Geri Dön
Zıt Anlamlı KelimelerZıt Anlamlı Kelimeler Listesi: Zıt Anlamlı Kelimeler ve Örnekleri

Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi: Zıt Anlamlı Kelimeler ve Örnekleri

İlkokul öğrencilerinin karşısına çıkan konulardan birisi de zıt anlamlı kelimelerdir. Birbirinin karşıtı olan kelimelerin yazılı ve anlamları farklıdır. Günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılır. Bu kelimeler birbirleri ile çelişen sözcüklerdir. Zıt anlamlı kelimelerin listesi uzundur. Ancak Türkçe’de her kelimenin eş anlamlısı olmadığı gibi her kelimenin zıt anlamlısı da yoktur. Zıt anlamlı kelimeler ve örnekleri için “Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi” içeriğimize göz atabilirsiniz.

Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi: Zıt Anlamlı Kelimeler ve Örnekleri

Zıt anlamlı kelimeler 1.2.3.4. ve 5. sınıf öğrencilerinin karşısına çıkan konulardan bir tanesidir. Zıt anlamlı kelimeler yazılışları, okunuşları ve anlamları birbirinin zıttı olan kelimelerdir. Türkçe’de her eş anlamlı kelimenin karşılığa olmadığı gibi zıt anlamlı kelimelerin de yoktur.  

A ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Aşağı – Yukarı
 • Açık – Kapalı
 • Açık – Koyu
 • Aktif – Pasif
 • Artı – Eksi
 • Azami – Asgari
 • Alıcı – Satıcı
 • Ağır – Hafif
 • Ast – Üst
 • Acemi – Usta
 • Afacan – Uslu
 • Anormal – Normal
 • Akıllı – Aptal
 • Atılgan – Çekingen
 • Arka – Ön 
 • Ak – Kara
 • Aç – Tok
 • Azalmak – Çoğalmak
 • Az – Çok
 • Alçak – Yüksek
 • Alt – Üst
 • Aynı – Farklı
 • Acı – Tatlı
 • Alçak gönüllü – Kibirli
 • Aydınlık – Karanlık 

B ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Bağımsızlık – Tutsaklık
 • Batı – Doğu
 • Bulanık – Duru
 • Büyük – Küçük
 • Bekâr – Evli
 • Bencil – Özgecil
 • Başlamak – Bitirmek
 • Beyaz – Siyah
 • Barış – Savaş
 • Birinci – Sonuncu
 • Bolluk – Kıtlık
 • Boş – Dolu
 • Borç – Alacak
 • Boylam – Enlem 

C – Ç ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Cimri – Cömert
 • Cılız – Gürbüz
 • Cevap – Soru
 • Cesaret – Korkaklık
 • Çalışkan – Tembel
 • Çarpma – Bölme
 • Çabuk – Yavaş
 • Çekmek – İtmek
 • Çift – Tek
 • Çukur – Tümsek

D ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Doğal – Yapay
 • Dahil – Hariç
 • Darılmak – Barışmak
 • Dost – Düşman
 • Doğru – Yanlış
 • Doğru – Çarpık (Eğri)
 • Doğu – Batı
 • Dar – Geniş
 • Düz – Eğri
 • Donuk – Parlak
 • Dert – Derman
 • Dik – Eğik
 • Dikit – Sarkıt
 • Dur – Git
 • Duru – Bulanık
 • Düş – Gerçek

 

E-F ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Er – Geç
 • Erken – Geç
 • Erkek – Kadın
 • Eski – Yeni
 • El (Yabancı) – Tanıdık
 • Eksik – Fazla
 • Esaret – Özgürlük
 • Evet – Hayır
 • Fakir – Zengin

G ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Galip – Mağlup
 • Gece – Gündüz
 • Güzel – Çirkin
 • Gerçek – Sahte
 • Geçmiş – Gelecek
 • Gelir – Gider
 • Gül-  –  Ağla
 • Genç – Yaşlı
 • Geniş – Dar
 • Geri – İleri 

H-I-İ ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Hayal – Gerçek
 • Hatırlamak – Unutmak
 • Hızlı – Yavaş
 • Hırçın – Uysal
 • Issız – Kalabalık
 • Islak – Kuru
 • İlkel – Çağdaş (Modern)
 • İndirim – Zam
 • İnce – Kalın
 • İleri – Geri
 • İhtiyar – Genç
 • İyi – Kötü
 • İç – Dış
 • İlk – Son
 • İn-  –  Çık
 • İniş – Çıkış
 • İthalat – İhracat 

 

K ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Kart – Körpe
 • Kalabalık – Tenha
 • Kâr – Zarar
 • Katı – Sıvı
 • Katı (Sert) – Yumuşak
 • Kolay – Zor
 • Kıtlık – Bolluk
 • Kış – Yaz
 • Kaybetmek – Bulmak
 • Küçük – Büyük
 • Korkak – Cesur
 • Kirli – Temiz
 • Kuru – Yaş
 • Kurnaz – Saf
 • Kuzey – Güney
 • Keder – Neşe

M-N ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Medeni – İlkel
 • Minimum – Maksimum
 • Nazik – Kaba
 • Neşeli – Üzgün
 • Negatif – Pozitif 

O-Ö ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Ölü – Diri
 • Ödül – Ceza
 • Övmek – Yermek
 • Öz – Üvey
 • Özel – Resmî

P-R ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Pahalı – Ucuz
 • Parlak – Mat
 • Perakende – Toptan
 • Ret – Kabul

S – Ş ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Saldırı – Savunma
 • Sabah – Akşam
 • Sade – Gösterişli
 • Sağlam – Çürük
 • Sağ – Sol
 • Saydam – Kesif
 • Sevin-  –  Üzül-
 • Sevinç – Üzüntü
 • Seyrek – Sık
 • Siyah – Beyaz
 • Soyut – Somut
 • Sorun – Çözüm
 • Sözel – Sayısal
 • Suçlu – Masum
 • Sığ – Derin
 • Sıcak – Soğuk
 • Sırt – Göğüs
 • Şer – Hayır

 

T ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Taze – Bayat
 • Tertipli – Dağınık
 • Tavan – Taban
 • Tekil – Çoğul
 • Temiz – Kirli
 • Toplama – Çıkarma
 • Tutsak – Özgür

U-Ü-V ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Uygun – Elverişsiz
 • Ucuz – Pahalı
 • Unutmak – Hatırlamak
 • Uslu – Yaramaz
 • Usta – Acemi
 • Uzak – Yakın
 • Uzun – Kısa
 • Uyumak – Uyanmak
 • Üretim – Tüketim
 • Var – Yok

 

Y – Z ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Yaramaz – Uslu
 • Yaşlı – Genç
 • Yakın – Uzak (Irak)
 • Yerli – Yabancı
 • Yokuş – İniş
 • Yüksek – Alçak
 • Zayıf – Şişman
 • Zengin – Fakir

 

 

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler