'Çocuk Hakları Günü' nasıl ortaya çıktı?

Her Kasım’ın 20’sinde kutlanan ‘Çocuk Hakları Günü’, diğer bir adıyla ‘Dünya Çocuk Günü’ sadece çocuklar için değil hepimiz için büyük bir önem arz ediyor. Peki, ‘Çocuk Hakları Günü’ nasıl ortaya çıktı? Çocuk hakları nelerdir? Gelin, hep birlikte Molatik Olalım.

'Çocuk Hakları Günü' nasıl ortaya çıktı?

‘Dünya Çocuk Hakları’ günü her Kasım’ın 20’sinde Birleşmiş Milletler tarafından dünyadaki bütün çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla kutlanıyor. Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda, 18 yaşın altındaki her çocuğu korumak ve koşullarını iyileştirmek için çıkarılan bu sözleşmeyi, ilk olarak 20 Kasım 1989’da BM’ler imzalamış daha sonrasında ise 142 ülke daha bu sözleşmeye imza atmıştır.

"Çocuk" deyip geçmeyin

 

“Çocuk” deyip geçmemek gerek. Çünkü her çocuk aynı şartlar altında büyümüyor. “Küçücük çocuğun ne gibi bir hakkı olabilir?” diye düşünenleri de şöyle alalım. Çünkü, Çocuk Hakları Günü’nde çocukların temel olarak sahip olması gereken haklar gündeme getiriliyor. Haklar genel olarak; “Ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu”, “Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı”, “ Yaşama ve gelişme hakkı”, “Sağlık hizmetlerine erişim hakkı”, “Eğitime erişim hakkı”, “İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı”, “Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı”, “İstismar ve ihmalden korunma hakkı”, “Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı”, “Ekonomik sömürüden korunma hakkı”, “İfade özgürlüğü hakkı”, “Düşünce özgürlüğü hakkı”, “Özürlü çocukların hakları” olmak üzere ana başlıklar altında toplanıyor.

Çok temel ve herkesin ulaşabileceği haklar gibi duran bu haklara günümüz dünyasında hâlâ birçok çocuk ulaşamamakta. İstismara uğrayan, eğitim göremeyen, çalıştırılan, cesedi kıyılara vuran, savaşlarda mağdur olan, barınacak yeri bile olmayan sayısız çocuk var dünyada. Bu sebeple de “Çocuk” deyip geçmemek ve onların da hakları olduğunu, savunmasız ve masum olduklarını unutmamak gerek.

senolfazilet@hotmail.com

twitter.com/SenolFazilet

 

 

Bu makaleye ifade bırak