Geri Dön
EkonomiYaşlı aylığından kıdeme pek çok rakam etkilendi

Yaşlı aylığından kıdeme pek çok rakam etkilendi

Asgari ücretin net 4253 lira 40 kuruşa yükselmesiyle birlikte, işverenin üzerindeki vergi yükü de kalkacak. Devlet, tüm işçi ücretlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmının gelir ve damga vergisinden vazgeçecek. Verginin kalkmasıyla vergi iadesi olarak asgari geçim indirimi (AGİ) de kalkarken, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı ve primler gibi pek çok kalem de yeni asgari ücrete göre yeniden belirlenecek.

Yaşlı aylığından kıdeme pek çok rakam etkilendi

MİTHAT YURDAKUL Ankara - 2022 yılı asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253 TL 40 kuruş olarak belirlenirken, asgari ücretliler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi de kaldırıldı. Yapılacak düzenlemeyle, tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergisi kaldırılacak. Böylece işverenler, işçi başına 450 liralık bir yükten de kurtulmuş olacak. Devlet, en az 6 milyar liralık bir gelirden vazgeçmiş olacak. Zamla bir önceki yılın asgari ücretine göre yüzde 50.5’in üzerinde artış yapmış olacak.

AGİ kalktı

Yeni düzenlemeyle birlikte asgari ücret üzerindeki vergi kaldırılırken, gelir vergisinden düşülerek çalışana geri ödenen asgari geçim indirimi (AGİ) de kalkmış olacak. Yapılacak düzenleme ile tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden gelir vergisinin tamamen kaldırılmasıyla, alınmayan bir verginin iadesi ve AGİ ödemesi söz konusu olmayacak. Buna karşılık asgari ücretler, evlilik durumu ve sahip olunan çocuk sayısına göre artacak.

Neleri etkileyecek?

Asgari ücrete gelen zamla birlikte, asgari ücretin dışındaki pek çok ödeme de yeniden belirlenecek. 2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2 bin 137 lira, en yüksek işsizlik maaşı 4 bin 260 lira olacak. Hiçbir güvencesi olmayan yaşlılara verilen 65 yaş aylığı, iş göremezlik ödeneği, bireysel emeklilik sistemine (BES) devlet katkısı miktarı, engelli aylığı, evde bakım parası da 2022’de zamlanacak. Kıdem tazminatı tavanı da 12 bin 975 liraya yükselecek. Asgari ücretle işçilerin ihbar tazminatları da yükselirken, daha fazla kişi Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde devlet şemsiyesi altına girmiş olacak. Ücretlerle birlikte sigorta primleri de artarken, esnaf primleri de yükselecek.

2022 yılı asgari ücreti (TL/ Ay)

Brüt asgari ücret 5004.00
SGK primi (yüzde 14 ) 700.56
İşsizlik sigortası primi (yüzde 1) 50.04
Kesintiler toplamı 750.60
Net asgari ücret 4253.40

İşverene maliyeti (TL/ay)

SGK primi (işveren payı) (yüzde 15.5) 775.62
İşveren işsizlik sigorta primi (yüzde 2) 100.08
İşverene toplam maliyet 5879.70