Geri Dön
Ege“Mega Müze” için yeraltı haritası

“Mega Müze” için yeraltı haritası

Agora’nın üst tarafında yapılacak ‘Ege Uygarlıkları Müzesi’ alanının altında arkeolojik kalıntı olup olmadığına bakılacak. Elde edilecek haritaya göre müze yeri belirlenecek

“Mega Müze” için yeraltı haritası

Araştırma yapılacak
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadifekale’nin eteklerinde ortaklaşa yapılması planlanan Ege Uygarlıklar Müzesi projesinde ciddi adımlar atılmaya başlandı. Müzenin yapılacağı Agora’nın üzerinde kalan üçüncü derece sit alanı olan bölgede yeraltında arkeolojik kalıntı olup olmadığının araştırılmasına karar verildi. Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalar için Başkan Aziz Kocaoğlu’na protokol yapma yetkisi veren kararı oybirliğiyle onayladı.

Yeri değiştirilebilir
YERALTI arkeolojik haritasının çıkarılması çalışmaları için Dokuz Eylül Üniversitesi ve Deprem Araştırma Uygulama Merkezi (DAUM) ile bağlantıya geçen Büyükşehir Belediyesi, ön görüşmeleri tamamladı. Yeraltı haritasında çıkacak sonuca göre Mega Müze’nin yeri kesinlik kazanacak. Önemli arkeolojik eserler tespit edilmesi durumunda Müze yerinde değişiklik yapılabilecek. Ya da müze projesi bu bulguları koruyacak ve ortaya çıkaracak çalışmalara uygun olarak hazırlanacak.

“Sonucu bekliyoruz”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, çalışmaları yakından takip ettiğini, sonucu beklediğini söyledi. Kocaoğlu, “Belirlenen alanda arkeolojik buluntuya rastlanmazsa inşaat hazırlıklarına başlanacak. Uygun değilse bakanlık yetkilileri ile yeni bir yer arayışına gireceğiz” dedi. Müze alanının imar planlarına işlenmesinden sonra kamu-laştırmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından 39 bin 145 metrekare alanda yapılacak.

Unutamayacakları bir gün yaşadılar
TARİHİ Havagazı Fabrikası’nda, ilköğretim öğrencileri için düzenlenen “Görsel sanatlar ve sahne sanatları atölyeleri” miniklere hem yaratıcılıklarını sergileme imkanı sunuyor hem de unutulmaz bir gün geçiriyorlar. Öğrenciler, görsel sanatlar atöl-yesinde izlenimlerini resim, seramik ya da heykele dönüştürüyor. Sahne sanatları atölyesinde müzik, drama ve dans programına katılan öğrenciler, öğreniyor ve eğleniyor.