Sonuçları ilginç bir araştırmaya denk geldim. İspanya’da yapılmış. “İspanyol toplumu daha eşitlikçi, daha adaletli bir toplum için parasız yayın yapan televizyonu önemli bir araç olarak görüyor.” Hani bizde sorsalar böyle bir cümle çıkar mı, özetle hayal gibi! Söz konusu açık kanallar... Paralı kanallar var, bir de açık kanallar İspanya’da. 1998 yılında parasız yayın yapan kuruluşlar bir araya gelerek ‘Açık Yayın Yapan Ticari Kuruluşlar’ (UTECA) kurmuşlar. İşte onlar yapmış bu araştırmayı.

‘Şiddete dur!’ diyor

Ankete katılanların yüzde 66.4’ü açık kanalları, çocuklarını gönül rahatlığıyla ekran başında bırakabilecekleri bir mecra olarak görüyor. Sosyal medyadan altı kat, dijital platformdan üç kat daha fazla bir güven var açık kanallara.

Karar vermemize yardımcı

Açık kanalda yer alan ‘karşıt haberlerin’ izleyicinin karar vermesinde büyük yardımı olduğu belirtilmiş ankette. Katılanların yarısı, kurumların şeffaflığı ve yolsuzluğun azaltılmasına açık kanal haberlerinin katkıda bulunduğuna inanıyor. “Yüzde 71’i açık kanal televizyonlardaki haberlerin çeşitliliğinin kendi gelişmelerine katkıda bulunduğunu söylemiş. Televizyonuyla bu kadar barışık olmak ne güzel diye düşünüyor insan”. “Aptal kutusu”, “Televizyon eğitmez, eğlendirir” diye çokça söylenir. Yeryüzünde televizyonun ne kadar yararlı olduğunu söyleyenler de mevcut. Şiddete karşı duran bir tavır sergiledikleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları lehine en çok kampanyayı yürüttükleri gibi parasız kanalların çeşitli yararları da sıralanmış toplum nezdinde.

Kadın, moderatör olabilir

Yapılan araştırmayla ilgili Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mert Gürer’e sordum. “Ekranlarda yer alan kişilerin dağılımı aslında yayıncı kuruluşların tercihlerini de göstermektedir. Tüm televizyon kanallarında da yer bulan ortak kişi bulmak zordur. Bunun dışında kadın konuşmacılara ekranda yer verilme oranı çok düşüktür. Moderatör olarak kadına yer verilirken, fikir aktarımı konusunda kadın ekranlarımızda aynı oranda yer bulamamaktadır” diyerek, bir başka sorunlu kapıyı da açmış oldu bizim açımızdan.