Geri Dön

MEKANDAN ÇIKTI TANIMADI

Oyun­cu­lar Cem Yıl­maz ve Ozan Gü­ven, ön­ce­ki ak­şam Ku­ru­çeş­me­’de­ki Park Fo­ra­’da ye­mek ye­di.

Geç sa­at­le­re ka­dar me­kan­da soh­bet eden iki­li, yan­la­rı­na ge­len iki ka­dın­la ge­ce­yi uzat­tı. Me­kan­dan bir­lik­te ay­rı­lan ekip, ga­ze­te­ci­le­ri gö­rün­ce kı­sa sü­re­li şaş­kın­lık ya­şa­dı.
“Al­lah Al­lah, ha­yır­dı­r” di­ye­rek ga­ze­te­ci­le­rin ya­nı­na giden şov­men, ya­nın­da­ki ka­dın­la­rın so­rul­ma­sı üze­ri­ne, “Ya­nım­da olan herkes sev­gi­lim mi? Ha­nı­me­fen­di­yi ta­nı­mı­yo­ru­m” açık­la­ma­sı­nı yap­tı.

6 Mart 2021 Magazin Haberleri Bülteni6 Mart 2021 Magazin Haberleri Bülteni

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet