Geri Dön

Ekonomi netleşti

Yeni dönemde ekonomiyle ilgili kurumların bağlı ve ilişkili olacağı yerler belirlendi. TMSF, Cumhurbaşkanlığı ile; Merkez Bankası ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirildi.

Ekonomi netleşti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni sistemde hangi bakanlığa hangi kuruluşun bağlı ve ilişkili olduğuna dair genelge ve kararnemeleri yayınladı.

Erdoğan’ın yayınladığı 2018/1 Cumhurbaşkanlığı genelgesi ve 4 nolu kararname ile bazı kurum ve kuruluşların ilgili oldukları bakanlıklar belirlendi. Buna göre, daha önce Başbakan Yardımcısı bünyesinde olan TMSF, Cumhurbaşkanlığı ile; BDDK, SPK, Merkez Bankası gibi ekonomiye dair kuruluşlar da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirildi.

Dün yayımlanan düzenlemelere göre Helal Akreditasyon Kurumu hayata geçerken, KOBİ desteklerinde öncelik belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi. Loto çekilişlerinin TRT’den yayımlanması da kararnameye girdi. Yeni dönemde ekonomiyle ilgili kurum ve kuruluşların bağlı olacağı bakanlıklar şöyle:

- Hazine ve Maliye Bakanlığı: Daha önce başbakan yardımcısı bünyesinde olan BDDK, SPK, Merkez Bankası, Kamu Gözetimi-Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıflar Bankası, Kalkınma Bankası, Merkezi Finans ve İhale Birimi, bakanlıkla ilişkilendirildi.

Darphane ve ÖİB

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bakanlığa bağlandı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Emlak Bankası, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Nükleer Düzenleme Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN), Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG).

- Ticaret Bakanlığı: Türkiye İhracat Kredi Bankası, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK).

- Tarım ve Orman Bakanlığı: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu.

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR).

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Kalkınma Ajansları, KOSGEB, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), TÜBİTAK.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.

GİB’de temel ilke saydamlık

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak, saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapacak.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, madeni ufaklık ve hatıra para ile her türlü pul ve değerli kağıtların basımı ve dağıtımını sağlayacak. Kurum, cumhuriyet altın sikkeleri ile cumhuriyet ziynet altınlarını basacak, madalya imal edecek.

TÜİK, Hazine ve Maliye’de...

TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlandı. Buna göre, Resmi İstatistik Programı’nın uygulanmasında, kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere, veri kaynakları, istatistiki yöntem ve süreçlerinin seçimi, dağıtımın içerik, şekil, zamanı ve istatistiki gizliliğin uygulanması başta olmak üzere hiçbir konuda talimat verilemeyecek.

İstatistik Konseyi, Resmi İstatistik Programı’nın hazırlanmasına, uygulanmasına, resmi istatistiklerin gelişimine ilişkin tavsiyelerde bulunacak, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit edecek, ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapacak. Konsey, yılda en az bir defa toplanacak.

Lotoda TV düzenlemesi geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Milli Piyango İdaresi (MPİ), kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ayrı ayrı ya da tamamını belirlenen sürelerle vermek ve denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere görev yapacak.

Loto çekilişleri naklen TRT’nin tüm ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalından yayınlanacak. Çekiliş sonuçları özet halinde en az birer defa radyo ve televizyonda haber olarak duyurulacak.

Avcılar'daki silahlı saldırı... Şüphelinin yakalanma anı kameradaAvcılar'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan yabancı uyruklu işçi ile ilgili yürütülen çalışmalarda şüpheli iki kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin yakalanma anı polis kamerasına yansıdı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber