Geri Dön
EğitimOsmanlı Padişahları Kimlerdir? Sırasıyla Ve İsimleri İle Osmanlı Padişahları Listesi

Osmanlı Padişahları Kimlerdir? Sırasıyla Ve İsimleri İle Osmanlı Padişahları Listesi

Osmanlı devleti tarihte kurulmuş olan Türk devletlerinden bir tanesidir. Dünya'nın en güçlü imparatorluklarından birisi olarak kabul edilmiştir. Osmanlı imparatorluğunu yöneten padişahların da isimleri merak edilmektedir. Özellikle tarih meraklıları Osmanlı imparatorluğunun padişahlarını araştırmaktadırlar. Peki Osmanlı padişahları kimlerdir? Sırayla ve isimleri ile Osmanlı padişahları listesi nedir? İşte Osmanlı padişahları ile ilgili tüm bilgiler.

Osmanlı Padişahları Kimlerdir? Sırasıyla Ve İsimleri İle Osmanlı Padişahları Listesi


Osmanlı imparatorluğu 1299 yılında kurulmuştur. Yıkılışına kadar toplam 36 padişah görmüştür.

Osmanlı Padişahları Kimlerdir?

1) 1. Osman
Osmanlı imparatorluğunun ilk padişahıdır. Aynı zamanda Osmanlı imparatorluğunun kurucusudur. Gazi Bey olarak da adlandırılır. 1. Osman'ın saltanatı toplam da 27 yıl sürmüştür. Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Ölümüne kadar tahtta kalmaya devam etti.

2) 1. Orhan
Osman beyin oğludur. 1. Orhan Osmanlı İmparatorluğu'nun başında en uzun süre kalmış padişahlardan bir tanesidir. Toplam 36 yıl saltanatı sürmüştür.

3) 1. Murat
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk şehit olan padişahlarından bir tanesidir. Tahta ilk kez 1362 yılında geçmiştir. 27 yıl tahtta saltanatı sürmüştür. 1. Kosova muharebesinde iken Sırp suikastçı tarafından hançer ile şehit edilmiştir.

4) 1. Bayezid
Yıldırım Beyazıt olarak da bilinir. 13 yıl saltanatı sürmüştür. 1389 yılında 1. Murat şehit edildikten sonra tahta geçmiştir. Timur imparatorluğu ile birlikte girilen Ankara muharebesinde esir düştü ve saltanatı sona ermiştir.

5) 1. Mehmed
1413 yılında tahta geçmiştir. Saltanatı 8 yıl sürmüştür. Yıldırım Beyazıt'ın oğludur. Ölene kadar tahtta sultanlığını sürdürmüştür.

6) 2. Murat
Koca Sultan lakabı ile bilinen bir padişahtır. 2. Murat tam olarak 23 yıl tahtta sultanlığını sürdürmüştür. 1413 yılında tahta geçmiş ve 1421 yılında öldükten sonra tahttan inmiştir. Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından bir tanesidir.

Sırasıyla ve İsimleri İle Osmanlı Padişahları Listesi

7) II. Mehmed
Osmanlı imparatorluğunun en bilinen padişahları arasındadır. 2. Murat'ın oğludur. İlk kez 1444 yılında tahta geçmiştir. Daha sonra babasının isteği ile tekrardan ikinci padişahlık dönemini yaşamıştır. II. Mehmed'in döneminde Osmanlı imparatorluğu Doğu Roma İmparatorluğu'nun elinde bulunan İstanbul'u feth etmiştir.

8) II. Bayezid
Osmanlı İmparatorluğu'nda tam 31 yıl padişahlık dönemi yaşamıştır. Fatih Sultan Mehmet'in oğludur. 1481 yılında tahta geçmiş ve 1512 yılında tahttan inmiştir.

9) 1. Selim
Yavuz Sultan Selim 8 yıl padişahlık dönemi geçirmiştir. 1517 yılında "Gazi" unvanını almıştır. 1. Selim döneminde Osmanlı imparatorluğu büyük toprak bütünlüğü yaşamıştır. İlk kez İslam birliği politikasını yürütmüştür.

10) 1. Süleyman
Toplam 46 yıl Osmanlı imparatorluğunun başında yer almıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda Kanuni Sultan Süleyman olarak adlandırılır. Muhteşem lakabı da vardır. 1. Selim'in oğludur. Avrupa'ya ağırlıklı olarak seferler düzenlemiştir. Macar krallığına son vermiş olan bir padişahtır.

11) 2. Selim
1566 yılında tahta geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğludur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde sefere çıkmayan padişah olarak bilinir. Saltanatı 8 yıl sürmüştür.

12) 3. Murat
1574 yılında tahta geçmiştir. 2. Selim'in oğludur. Daha çok döneminde Doğu'ya karşı seferler ve fetihler düzenlemiştir. 3. Murat döneminde Osmanlı imparatorluğu en geniş sınırlarına ulaşmıştır. 21 yıl tahtta sultanlığını sürdürmüştür.

13) 3. Mehmet
1595 yılında tahta geçmiştir. 8 yıl padişahlık dönemi yaşamıştır. Sefere çıkan padişahlardan bir tanesi olarak bilinir. 3. Murat'ın oğludur.

14) 1. Ahmed
3. Murat'ın oğullarından bir tanesidir. 1603 yılında tahta geçmiştir. 14 yıl boyunca padişahlık dönemi yaşamıştır. Döneminde önemli olarak Zitvatorok antlaşmasını imzalamıştır.

15) 1. Mustafa
3. Mehmed'in oğludur. Osmanlı'da deli padişah olarak bilinir. Zeka eksikliğinden dolayı 1 yıl tahtta kalabilmiştir. 1618 yılında tahttan indirilmiştir.

16) II. Osman
1. Mustafa tahttan indirildikten sonra padişahlık dönemi yaşamıştır. Genç Osman şehit Osman olarak da adlandırılır. Yeniçerilerin isyanı sonucu tahttan indirildi.

17) İbrahim
1640 yılında tahta geçmiş ve 8 yıl padişahlık dönemi geçirdi. Şeyhülislam tarafından yapılan darbe sonucu tahttan inmek zorunda kaldı. 1. Ahmed ve Valide Sultan'ın oğludur.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler