Geri Dön
GündemBU SORULAR CEVAP ARIYOR

BU SORULAR CEVAP ARIYOR

ABD ve Birleşmiş Milletler'in 'küresel teröristler' listesinde yer alan Yasin El Kadı'nın Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili soruşturma sürecinde, cevaplanması gereken birçok karanlık nokta var. İşte o sorular...

Yasin El Kadı soruşturması 2 2001'den bu yana araştırma yapan Maliye Başmüfettişi, raporu tamamlaması konusunda neden MASAK Başkan Vekili Genç Osman Yaraşlı ve Maliye Bakanı Kemal Unıkatan'ın imzasını taşıyan yazıyla 10 gün sınırlaması getirilmiştir.3 Soruşturma başlarken herhangi bir süre sınırı var mıydı?4 Başmüfettiş kontrolünde oluşturulan çalışma grubundaki vergi denetmenleri, neden görev devam ederken ekipten alındı? 5 Uzmanlar çalışmayı istedikleri sürede tamamlasalardı, soruşturma takipsizlik kararını imkânsız kılacak verilerle desteklenebilir miydi?6 Başmüfettiş'in, MASAK Başkanlığı'ndan istediği iki uzman talebi neden karşılanmadı?7 Savcılık; BM Güvenlik Konseyi kararı, ABD'den gelen bilgiler, Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına rağmen hangi delillere dayanarak takipsizlik kararı verdi? 8 Savcılık, doğrudan suçlanan sanıkların suçlamalarla ilgili savunma ve ifadelerini almaksızın nasıl takipsizlik kararı verdi? 9 İstanbul Başsavcılığı, takipsizlik kararındaki gerekçelerle suçlamaların birbirini karşılayıp karşılamadığını inceledi mi?10 BM'nin kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına rağmen MASAK dışındaki devlet birimlerinden (Dışişleri, MİT, Emniyet) neden takipsizliğe yönelik bir itiraz olmadı?11 MASAK dışında neden hiçbir devlet biriminden ihbar yapılmadı?12 Bakanlar Kurulu'nun El Kadı'nın isminin de yer aldığı BM listesi Resmi Gazete'de yayımlanmasına karşın, aynı konuda sonradan hazırlanan benzer Bakanlar Kurulu listeleri neden Resmi Gazete'de yayımlanarak duyurulmadı?13 Tüm dünyada mal varlığı dondurulan El Kadı'nın Türkiye'deki mal varlıklarına neden tedbir konulmadı? 2001'den 2004'e kadar geçen sürede El Kadı'nın mal varlığı üzerindeki tasarrufları neden engellenmedi? 14 Mahkeme tüm dünyanın terörist saydığı El Kadı'nın mal varlığına tedbir koymayı hangi delillere göre reddetti?15 Cüneyd Zapsu ile annesi Gaye Zapsu kişisel hesaplarından hangi gerekçeyle El Kadı'ya aktarımda bulundular? Zapsu bu konuda neden açıklama yapmadı?16 Savcılık neden Zapsu'ların bilgisine başvurmaya gerek duymadı?17 Başmüfettiş talep etmesine karşın, Usame Bin Ladin'e yakın üç kişiden birisi sayılan Wael H. Jelaidan adına Pakistan'a 210 bin dolar, El Kadı'nın başında olduğu El Kaideci Muvafak Vakfı'na 200 bin dolar para gönderilen Albaraka Türk'ün yöneticilerinin bilgi ve ifadelerine neden başvurulmadı?18 MASAK raporuna göre terör örgütü ile ilişkili olarak ortaya çıkan para hareketleri konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (ya da Hazine Müsteşarlığı) neden Albaraka Türk AŞ'de inceleme yapmak için murakıp göndermedi.19 Şüphe ve iddiaların adı geçenlere zarar vermeme amacı da dahil olmak üzere, Adalet Bakanlığı dosyayı inceleyip eksik soruşturma konularının da tamamlanması için bir girişimde bulanacak mı?20 El Kadı'nın sahibi olduğu şirketler "vergi barışı" olarak bilinen aftan yararlandı mı? 1 MASAK, şikâyetçi konumunda olmasına karşın savcılığın takipsizlik kararına neden itiraz etmedi ve takipsizlik kararının kesinleşmesine göz yumdu? Başbakan Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Cüneyd Zapsu'nun eski iş ortağı da olan Yasin El Kadı'nın, terörü finanse eden isimlerin sıralandığı Bakanlar Kurulu listesinden çıkarılması için Danıştay'da açtığı davanın yakın zamanda karara bağlanması bekleniyor. Alınan bilgiye göre, El Kadı, avukatları aracılığıyla isminin listeden çıkarılması için 2002'de dava açtı. Açılan davanın yürütmeyi durdurma aşaması, İstanbul Başsavcılığı'nın verdiği "takipsizlik" kararından önce sonuçlandırıldı. Danıştay 10. Daire, oybirliğiyle yürütmeyi durdurma talebini reddetti. El Kadı'nın işlemin iptali istemi ise henüz karara bağlanmadı. Danıştay'daki dosyaya El Kadı lehine verilen savcılık ve mal varlığına "kara para kuşkusu" yönünden tedbir istemini reddeden mahkeme kararlarının da sonradan avukatlarca konulduğu öğrenildi.Dosyada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yazı ve raporlarının da bulunduğu bildirildi. Daha önce listede bulunan farklı isimlerin açtıkları davaları sadece BM'nin saptamalarına dayanarak reddettiği öğrenilen dairenin El Kadı için nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Gözler Danıştay'da Bu nasıl dondurma? ABD'li yetkililerin verdiği 17 Ekim 2001 tarihli teröre yardım edenlerle ilgili 39 kişilik listede adı geçen Yasin El Kadı'nın mal varlığına tedbir konması için 9 Kasım 2001'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruldu. Ama hem savcılık, hem de 4. Sulh Ceza Mahkemesi tedbir talebini reddetti. Ardından, BM'nin aldığı karar gereği 30 Aralık 2001 tarihli Resmi Gazete'de Yasin El kadı'nın adı teröre destek veren kişiler arasında yer aldı. Ancak El Kadı bu arada Türkiye'deki bazı şirketlerde sahibi olduğu hisseleri başkalarına devretti. Konuyu yakından araştıran CHP Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, El Kadı konusunun hem Maliye cephesinde, hem de savcılık ayağında birçok soru işaretinin bulunduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:"MASAK elemanının Kasım 2001'de istediği mal varlığı üzerindeki tedbir talebi savcılık ve mahkeme tarafından reddedilmiş. MASAK raporu engellemelere rağmen 31 Mart 2004 tarihinde tamamlanabilmiş. Bu sürede Yasin El Kadı'nın hiçbir varlığına el konamamış. Ve sahibi olduğu varlıkları kaçırmış. El Kadı'nın ve şirketlerinin başka şirketlerdeki hisselerini sattığını görüyoruz.Raporda El Kadı'nın 8 şirkette yönetici ya da ortak olarak bulunduğu belirtiliyor. İstanbul Savcılığı'nın Yasin El Kadı, Jelaidan ve Fatih Saraç hakkındaki takipsizlik kararı, aynı zamanda El Kadı'nın rapora konu olan Caravan Dış Ticaret ve Ella Prodüksiyon adlı iki şirketi hakkında (da) geçerlidir. Takipsizlik kararıyla bu şirketler ile bu şirketlerin ortak olduğu başka şirketlerin üzerine tedbir konması da engellenmiş oldu. Bu takipsizlik kararı geçerliyse hukuken El Kadı ve Jelaidan'ın mal varlığı üzerinde tedbir bulunmuyordur. Nitekim Danıştay'a isminin olduğu Bakanlar Kurulu kararından çıkarılması için başvurmuş. Tüm dünyanın terörist diye aradığı adamlar yargıda önemli nüfus sahibi olmuşlar, bu büyük bir skandaldır." Dilekçe yeterli oldu Yasin El Kadı hakkında savcılıkta verilen "takipsizlik" kararının dayanakları merak konusu oldu. El Kadı ile ortağı Fatih Saraç ve Usame Bin Ladin'e yakın isimler arasında sayılan Wael H. Jelaidan hakkındaki takipsizlik kararını İstanbul Cumhuriyet Savcısı İdris Ermeydan verdi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporundaki verileri yeterli görmediği anlaşılan Ermeydan'ın, El Kadı'nın avukatı aracılığıyla gönderdiği dilekçeyi dikkate alarak ifade almaya ve dava açmaya gerek görmediği belirlendi.BM Güvenlik Konseyi'nin onayladığı El Kaide'yi destekleyenler listesinde adı yer alan ve 30 Aralık 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'deki hesapları dondurulacağı duyurulan El Kadı'nın avukatı Sait Karabulut, savcılığa verdiği dilekçede MASAK'ın tespitlerine itiraz etti. Dilekçede, Maliye Başmüfettişi Hamza Kaçar'ın hazırladığı MASAK raporu için "Hukuki değerden mahrum, hiçbir bulguya dayanmayan varsayımlar içeren, hayal mahsulü ve ciddi bir yanı bulunmayan değerlendirmeler ve isnatlarda bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.Karabulut'un, Kaçar'dan soruşturmayı 10 gün içinde bitirmesini isteyen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile MASAK Başkan Vekili Genç Osman Yaraşlı'nın imzasını taşıyan 22 Mart 2004 tarihli yazı hakkında da savunma yapması dikkat çekti. Dilekçede, bu konuda şu ifadeler yer aldı:"Müvekkillerimizle ilgili araştırmaya 39 ay gibi bir süre önce başlanılmış (...) ve bağlı bulunduğu kurum kendisine (müfettişe) devamlı surette yardımcılar tayin etmiştir. Buna rağmen sanki incelemeye devam etmesine mani olunmuş, bu yüzden incelemeyi neticelendirememiş gibi bir istifham (soru işareti) uyandırarak araştırma ve inceleme yükümlülüğünü Sayın Savcılık makamına havale etmektedir." DIŞİŞLERİ'NDEN MALİYE'YE: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 31 Aralık 2004 tarihinde "terör örgütleriyle bağlantısına ilişkin kanaat oluşmadığından takibat yapılmasına gerek görmediği" Yasin El Kadı ile ilgili olarak ilk uyarı 31 Ekim 2001'de Dışişleri Bakanlığı'ndan Maliye Bakanlığı'na yapıldı. O dönemde "gizli" damgasıyla gönderilen yazıda, "Terör örgütlerinin finansmanıyla bağlantılı olduğu bildirilen ABD makamlarınca uluslararası planda tüm ülkelere 27 ve 39'luk listelerin, bu kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulması talebiyle tarafımıza verilmiş olduğu cihetle, başta Yasin El Kadı olmak üzere listelerde adı geçenler hakkında gerekli işlemin yapılması önem taşımaktadır" denildi. Başta El Kadı olmak üzere işlem yapılsın

Erdoğan 'talimatı verdim' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu
İBB'den flaş uyarı: İzlanda kışı geliyor
Ukrayna - Rusya krizinde flaş gelişme: Türkiye devreye giriyor!
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Belediyede rüşvet skandalı! Suçüstü yakalanan isme bir şok daha
Gökhan Gönül bu sezon bir ilki yaşadı
Rum yönetiminden skandal YPG kararına Türkiye'den sert tepki!
Muğla'da 2 bin 200 yıllık heyecan yaratan keşif! 'Türkiye için büyük bir şans'
Genç öğretmenin katiline linç girişimi! Öfke dalga dalga yayılıyor
Takipçilerine seslendi! 'Çocukluğum zorbalıkla geçti'
Başakşehir ve Galatasaray transfer yarışında
Kırdığı yumurtanın akı 'kırmızı' çıktı, sosyal medya karıştı! Sandığınız gibi değil...
10 yıla kadar hapis istendi! Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında dolandırıcılık iddiası
Son 72 yılın en yoğun kar yağışı! Hafta sonu daha da kuvvetli olacak
Yemeksepeti, 2021’in hızlı ticaret trendlerini açıkladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler