Geri Dön

İzmir'de CHP'nin esamesi okunmamalı

"Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarına bakınca, 'Bu seçimde işimiz kolay' diye düşünüyorum. Ama İzmirli dönüp dolaşıp ideolojik yaklaşırsa onu bilemem..."

AKP İL BAŞKANI ALİ AŞLIK'TAN TARTIŞMA YARATACAK SÖZLER AKP İzmir İl Başkanı Ali Aşlık, Milliyet EGE'ye tartışılacak, gündeme damga vuracak açıklamalar yaptı. Aşlık, asıl hedeflerinin bu yılki milletvekilliÇi deÇil, 2009'daki Büyükşehir Belediye BaşkanlıÇı seçimi olduÇunu söyledi. "Baykal'ın memleketi Antalya'yı aldık, sıra İzmir'de" diyen Aşlık, özel bir stratejiyle hareket ettiklerinin altını çizdi. Aşlık, hükümetin bilinçli olarak, EXPO'ya İzmir'i aday gösterdiÇini, işin bayraktarlıÇını da AKP'nin yaptıÇını iddia etti. Aşlık, "Merkezin oyları bizimdir. Artık İzmir, AKP'nin Türkiye'deki oy ortalamasını aşaÇı çeken bir yer olmayacak. Bu yıl yapılacak milletvekilliÇi seçiminde İzmir'e has adaylar göstereceÇiz. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlarına bakılırsa, 'İşimiz kolay' diye düşünüyorum. EÇer İzmirli hizmete bakacaksa CHP'nin esamesi okunmamalı. Ama dönüp dolaşıp yine ideolojik yaklaşırsa bilemem" dedi. Aşlık'a yönelttiÇimiz sorular ve yanıtları şöyle: Bizim öncelikle görevimiz, teşkilatları her yönüyle seçime hazır hale getirmek. Bununla ilgili de birçok çalışma yaptık, yapıyoruz. GeçtiÇimiz aralık ayında, İzmir'de 2 bin 500 teşkilat mensubumuzu bir toplantıya aldık. Dış politikadan ekonomiye, partinin kimliÇinden, sosyal olaylara kadar her konuda, genel merkezimizin hazırladıÇı bir program çerçevesinde bunu gerçekleştirdik. Şimdi inşallah bunun ikinci turunu da gerçekleştireceÇiz. Zannederim şubat ayı içerisinde başlarız. Bu yıl seçim var, ne yapıyorsunuz? 90 bin kişiyle markaj Yanlış hatırlamıyorsam İzmir'de 9 bin 154 sandık var. Her biri için 9'ar kişilik sandık yönetim kurulları oluşturduk. Bu arkadaşlarımızın üç ana kademeden, üç gençlik kollarından, üç de kadın kollarından... Sayıları yaklaşık 90 bin kişiye tekabül ediyor. Peki ya seçim sandıkları? Sandık bölgesinde siyasi çalışma yapacaklar? Ne iş yapacaklar? ÖrneÇin düÇünlere, sünnetlere, askere uÇurlama törenlerine, hasta ziyaretlerine, cenaze törenlerine gidilecek. Bir nevi akrabalık baÇı kurulacak, halkla ilişkiler saÇlıklı tutulacak, yeni sempatizan kitlesi yaratılacak. Her sandık bizim için bir seçim bölgesidir. Bu çerçevede çalışıyoruz. Aslında bunun adına taban çalışması demek daha doÇru, en güzel... Bu işi yapacak arkadaşlarımızı özel eÇitime alacaÇız, bilgilendirme yapacaÇız. Nedir o? AKP'nin icraatlarını, bizden önceki Türkiye'nin durumuyla şimdiki durumunu anlatacaÇız. Aradaki farkı ortaya koyacaÇız. Bunları vatandaşlara aktarmalarını isteyeceÇiz. Ne gibi bilgilendirme? Evet, biri genel çerçevede, biri de İzmir'e özel... İzmir'le ilgili bir kitapçık basılmıştı, onu yenileyeceÇiz. CD'ler hazırlamayı planlıyoruz. İzmir'e özel bir şey olacak mı? Çok... Çünkü AKP İzmir'e o kadar çok şey yaptı ki, kitaba sıÇmıyor... Bu bilgilerle 9'ar kişilik sandık yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı donatacaÇız. Sonra içlerinde en girişken, toplumda tanınan, bilinen, sevilen, becerikli olan arkadaşımızı, seçim günü görev yapacak resmi sandık görevlisi olarak atayacaÇız. Malzeme çok mu? Tabii... Bütün listeleri tek tek tarıyoruz. Kim ne şekilde yazılmış, gerçekte belirtilen adreste oturuyor mu, hepsini kontrol ediyoruz ve ilçe başkanlıklarına iletiyoruz, itiraz ediyoruz. İtiraz etmenin tam da fırsatı var... Askıya çıkan seçmen listeleriyle ilgileniyor musunuz? İzmir'e özel stratejimiz var Var... Büyükşehir Belediyesi CHP'li... Belediyeler çok doÇrudan olmasa da her zaman dolaylı olarak milletvekilliÇi seçimlerini de etkileyen faktörlerdir. Çalışkan bir belediye başkanı partiye mutlaka artı saÇlar. Çalışkan deÇilse eksi saÇlama oranı yüksektir. Az önce söylediniz, İzmir'e özel propaganda yapacaksınız. Özel strateji de var mı? Büyükşehir iyi çalışmıyor Biz İzmir'e hizmet yapılmadıÇını görüyoruz. Hizmet yapılmıyor derken, belediye tabii bir takım görevlerini yapıyor. Çöpü topluyor, suyu getiriyor. Ama bence büyükşehir belediyeleri mutad görevlerinin dışına çıkmalı. İzmir için pozisyon nasıl sizce? Belediyeler planlamalarıyla iş dünyasına istihdam yaratmanın yollarını açar... İzmir gibi yüzü dünyaya dönük bir kente, doÇrudan sermaye getirecek cazip ortamlar hazırlanması lazım... Bir taraftan İzmir'in fiziki çehresi deÇişsin, bir taraftan da iş alanları oluşsun. Büyükşehir'de bu bakımdan çok ciddi bir çalışma görmüyorum. Zaten, belediye bu kente yeterince altyapı yapamıyor, metrosunu bitiremiyor, yollarını adam gibi uygun hale getirmiyor... Yapsa bile o da yetmez. Gecekondu bölgelerindekilerin oluşturduÇu içe kapanık yapıyı önlemeli... Bunların bir an önce şehirleşmeye katılması saÇlanmalı... Aksi takdirde bu durum yarın sosyal barışı tehdit eder. Bugün kapkaç-mapkaç bunların hepsi sosyal barışı tehdit eden şeylerdir. Arkasında şu vardır, bu vardır... Onun için gecekondu dönüşüm projelerine hız verilmeli... Biraz açar mısınız? Belediye yapmıyor ki.. Toplu Konut İdaresi'yle anlaştı. Hem bu da yetersiz, belediye kendi de yapabilir daha fazlasını. AKP'li belediyeler yapıyor bunları.. Bazı yerlerde yapılıyor ama... Örnekköy'de, Uzundere'de... Aziz KocaoÇlu lider deÇil Bir defa siyasi irade bürokrasiye hakim olacak. Kim ne derse desin. Onun adına ne derseniz deyin. Bürokrasinin de siyasi iradenin yapmak istediklerini hayata geçirmesi lazım. Zaten kim ne yaparsa, kanunlar çerçevesinde yapacak. EÇer bugün Aziz KocaoÇlu büyükşehir belediye başkanı olmuşsa, kendisiyle takım oyunu oynayacak kadroyu oluşturması lazım. Ben buna kadrolaşma falan da demem. Kadrolaşmalı tabii ki. Çünkü başka türlü hizmet edemez ki. Kendisiyle gecenin 3'ünde kalkıp koşabilen bürokrat lazım... Bu liderlik gerektiren bir iştir. Yargıya taşınan, yargıya takılan icraatlar konusunda ne diyorsunuz? CHP'nin esamesi okunmamalı Görüntüde yapıldıÇını düşünmüyorum, fiiliyatta da yapıldıÇını düşünmüyorum. Yani bu böyle olmalı. Başka türlü olmaz. Metronun aksamasının sebebi de baştan adam akıllı şartnameler hazırlanmaması... Fuardaki yarım kalan otoparkın çukuru, ilgili kuralların yerine getirilmemesinden... Yani sonuçta ekip işi. İhalede, bir başka şeyde sorun çıkıyorsa, orada bürokrasi çalışmıyordur. Neticesi itibariyle bu anlamda, seçimlerde bizim işimiz kolay diye düşünüyorum. EÇer İzmirli icraatlara bakacaksa, CHP'nin esamesinin okunmaması lazım. Ama dönüp dolaşıp yine ideolojik yaklaşılırsa bilemem... Aziz Bey bunu yapamadı mı? Tabii... CHP, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" derse neyi örnek gösterebilir ki... Büyükşehir'de neler yapılıyor. Biz ne icraatlar yapıyoruz, baksanıza. CHP'nin milletvekilliÇi seçimlerindeki yumuşak karnı Büyükşehir mi olacak yani? Merkezin oyları AKP'nindir Oylarımızda artış var.. Oran söylemeyeceÇim ama şu kadar söyleyeyim. Merkezin oyları İzmir'de artık AKP'nindir. Anketlerdeki durum da İzmir için bunu teyit ediyor mu? Sizin yaptırdıÇınız son bir anket olduÇunu biliyoruz? Neticeyi söylemekten kaçınan biri deÇilim, ama oran söylediÇim zaman palavra sıkıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diyebilirler. Sonuç nedir, oy oranları nedir? Biz anketi bilimsel yaptırıyoruz. Kendimiz deÇil. 400 sayfalık rapor hazırlandı, az buz deÇil. Olur mu hiç öyle şey? Anketi kime yaptırdıÇınızı, kaç kişiyle görüştüÇünüzü, nasıl yöntem izlediÇinizi açıklarsınız, bunları kamuoyu da merak eder... 5 bin kişiyle anket yapıldı. Yanıtlar tek tek analiz edilecek. Sonuçta bilim adamlarına yaptırıyoruz biz bunu. O bilim adamı kendine göre yorumunu yapacak. Üst sayfayı biliyorsunuz, yani sonucu. 2007'yi prova olarak görüyoruz İzmir'de istediÇimize ulaşmış oluyoruz. 24 milletvekilliÇinin yarısından fazlasına. Yani 12 artı bire... Bu da CHP'den bir fazla demektir. Ama bizim İzmir'deki asıl hedefimiz, 2007 deÇil 2009'dur (Belediye BaşkanlıÇı seçimi). 2007'yi prova olarak görüyoruz. Beklentinizin üstünde mi oylarınız? "Gavur İzmir" gömleÇi... Neden hedef İzmir?... Biz Deniz Baykal'ın memleketi Antalya'yı aldık. Bir daha hepsi bir araya gelse Antalya'yı elimizden alabileceklerini zannetmiyorum. Çünkü o belediyedeki hizmetlerimiz bire bir görülen ve etkin hizmetler. Artı AKP'ye İzmir'de giydirilmeye çalışılan bir gömlek var. (Başbakan'ın 'gavur İzmir' imasında bulunduÇu tartışması). Başbakanın söylemediÇi ama 'söyledi' diye iddia edilen söz var. Bunu kabullenmiyoruz. Gerçi öyle olmadıÇını 4 Kasım'daki milletvekilliÇi seçiminde de göreceÇiz. Biz her zaman şunu iddia ettik. İzmir'in siyasi tercihleri, yapısı 70'li yıllardan sonra deÇişmiştir. Neden hedef İzmir ve 2009? CHP'liler bile bize oy verecek AKP merkez partidir. Zaten İzmirliler bunu 28 Mart'ta (son yapılan yerel seçimler) ispatladı. Yüzde 33 oy verdi AKP'ye. İzmirlinin üçte 1'inin oy verdiÇi bir parti marjinal parti olabilir mi? Adına ne derseniz deyin. İzmir'in üçte birinin oy verdiÇi bir siyasi hareket, marjinal bir hareket veya marjinal hareketlerin bir uzantısı olma şansına sahip deÇildir. Kaldı ki artık CHP'liler bile AKP'ye oy verebilir hale geldi. İyi bir aşamadır bu. DeÇişim derken, biraz önce "AKP merkez partisidir" dediniz. Siz kapatılan Fazilet Partisi'nin bir parçası deÇil misiniz? EXPO'nun bayraktarı AKP'dir Şimdi şöyle söyleyeyim. 3 Kasım'da (son yapılan milletvekilliÇi seçimleri) sandıklar açıldıÇında AKP'nin tek başına iktidar olacaÇını biliyorduk. Ama İzmir'de aldıÇımız oy oranı neredeyse Türkiye'deki oy oranımızın yarısıydı. Artık İzmir olarak biz AKP'nin Türkiye'deki oy ortalamasını yakalamamız gerekir. Yani İzmir, AKP'nin oylarını aşaÇı çeken bir il olmaktan çıkacak. Bunu yerel seçimlerde büyük oranda gösterdik. 4 Kasım'daki genel seçimlerde bunu göstermek istiyoruz. AKP'nin İzmir'e daha heyecanla, topyekün şekilde yüklenmesi ancak 2007'de sandık başına gidecek halkın, kendisine göstereceÇi ilgisiyle de orantılı olacak. Durumu sadece EXPO'ya baÇlamayın. EXPO bir İzmir, bir Türkiye projesidir. Ama hükümetin EXPO için İzmir'i seçmesinde, aday göstermesinde verilen önemin etkisi vardır. Antalya da talipti. Antalya yerine İzmir'i tercih ettiler. Normalde eÇer günübirlik siyasi reflekslerle hareket edilmiş olsaydık, AKP'li belediye Antalya'yı tercih ederdik. İzmir bilinçli bir tercih. Şunu söyleyeyim. Başbakanımızın, her İzmir'e gelişinde biraz daha memnuniyetle döndüÇünü görüyorum. Dönelim 2009'a... Hedefimiz 2009 dediniz. İzmir'e bu kadar ilgi neden? Hükümetin ya da partinin bu konuda izlediÇi bir yol haritası mı var? ÖrneÇin EXPO 2015'e İzmir'in aday gösterilmesi gibi... Onu karşılayışımız, halkın baÇrına basışı... Atatürk Mahallesi'ne çıktık, 1.5 saatte 1 kilometre yol alabildik. Niye? Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. UNIVERSIADE belediyenin işiydi. Biz UNIVERSIADE belediyenin işi olmasına raÇmen, çözemeyeceklerini anlayınca devreye girdik. Aziz KocaoÇlu "EXPO'nun sahibi belediyedir, ama devletin kurumlarıyla hep beraber yapacaÇız" diyor. O ayrı bir şey. Ama sonuçta prosedür gereÇi UNIVERSIADE'da belediye talip oldu. Şimdi biz de EXPO'ya devlet olarak talip olduk. Büyükşehir de devletin bir parçası. Ama EXPO'nun sahibi belediyedir, dersek bu işi hafife almış oluruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni siyasi irade olarak temsil konusunda, vatandaş AKP'yi seçmiştir. Bu nedenle AKP bu işin bayraktarlıÇını yapıyor. Millet başka bir partiyi seçseydi, bayraktarlıÇı o parti yapacaktı. Evet siyasi irade, planlı, programlı olarak EXPO için İzmir'i tercih etti. Bu da AKP'nin İzmir'e verdiÇimiz önemin göstergesidir. Yapmayın. Dünyanın hiçbir yerinde bu tip spor organizasyonlarının altından belediyeler tek başına kalkmıyor? Hükümetler destek veriyor. Cemil Şeboy iyi bir isim 400-500 bin nüfuslu bir ilçeyi, yıllardır yöneten bir kişi Büyükşehir'i de yönetir. Yani orada bir şey yok. Zaten belediyeciliÇe yatkın mesleÇe sahip, mimar... Dolayısıyla İzmir'i iyi tanıyan birisi. Nasip kısmet tabii, aday olur. Cemil Bey, bu işi yapabilecek arkadaşlarımızdan biridir. "2009'un provasını yapacaÇız" diyorsunuz. Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy'un daha şimdiden sıkça Büyükşehir adaylıÇı için adı geçiyor. Ne diyorsunuz? İzmir'e has adayımız olacak Ben geçmişe dönüp, "şurada şunu, yapsaydık" demek istemiyorum. Yoruma dayalı şeyleri çok konuşmak istemiyorum. Ama önümüzdeki dönem için genel merkezimizin deÇişik şirketlere yaptırdıÇı çalışmalar var. İçeriÇini tam bilmemekle birlikte, deÇişik şeyler soruluyor. Toplumun çeşitli katmanlarını temsil eden, sevilen, AKP'nin vizyonuyla, misyonuyla programıyla çelişmeyen, sinerji katacak isimler, her bölgenin, İzmir'in de kendine has adayları olacak. Geçen milletvekilliÇi seçimlerinde, AKP'nin İzmir'de Türkiye ortalamasının altında oy alması, bu kez aday tercihlerinizi etkileyecek mi? Ben genel merkez adına konuşmak istemem. Ama gördüÇüm bir şey var. Mevcut milletvekillerinin performanslarını Ankara izliyor. Ve teşkilatların performanslarını da izliyor. Artı, seçimler sadece teşkilat ve genel merkezle olacak bir iş de deÇil. Kitlelerin sahiplendiÇi isimlerin de ön planda olması lazım. Seçim almak isteyen partiler hep bunu yapa gelmişlerdir. DoÇru tercih yapanlar başarılı olmuştur. Yanlış tercih yapanlar da hüsrana uÇramıştır. "Milletvekili adaylarını belirleme kriterleri daha farklı olacak" mı, diyorsunuz...

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber