Geri Dön

Fatura şokunun ardından... Danıştay cezayı bozdu!

Danıştay 9. Dairesi, elektronik fatura (e-fatura) yükümlülüğü bulunmasına rağmen e-fatura yerine kağıt ortamında fatura kesen şirkete ceza verilmesini hukuka aykırı buldu.

Fatura şokunun ardından... Danıştay cezayı bozdu!

Denizli'de faaliyet gösteren bir özel şirket, başka bir şirkete yaptığı iş karşılığında kağıt fatura kesti. Şirkete, elektronik ortamda fatura düzenleme uygulamasına dahil olduğu gerekçesiyle Vergi Usul Kanunu'nun 353/1. maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesildi.

Davacı şirket, cezanın kaldırılması için dava açtı ancak Denizli Vergi Mahkemesi davayı reddetti. Kararın kesinleşmesinin ardından Danıştay Başsavcılığı, İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek kararı kanun yararına temyiz etti.

Temyiz istemini görüşen Danıştay 9. Dairesi, Başsavcılığın kanun yararına temyiz istemini kabul ederek, Denizli Vergi Mahkemesinin kararının "hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere" kanun yararına bozulmasına karar verdi.

Dairenin gerekçesinde, Vergi Usul Kanunu'nun 353. maddesinin birinci fıkrasında, "faturanın verilmemesi, alınmaması veya gerçek meblağlara yer verilmemesi halinde bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanlara uygulanacak ceza"nın belirlendiği hatırlatıldı.

Vergiyi doğuran olayın kayıt dışı bırakıldığının tespiti halinde bu cezanın söz konusu olabileceği belirtilen gerekçede, şu tespitler yapıldı:

"Dolayısıyla hem satıcının hem alıcının Kanunda açıkça düzenlenmiş cezayı gerektiren bir fiili gerçekleştirmesi halinde bu madde kapsamında ceza kesilebilecektir. Olayda ise Vergi Usul Kanunu gereği düzenlenmesi gereken faturanın fiziki ortamda düzenlendiğine yönelik bir ihtilaf bulunmamaktadır. Kağıt olsa dahi düzenlenmiş bir fatura mevcut olup işlem kayıt altına alındığından cezaya dayanak alınan fiilin Kanunda düzenlenen tipiklikte gerçekleşmediği açıktır. Vergi ve cezaların kanuniliğine ilişkin anayasal ilkeler bazında kıyas veya varsayıma dayalı olarak ceza kesilmesi mümkün olmadığından fiilen mevcut olan faturaların hiç düzenlenmediği varsayılarak Kanunun 353/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber