ak Hun İmparatorluğu

Ak Hun İmparatorluğu
Orta Asya’da kurulup büyüyen ülke 132 (420-552) yıl sene boyunca hüküm sürdü. Kurucusu Aksuvar’dı.

Göktürk Devleti

Göktürk Devleti
Tarihte adında Türk geçen ilk devlet Göktürk Devleti’dir. Bumin Kağan’ın kurduğu bu ülke ayrıca ilk defa Türkçe yazılı eser bırakan devletti. 552-745 yılları Göktürkler’in yılları oldu. “Türk Oğuz Beyleri, işitin! Üstte gök çökmedikçe, altta yer denizi delinmedikçe, ilini töreni kim bozabilir?”

Avar Kağanlığı

Avar Kağanlığı
Orta Avrupa’da hüküm süren bir başka devlet daha. Macaristan, Ukrayna, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Romanya ve Sırbistan topraklarında hakimiyet kurmuştu. I. Bayan’ın kurduğu ülke Avrupa’yı etkileyen yapılardandı, 565-835.

Hazar Kağanlığı

Hazar Kağanlığı
Böri Şad’ın kurduğu, Kafkasların kuzeyi, kuzeydoğu Anadolu ve Moskova’nın güneyinde hüküm sürdüğü bir devletti. 651’den 983’e kadar devam etti.

Uygur Kağanlığı

Uygur Kağanlığı
Sadece 98 yıl süren bir kağanlık olan Uygur Devleti, Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kuruldu.

Karahanlı Devleti

Karahanlı Devleti
840 - 1212 yılları arasında Orta Asya ve günümüz Doğu Türkistan toprakları üzerinde hüküm sürmüş bir Türk devletidir.

Gazneliler

Gazneliler
İsmini Gazne şehrinden alan Gazneliler 963 - 1186 yılları arasında tarihteki yerlerini aldılar. Alp Tigin ilk hükümdarıdır.

Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti
Tuğrul Bey tarafından Anadolu’nun doğusu ve Horasan arasında bir ülke inşa ettiler. 1040-1157 yılları boyunca hüküm sürdü.

Harezmşahlar Devleti

Harezmşahlar Devleti
Adı en zor söylenen Türk devleti Harezmşahlar Devleti’dir. 1097-1231 yılları onların yılları olmuştu. Siyah bayrağı vardı.

Altın Orda Devleti

Altın Orda Devleti
Türk-Moğol Devleti olarak 266 yıl boyunca hüküm sürüp sonra dağıldılar. Kafkaslardan başlayıp Orta Asya’ya kadar sınırları uzanıyordu.

Timur İmparatorluğu

Timur İmparatorluğu
Hindistan’ın kuzeyi, İran ve Anadolu’nun bir kısmında hüküm süren, Timur’un kurucusu olduğu devlettir. Hüküm yılları 1368-1501 arasındaydı.

Babür İmparatorluğu

Babür İmparatorluğu
Hindistan topraklarında 332 yıl boyunca hüküm sürmüş Türk devletidir. İsmini ilk hükümdarı Babür’den alıyordu.

Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu
600 yıl boyunca var olan, Osman Bey’in kurduğu ve 3 kıtaya hükmeden bir devletti. Tarihten çekilirken yerini Türkiye Cumhuriyeti’ne bıraktı.

selcuk.bulut@milliyet.com.tr
Bu makaleye ifade bırak