Geri Dön

Kâya Prestige evsahipleri buluştu

Sektörde 24 yıl­lık de­ne­yi­miy­le otel, fab­ri­ka, okul in­şa­at­la­rın­da ör­nek pro­je­le­re im­za atan Gün­kon İn­şa­at’ın, Kar­şı­ya­ka Ya­maç Ma­hal­le­si’nde ya­pı­mı hız­la sü­ren ye­ni pro­je­si “Kâ­ya Pres­ti­ge Ko­nut­la­rı”nda dü­zen­le­nen brunch, ev sa­hip­le­ri­ni bu­luş­tur­du.

Kâya Prestige evsahipleri buluştu

300 ko­nut ve 4 vil­la­dan olu­şan pro­je­de, si­te sa­kin­le­ri­ne bi­rin­ci kat­tan iti­ba­ren kör­fez man­za­ra­sı su­nu­lur­ken; 3 tip­te in­şa edi­len ev­ler, mo­dern ya­pı­sı ve ta­sa­rı­mıy­la dik­kat çe­ki­yor. Gün­kon İn­şa­at Sa­tış Pa­zar­la­ma So­rum­lu­su ve İn­şa­at Mü­hen­di­si Pı­nar Gün­gör, ev sa­hip­le­ri­ni kay­naş­tır­mak için pe­ri­yo­dik sos­yal et­kin­lik­ler dü­zen­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Gün­gör, Kâ­ya Pres­ti­ge Ko­nut­la­rı’nın İz­mir ve Ege’den gör­dü­ğü yo­ğun il­gi­nin ken­di­le­ri­ni çok mut­lu et­ti­ği­ni kay­det­ti.

Mahkumlar ‘Türkçem Eyvah’ı sahneledi

Manisa’nın Salihli İlçesi’nde C Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde erkek ve kadın mahkumlar oyun sahneledi. Programı Salihli Kaymakamı Mesut Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, hakim ve savcılar ile daire müdürleri izledi. Kutanoğlu’nun konuşmasının ardından “Türkçem Eyvah” adlı 2 perdelik oyun sahnelendi. Halk oyunları ekibinin de yer aldığı program Türk Halk Müziği Konseriyle sona erdi.

Rüçhan Gürel, genç yetenek keşfediyor

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Sakar Şakir filmindeki Gardrop Fuat rolüyle belleklerdeki yerini koruyan ünlü tiyatrocu merhum Ünal Gürel’in tiyatroya gönül veren oğlu Rüçhan Gürel, İzmir’de 2007 yılında kurduğu Han Tiyatrosu ile bir ideali yaşama taşıyor. Tiyatro ile ilk kez Erhan Dilligil’in Falaka isimli çocuk oyunuyla tanışan Rüçhan Gürel, bugün oyun yazarı eşi Emel Gürel ile kurduğu Han Tiyatrosu’nda, sanat dünyasına genç yetenekleri kazandırmanın heyecanını yaşıyor.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber