Geri Dön

Anne Baba Tutumları Ve Çocuğun Kişiliği Üzerine Etkisi Nelerdir?

Bebekler ilk doğdukları andan itibaren kişiliklerini oluşturmaya başlarlar. Hatta hayatlarının ilk 2 yılı başta olmak üzere 6 yaşına kadar kişiliklerinin temelini oluştururlar. Bu dönemde ki çocukların en çok örnek aldıkları kişiler ise anne baba tutumları olmaktadır. Yazımızın devamında anne ve babalarının tutumlarının çocukların kişilikleri üzerindeki etkilerini derledik.

Anne Baba Tutumları Ve Çocuğun Kişiliği Üzerine Etkisi Nelerdir?

Kişilik gelişimi insanların hayatı boyunca süren bir serüven olmasıyla birlikte, okul öncesi dönem çocukların kişiliklerinin temellerinin atıldığı dönem olduğu yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştır.

Anne Baba Tutumları ve Çocuğun Kişiliği Üzerine Etkisi

Anne ve babaların çocuklarına sergiledikleri davranışlar ve genel tutumların çocukların kişilikleri üzerindeki belirleyici unsur olmaktadır. Anne ve baba davranışlarında ki en önemli konu çocuklarına koşulsuz sevgilerini gösterebilmeleri ve onlara olan ilişkileri belli bir rutinde tutabilmeleridir. Burada önemli olan anne ve baba ile ne kadar zaman geçirildiğinden ziyade bu zamanın ne kadar verimli geçirildiği olmaktadır.

Örneğin baba ile kurulan güvenli bir bağ çocuğun akademik gelişimini olumlu yönde etkilediği gibi daha sosyal olmalarını ve kendilerine daha fazla güvenmelerini de sağlamaktadır. Anne baba tutumlarına bakıldığında 6 farklı tutum bulunmaktadır. Bu tutumlar ise çocuklarda farklı kişilik özellikleri yaratmaktadır.

Aşırı Koruyucu Tutum

Bu tutumun tanımına bakıldığında anne ve babaların çocuklarını olması gerekenden daha fazla koruduğu kısaca onu pamuklara sardıkları görülmektedir. Bu tutuma maruz kalan çocuklarda genellikle karar almada güçlük çektikleri ve kendi sorumluluklarını alma da zorlandıkları görülmektedir. Diğer bir yandan bu çocukların tehlikeler ile karşı karşıya kalmasına izin vermedikleri içinde çocukların çözüm bulma yetenekleri gelişmemektedir. Diğer bir yandan bu çocuklar günlük rutinlerindeki değişiklikleri tehdit olarak algılamakta ve tüm yaşamları boyunca kaygı duymalarına sebep olmaktadır.

Otoriter Tutum

Bu tutumun tanımı ise anne ve babaların çocuğun üzerinde aşırı baskı uygulaması şeklinde olmaktadır. Bu tutuma maruz kalan çocuklarda görülen kişilik özellikleri ise sürekli olarak eleştiri ile karşı karşıya kaldıkları için aşağılık kompleksine sahip olabilmektedirler, Diğer bir yandan bu çocuklarda sıklıkla kaba kuvvete başvurma ve kontrol edilemeyen öfkeye sebep olabilmektedir. Son olarak bu çocuklarda uyumsuzluk problemleri görülebilmektedir.

Dengesiz Tutum

Bu tutuma sahip olan ebeveynlerde dengesiz olan disiplin değil çocuğun davranışlarına verilen tutumlar olmaktadır. Bu tutumla büyümüş olan çocuklarda görülen özellikler ise; çocukların tutarsız davranışlar sergilemesi, güven problemi yaşaması, karar vermede güçlük çekilmesi ve temel değer yargılarının oturmaması olmaktadır.

Aşırı Hoşgörülü Tutum

Bu tutumu gösteren ebeveynler çocuklarına sınır çizme konusunda zorlanmaktadırlar. Bu tutuma maruz kalan çocuklarda görülen davranışlar ise benmerkezcilik, iş birliği yapmama, asilik ve ait olamama olmaktadır.

İhmalkar Tutum

Bu tutuma sahip ebeveynler çocukları ile hastalıklarında dahi ilgilenmezler. Bu tutum ile büyümüş çocuklarda görülen kişilik özellikleri ise; dikkat çekmek için çevreye zarar verme, dil ve bilişsel gelişimde gerilik, içe dönük ve hedefi olmayan kişiler olmaktadır.

Demokratik Tutum

Bu aileler çocuklarını hem desteklerler hem de onlara sınırlar koyarlar. Bu tür ailede büyüyen çocuklarda görülen kişilik özellikleri ise; sosyal, yardımsever, arkadaş canlısı, saygılı, duyarlı, özgüveni gelişmiş ve sorumluluk almayı bilen kişiler olmaktadır.