Geri Dön
EkonomiTING İstanbul, dijitalleşme yolculuğunda şirketlere rehberlik ediyor

TING İstanbul, dijitalleşme yolculuğunda şirketlere rehberlik ediyor

TING İstanbul, TING Dijital Düşünme Raporu 2020 ile dijital düşünmenin müşteri beklentilerini anlamaktan çalışan memnuniyetine her alanda başarının anahtarı olduğunu ortaya koyuyor. COVID-19 süreci ile birlikte tüm dünyada sosyal etkileşim ve ekonomik hareketlilikte öncü rol oynayan dijitalleşmenin öneminin daha da belirginleştiği şu günlerde Türkiye’de dijitalleşmeye dair ipuçları içeriyor.

TING İstanbul, dijitalleşme yolculuğunda şirketlere rehberlik ediyor

Dijital düşünme şirketi TING İstanbul, dijital dünyada başarının anahtarı olan özellikler, uluslararası ve ulusal çapta örnekler ve önerileri içeren TING Dijital Düşünme Raporu 2020’yi yayınladı. Raporda 11 farklı sektörden 102 yöneticinin görüşleriyle hazırlanan ‘Dijital Düşünme Araştırması’ da yer aldı. Bu kapsamlı raporla TING İstanbul, Türkiye’de şirketlerin dijital düşünme, strateji oluşturma ve rekabette güçlenme yolculuklarına rehberlik edecek bilgi ve verileri paylaştı.

Rapor, dijitalleşmeyi iş stratejisine dönüştürmenin kritik önemine vurgu yapıyor. Dijital Düşünme Araştırması’na göre katılımcıların yüzde 70,3’ü şirketlerinin dijitali de kapsayan bir stratejisi olduğunu belirtirken, dijitalleşmenin ana stratejileri olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 68,9. Sektörel bazda ise finansal hizmetler, teknoloji, medya ve telekomünikasyon ile tüketici ürünleri ve perakende sektörlerindeki şirketler dijital dönüşümü ana iş stratejisi olarak belirlediklerini; inşaat ve altyapı ile taşımacılık sektör temsilcileri ise dijital dönüşüm stratejileri olmadığını ifade etti.

YENİ NESİL İŞ DÜNYASINDA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Dijitalleşme yolculuğunda şirketlerin teknolojiyi çalışan memnuniyeti, esneklik, çeviklik, iş birliği ve iletişim gibi faktörlerle birleştirmesi ve işgücü için dijital bir deneyim yaratmaları gerekiyor. Araştırmaya katılan şirketler, bu kapsamda dijital düşünmenin bileşenlerini değerlendirdi. Buna göre, ‘ekipler arası iletişim’ ve ‘inovasyona açıklık’ (%60,9) ilk sırada yer aldı, bunları ‘ekipler arası iş birliği’ ve ‘gelişme fırsatları’ (%59,4) takip etti. Bileşenlerden en düşük oran yüzde 28,1 ile ‘çalışan memnuniyeti’ oldu. Dijitalleşmenin Türkiye’de iş yapış biçimine kazandırdığı başlıca yetkinlikler ise ‘karar mekanizmalarında veri odaklı yaklaşımları izlemek’ (%59,4), ‘katılımcı takım çalışmalarını benimsemek’ (%54,7) ve ‘çalışanlara mobil çalışma seçeneği sunmak’ (%51,6) olarak sıralandı. Her dört katılımcıdan üçü bu yetkinliklerle birlikte dijital teknolojilerden müşteri beklentilerinin daya iyi karşılanması, veri odaklı hale gelinmesi ve iş süreçlerinin kısalması ve iyileşmesi yönünde beklentileri olduğunu dile getirdi. Bu özellikleriyle dijital teknolojiler esnek, hızlı ve yaratıcı çözümlerin yaratılması ve yeni nesil iş dünyasının kurulmasında rol oynuyor.

Dijital Düşünme Araştırması aynı zamanda katılımcıların dijital dönüşümü bir fırsat olarak gördüğünü ortaya koydu (%75). Bununla birlikte yüzde 20,3’lük bir oranla katılımcılar bu sürecin birtakım riskler taşıdığının da farkında. Bu kapsamda fırsatları değerlendirmek ve riskleri yönetmek üzere şirketlerin yüzde 85,7’si dijital dönüşüme bütçe ayırıyor. Bu sürecin liderliğini ise katılımcı şirketlerde CMO (%21,6), CTO (%20,3), CIO (%15,6), CDO (%9,4) ve CEO (%7,9) üstleniyor.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM KALICI BİR VAROLUŞ ŞEKLİDİR”

TING Dijital Düşünme Raporu 2020 ile dijitalleşme alanına rehberlik edecek bir kaynak oluşturmaya odaklandıklarını dile getiren TING İstanbul Kurucu Ortağı Can Yıldızlı; “Yeni otomasyon çağı ile birlikte dijital teknolojiler iş yapış biçimimizin ayrılmaz parçası oluyor. Hızla gelişen bu teknolojiler, bizlerin analog düşünme prensipleri yerine dijital düşünce yapılarına geçiş yapmamızın ve bu dönüşümü sürekli kılmamızın önemini ortaya koyuyor. Bu doğrultuda bizler dijital dönüşümü bir süreç olarak değil, kalıcı ve stratejik bir varoluş şekli olarak ele almalıyız. Müşteri odaklılık, hız, basitlik, deneyim, iş birliği ve uyum yeteneği gibi dijital düşünmenin temel unsurlarıyla işimizi geleceğe hazırlamalıyız. TING Dijital Düşünme Raporu 2020 de bu bakış açısının bir ürünü olarak iş dünyasında başarısı kanıtlanmış öneriler ve güncel verilerle yol gösterici bir nitelik taşıyor.

Kanser ve Beslenme | Sağlık Sohbetleri - Cnnturk.comCnnturk.com'da yepyeni bir sağlık programı başladı. Moderatörlüğünü Elif Tümen'in yaptığı Sağlık Sohbetleri programında bu haftanın özel konusu "Kanser ve Beslenme". Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Göker ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın kanser ve besleme ilişkisinin yanı sıra kanser hastalarının tedavisinde beslenmenin önemini, klinik beslenmenin tedavi başarısına etkisi ve kanserli hastaların hayat kalitesi üzerindeki etkisini anlatıyor. (Sponsorlu İçerik)

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler