Abdülhak Şinasi Hisar: Boğaziçi'nin yazarı

Türk edebiyatına birçok katkıda bulunan, Boğaziçi ve Boğaziçi bölgesini eserlerine konu edinmiş, 'Boğaziçi medeniyeti' ifadesini Türk edebiyatına kazandırmış isim olan Abdülhak Şinasi Hisar'ın hayatına ve edebiyatına Molatik oluyoruz...

Abdülhak Şinasi Hisar: Boğaziçi'nin yazarı

Tevfik Fikret'ten Türkçe dersi aldı


Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887 tarihinde Rumelihisarı'ndaki bir yalıda dünyay geldi. Babası Mahmut Celaleddin Bey o dönemde Hazine-i Evrak'ı yayınlıyor, bu gazetede öykü ve eleştriler kaleme alıyordu. Hatta öyle ki hayranlık duyduğu iki şair İbrahim Şinasi ile Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarını oğluna verdi. Abdülhak Şinasi Hisar, Tevfik Fikret'ten Türkçe dersleri ve mürebbiyelerinden Fransızca öğrendi. Çocukluğu Rumelihisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçen Abdülhak Şinasi Hisar, 1898 yılında Galatasaray Sultanisi'ne  girdi. Buradan mezun olunca Paris'e gitti. Jön Türk hareketine katıldı. 

 

 

Roman yazmak için...


II. Meşruiyet'in ilanından sonra Türkiye'ye döndü ve çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Edebiyata da mütareke yıllarında 'Dergâh' ve 'Yarın' dergilerindeki şiir, kitap tanıtma ve eleştri yazolarıyla başlayan Abdülhak Şinasi Hisar, 1921 yılından itibaren 'Medeniyet' gazetelerindeki yazılarıyla tanındı. Cumhuriyet dönemi yazarı olmasına rağmen dil ve üslup açısından Meşrutiyet kuşağına bağlı kalan yazarın bütün yapıtları esas olarak 'hatıra'ya dayanır. Hatta öyle ki bir rivayete göre, kitaplarına konu etmek için civardan belli başlı kadınlar çağırırmış ki bölgenin dedikodusunu Abdülhak Şinasi Hisar'a versin o da bu hikâyeleri kaleme alsın diye. 

 

 

Sorumsuz insanları kaleme aldı


Romanlarında da bu insanların; Rumelihisarı, Büyükada, Çamlıca üçgeninde varlıklı, gününü gün eden, sorumsuz insanların yaşamlarını yansıttı. Olaylardan çok kahramanların duygu ve düşüncelerine öncelik veren, şiirsel bir dil ve özgün bir teknik kullanan Abdülhak Şinasi Hisar 3 Mayıs 1963 tarihinde beyin kanamasından dolayı hayata gözlerini yumdu. 


Fazilet.Senol@milliyet.com.tr
twitter.com/SenolFazilet
instagram.com/SenolFazilet
 

Bu makaleye ifade bırak