Geri Dön

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü (Öğrenme Bozukluğu) Belirtileri Nelerdir?

Günlük hayatta bazı konuları anlamada, dinlemede ve uygulamada sorunlar yaşanabilir. Bu sorunların kaynağı oldukça önemlidir. Öğrenme güçlüğü konusu günlük yaşamda görevleri yerine getirme ve bulunduğu işleri doğru şekilde yapmak için büyük bir sorundur. Bu sorun özellikle okul çağı çocuklarında ve derslere adapte olmaya çalışan çocuklarda gözlemlenir. Çocuklarda öğrenme güçlüğü (öğrenme bozukluğu) belirtileri nelerdir? Sorularına ilişkin cevapları içeren bilgileri detayları ile derledik.

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü (Öğrenme Bozukluğu) Belirtileri Nelerdir?

Öğrenme güçlüğü dinleme, anlama, okuma, yazma ve mantık yürütme konusunda yeteneklerin kullanımında zorluk yaşanmasıdır. Ayrıca kişinin bilgiyi anlayıp depolaması, işlemesi ve konuyu üretmesi konusunda zorluk yaşamasına öğrenme güçlüğü denmektedir.

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü (Öğrenme Bozukluğu) Belirtileri Nelerdir?

Çocuk konuşmada ve düşüncelerini telaffuz etmede sorun yaşar.

Bir konu hakkında konuşurken sözcük bulmada ve hatırlamada zorluk yaşar.

Yaşının sahip olduğu ve gerektiği kadar sözcük dağarcığına sahip olmaz.

Hecelerin yerlerini değiştirir.

Dinleme ve bir şeyleri izlemede zorluk yaşar. Adapte olmaz.

Ses ile harf arasındaki ilişkiyi zor anlar.

Renkleri, sayıları ve harfleri zorlukla öğrenir.

Özellikle geometrik şekilleri algılamada ve çizmede oldukça fazla sorun yaşar.

Dikkat ve odaklanma konusunda zorlanır.

Yön bulmada zorluk yaşar ve yönleri karıştırır.

Akranları ile ilişki kurmada zorlanır.

Zaman ve mekan soruları yaşar.

Yazı yazarken kalemi tutmada zorlanır.

Sık sık sakarlık ve kazalar yaşar.

Plan yapmakta ve planları uygulamada oldukça zorlanır. Bu yaşanılan sorunlar öğrenme güçlüğü sorunu belirtileridir.

Öğrenme Güçlüğü Neden Olur?

Öğrenme güçlüğü sorununun nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Yapılan araştırmalarda beyin yapısındaki işlevsel farklılıklar ile ilgili olabileceği sonuçlanmıştır. İşlevsel farklılıklar doğuştan gelebilir. Bazı durumlarda doğum öncesi ve sonrası yaşanılan durumlarda öğrenme güçlüğü sorununun oluşmasına neden olabilir. Ayrıca ekonomik ve çevresel faktörler de öğrenme güçlüğü sorununun oluşmasında etkili olabilir.

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü (Öğrenme Bozukluğu) Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavide çocukla beraber ailede gerekli konuda bilgilenmelidir ve eğitime dahil olmalıdır. Nörolojik olarak detaylı bir inceleme yapılmalıdır. Tedavide çoğunlukla ilaç tedavisi tercih edilmez. Tedavide uygulama önemlidir. Öğretmen ve aile ile işbirliği yapılmalıdır. Çocuğa uygun eğitim programı hazırlanmalıdır. Uzman doktor tarafından aile ve çocuğa öğrenme kolaylığı konusu ile ilgili bilgi verilmelidir. Çocuğa uygun öğrenme egzersizleri yapılmalıdır. Aile çocuğuna destek olmalı ve her konuyu başarabileceğini ona hatırlatmalıdır.

Öğrenme güçlüğü sorununun çözümü için zamanında müdahale oldukça önem teşkil etmektedir. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuğa yaklaşım oldukça önemlidir. Bu durumun normal olduğu açıklanmalı ve gayret ve çalışmaya bağlı olarak geçebileceği çocuğa uygun bir şekilde anlatılmalıdır.

Çocuğa gösterilen sevgi, destek ve cesaretlendirme oldukça önemlidir. Anne babaların asıl amacı öğrenme güçlüğü konusunu tedavi etmek değil, bu süreçte yaşanılan zorluklara karşı sosyal ve duygusal olarak çocuğa destek olmaktır. Basit ve anlaşılır şekilde çocuğa öğrenimde destek olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak tedavi sürecinde olumlu etkiye sebep olmaktadır.