Geri Dön
GündemTamamen değişti! Artık... Terk etmek yasaklandı!

Tamamen değişti! Artık... Terk etmek yasaklandı!

Yeni yasaya göre hayvanlar mal, eşya olmaktan çıkarılıp canlı statüsüne getirilecek. Sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilmeyecek. Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası, dövüştürenlere ise 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Ayrıca terk fiili yasak kapsamına alınacak. Ev hayvanını terk etmek fiili ilk kez kabahat olarak düzenlenerek idari para cezası, hayvan başına 2 bin TL olarak öngörüldü.

Tamamen değişti! Artık... Terk etmek yasaklandı!

MEHTAP GÖKDEMİR Ankara - AK Parti’nin hazırlığı için uzun süredir çalıştığı ve TBMM kapanmadan yasalaşması için çaba sarfettiği Hayvanların Korunmasına İlişkin Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu’nda hızla görüşülerek kabul edildi.  Yasanın getirdiği belli başlı düzenlemeler şöyle:

Hayvanlar ‘mal’, ‘eşya’ olmaktan çıkarılıp ‘canlı’ statüsüne getirilecek.

Yerel yönetimler hayvan hastanesi kurabilecek.

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022’ye kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak. Aldırmayanlara hayvan başına 1200 lira para cezası verilecek.

Ev hayvanı, bulunduğu yere bakılmaksızın sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyecek.

Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulamayacak. Buna aykırı hareket edenlere, hayvan başına 500 lira idari para cezası kesilecek.

Tehlike arz eden hayvanları belirleme yetkisi, Tarım ve Orman Bakanlığına verilecek. Tehlikeli türlerin sahiplenilmesi, barındırılması ve beslenmesi de yasak fiiller arasına alınacak.

Daha önce kabahat niteliğinde olan hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak fiili, suç kapsamına alındı. Kabul edilen önergeyle, suçun ismi “hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek” şeklinde değiştirildi.

Terk fiili yasak kapsamına alınacak. Ev hayvanını terk etmek fiili ilk kez kabahat olarak düzenlenerek idari para cezası, hayvan başına 2 bin TL olarak öngörüldü.

Hayvanların korunması için bakımevleri ve hastaneler kurmak; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetleri yürütmek için başta yerel yönetimler olmak üzere, diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik sağlanacak veya Tarım ve Orman Bakanlığınca mali destek verilecek. Gerçek ve tüzel kişiler Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetimlere ayni veya nakdi bağış yapılabilecek.

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler 31 Aralık 2022, diğer belediyeler ise 31 Aralık 2024’e kadar hayvan bakımevlerini kuracak.

Kamu kurum ve kuruluşları doğal yaşam parkları kurabilecek. Özel hukuk kişilerine de hak tanınacak. Böylelikle hayvanların habitatına uygun, serbest dolaşmalarına imkân sağlayan ortamların oluşturulması amaçlanıyor. Buralarda, aslan, kaplan, zürafa, ayı gibi hayvanlar kendi habitatlarına uygun ortamlarda bulundurulabilecek.

Bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına para cezası tutarı 35 bin liraya yükseltildi.  

Tıbbi amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp  alınması veya tahrip edilmesi; hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ile dişlerinin sökülmesine yönelik cerrahi müdahaleler; çeşitli maddelerle doping yapmak ile hayvanların türlerine has davranış ve fiziki özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirmek fiilleri için idari para cezası tutarı 4 bin 500 lira olacak.

Hayvanların gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitenlere 5 bin 500 lira ceza kesilecek.

Hayvanların kesimi korkutmadan, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak yapılması zorunluluğunu ihlal edenlere hayvan başına 2 bin 100 lira, kurban kesimi sırasında uyulması gereken hususlara aykırı davrananlara hayvan başına 5 bin 250 lira idari para cezası uygulanacak.

Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, bir hayvan neslini yok eden kişi ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası alacak.

Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan ve tecavüz eden kişiye, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacak.

Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.

Hayvanları dövüştüren kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para  cezası alacak.

Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaklanacak.

4 köpek türü için 6 ay süre

Tehlikeli türler Bakanlıkça belirlenene kadar, mevcut kanunda yer alan dört köpek türü (Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio) ve melezlerine ilişkin düzenleme yapılacak. Bu türleri veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye’ye girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin lira idari para cezası verilecek. Söz konusu hayvanların sahiplerinin mağdur edilmemesi maksadıyla, 6 aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında idari yaptırım uygulanmayacak. Bu hayvanların ağızlıksız ve tasmasız sokağa çıkarılması, çocuk oyun alanları ve parklarına, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara girmesi yasaklanacak aksi takdirde idari para cezası (11 bin TL) uygulanacak. Ayrıca, bu hayvanların sokağa terk edilmesi yasağına ilişkin idari para cezasının 30 bin TL olarak uygulanması öngörülecek.

altın fiyatları masaüstüaltın fiyatları mobil
MSB görüntüleri paylaştı! Başarıyla tamamlandıMilli Savunma Bakanlığı, KKTC ile gerçekleştirilen tatbikatın başarıyla tamamlandığını duyurdu. Görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada dikkat çeken kareler yer aldı.
bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler