Geri Dön

Yapı güçlendirme sınırı aşmayacak

Yapı güçlendirme izni şartları belli oldu. Parsel sınırlarını aşan güçlendirmeye izin yok. Güçlendirme için kat veya parsel maliklerinin en az beşte dördünün muvafakatı aranacak.

Yapı güçlendirme sınırı aşmayacak
Aykut Yılmaz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı güçlendirme çalışmaları kapsamında alınacak güçlendirme izinleriyle ilgili şartları açıkladı. Buna göre, hiçbir şekilde parsel sınırlarını aşacak şekilde güçlendirme izni verilmeyecek. Ancak güçlendirmeye konu yapının üçüncü kişilere ait taşınmazlara tecavüzlü olması durumunda güçlendirme izni için üçüncü şahısların da muvafakatı aranacak. Güçlendirilecek yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mülkiyetinin belediyeye veya Hazine’ye ait olması durumunda, taşınmaz satın alınmadıkça güçlendirme izni başvuruları dikkate alınmayacak.

İptal edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelge uyarınca, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş olan yapılarda kat maliklerinin, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmamış parsellerde ise parsel maliklerinin en az beşte dördünün yazılı muvafakatleri alınmadan güçlendirme izni için başvurulamayacak. Ancak yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde kat maliklerinin rızası aranmayacak.

İmar Kanunu kapsamında alınan yapı kayıt belgesinin mevzuata uygun olmadığının ilgili idarece anlaşılması halinde, güçlendirme izni verilmeyerek. Usulüne aykırı düzenlenmiş olan yapı kayıt belgesi iptal edilecek.

30 günde onay

Güçlendirme projeleri ve başvuru evrakları ilgili idare tarafından incelenerek, eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde onaylanacak.

Yapının taşıyıcı kolon ve perdelerinin büyütülmesi ile yapının dış konturları dışına taşmadan yapılan ilave kolon ve perde imalatları haricinde yapının mevcut haline ilave inşaat alanı ihdas edilmeyecek. Mimari ve teknik nedenlerle, yapının dış konturları dışına taşmadan kolon ve perde büyütülmesinin yapının güçlendirmesi için yeterli olmadığının tespit edilmesi halinde ya da yapının taşıyıcı sistemi dış konturlarına betonarme/çelik/kompozit taşıyıcı sistem eklemeleri yapılmadan yapının güçlendirilemeyeceğinin proje müellifi tarafından tespit edilmesi durumunda, gerekçe ve yapılacak güçlendirmeye dair projeyi içeren proje müellifi tarafından düzenlenecek teknik raporun Yapı Denetim Kuruluşu uygun görüşü ve idarece onaylanması halinde, parsel hudutları dışına taşmamak kaydı ile yapının taşıyıcı sistemine eklenecek olan asgari ölçülerdeki betonarme/çelik/kompozit taşıyıcı eleman ilaveleri ilave bir inşaat alanı olarak değerlendirilmeyecek.

İzin süresi 5 yıl

Yapı müteahhidi ve şantiye şefi olmadan veya bunların değişikliklerinde bu görevler yeniden üstlenilmeden güçlendirmenin devamına ilgili idarece müsaade edilmeyecek. Güçlendirme izninin süresi onay tarihinden itibaren 5 yıl olacak. Bu süre içerisinde imalata başlanmaması halinde izin hükümsüz hale gelecek. Güçlendirme projesine aykırı olarak imalat yapıldığının ilgili idarece tespit edilmesi halinde yapı mühürlenecek ve projesine aykırı imalatlar en çok 1 ay içerisinde düzeltilmezse güçlendirme izni iptal edilecek.

 

Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştüGaziantep'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber