Geri Dön

Madencilikte yeni dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca maden kaynaklarının aranması, işletilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi amacıyla gerçek  ve tüzel kişilere verilecek haklara ilişkin esaslar belirlendi.

Madencilikte yeni dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ‘Maden Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yer kabuğunda ve su kaynaklarında bulunan, ekonomik ve ticari değeri olan petrol, doğalgaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde maden sayılacak.

Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine, gerçek veya tüzel tek kişi adına verilecek.

Hak bölünmeyecek

Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat, arama ruhsatı, buluculuk hakkı ve işletme ruhsatı haklarının hiç birisi hisselere bölünemeyecek ve her biri bir bütün halinde muameleye tabi tutulacak.

Madenler ilgili maddede belirtilen gruplara göre ruhsatlandırılacak ve verilen ruhsatlar başka amaçla kullanılamayacak. Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca maden sahalarının veya alanlarının ihale edilmesine ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi.

Bakanlığın “Maden Sahaları İhale Yönetmeliği”ne göre, ihaleler açık ihale usulü ile yapılacak ve teklifler kapalı olarak alınacak.

Dünya devleri Ankara’ya...

Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı (EIF) Limak ana sponsorluğunda 10. yılında enerji sektörünün karar alıcıları, uzmanları, özel sektör temsilcilerinin yanı sıra sektöründe uzman 250’ye yakın firmayı aynı platformda buluşturacak.
Global Enerji Derneği tarafından 9 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen kongre ve fuar bu yıl 8 - 10 Kasım tarihleri arasında ATO Congresium’da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mucize bebek Ayda ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber