Geri Dön

Manisa İl Genel’de “açılım” gerginliği

Ma­ni­sa İl Ge­nel Mec­li­si top­lan­tı­sın­da hü­kü­me­tin de­mok­ra­tik açı­lı­mı tar­tış­ma ya­rat­tı.

Manisa İl Genel’de “açılım” gerginliği

AKP’li İl Ge­nel Mec­li­si Baş­ka­nı Dur­sun Ali Yıl­dız’ın, “Her­kes ken­di­ni kar­şı­sın­da­ki­nin, kar­şı­sın­da­ki­ni de ken­di ye­ri­ne koy­sun” söz­le­ri tep­ki­le­re ne­den ol­du. CHP’li İb­ra­him Ata, açı­lı­mın içe­ri­ği­nin ha­la bel­li ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di, “Bu açı­lım na­sıl ola­cak, na­sıl bir de­mok­ra­si­ye ka­vu­şa­ca­ğız bu ko­nu­da şüp­he­le­ri­miz var” de­di. MHP’li Se­vil Şe­ker­ci­oğ­lu, ül­ke­nin üni­ter ya­pı­sıy­la il­gi­li so­run ol­ma­sı­nı is­te­me­dik­le­ri­ni be­lirt­ti, “Bu açı­lım yü­zün­den Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ğiy­le il­gi­li kay­gı du­yu­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. AKP’li İb­ra­him Onay­lı ise CHP’yi ve MHP’yi açı­lım ko­nu­sun­da hü­kü­me­ti an­la­mak is­te­me­mek­le suç­la­dı.
Bu söz­le­re tep­ki gös­te­ren MHP’li Meh­met Baş­tuğ, “Yuh ol­sun siz­le­re” di­ye ba­ğır­dı. Bu­nun üze­ri­ne İl Ge­nel Mec­li­si Baş­ka­nı Yıl­dız, baş­ka söz hak­kı ver­me­ye­rek, gün­dem mad­de­le­ri­ne geç­ti.

Mimarlar, vatandaşlara mesleklerini tanıtacak
Yarın 5 Ekim, Dünya Mimarlar Günü... Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 11 Ekim’e kadar sürecek hafta kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Dünya Mimarlık Günü’nün temasının “Küresel kriz karşısında mimarların gücü” olarak belirlendiğini söyleyen Şube Başkanı Hasan Topal, amaçlarının, mimarlık mesleğini toplumla buluşturmak olduğunu kaydetti.

Kılavuz dağıtılacak

Hafta boyunca vatandaşlara mimarlıkla ilgili kılavuz dağıtacaklarını ifade eden Hasan Topal, “Alsancak’taki Gazi İlköğretim Okulu’nun önünde kuracağımız stantta mimarlık öğrencileri, (Neden mimar, nasıl mimarlık) adlı, içinde mimarlık mesleğinin, insanların mimarlara neden başvurmaları gerektiğini anlatan kılavuz dağıtacak” dedi. Hasan Topal, etkinlikler kapsamında ayrıca, fotoğraf ve kısa film yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin dağıtılacağını, meslekte 30’uncu ve 50’nci yıllarını dolduran mimarlara plaketlerinin verileceğini bildirdi. Topal, sergiler açılacağını, söyleşiler düzenleneceğini, geziler yapılacağını da sözlerine ekledi.

Denizli’nin beş senelik yol haritası oluşturuldu
Denizli Özel İdare Müdürlüğü’nün, beş yıllık stratejik planı İl Genel Meclisi’nin onayına sunuldu.
İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve Strateji Geliştirme Müdürü Dr. Yılmaz Özmen, 2010-2014 yıllarının yol haritası olan planın daha hızlı ve etkin hizmet üretimine, kaynakların verimli kullanımına ve iş takibine imkan sağlayacağını dile getirdi.
Özmen, “Kurumların başarıya ulaşabilmeleri için hedefler belirlemeleri, bu hedefler doğrultusunda birimlerini ve kaynaklarını organize etmeleri gerekiyor. Biz de uzun ve titiz çalışmanın ardından, gelecek beş yılımızı kapsayan stratejik planı hazırladık. İl Genel Meclisi tarafından onaylandığında gelecek beş senenin anayasası yürürlüğe girmiş olacak” dedi.

SGK’nın misafirhanesi dört yıldızlı otel gibi olacak
İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’ne ait Birinci Kordon’daki denize nazır misafirhane, yenileme çalışmalarıyla personelini ve kamu görevlilerini “4 yıldızlı otel” kalitesinde ağırlamaya hazırlanıyor. Yenileme çalışmaları bir yıl içinde bitirilecek misafirhanenin konukları, içinde lokantası ve kafeteryası olan, aynı zamanda seminer salonu da bulunan tesisten 13-26 lira arasında değişen günlük konaklama bedelleriyle yararlanabilecek. SGK İl Müdürvekili Mustafa Keskin, misafirhanenin 138 kişiyi aynı anda ağırlama kapasitesi bulunduğunu söyledi.

MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki yeni vaka sayısını açıkladıDünyayı etkisi altına alan corona virüsle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamalarına imza attı. Bakan Koca, corona virüs sebebiyle son 24 saatte 69 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka olduğunu açıkladı. Koca, "Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor." dedi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber