Geri Dön

MSB ve Genelkurmay Başkanlığına başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? 45 uzman yardımcısı alınacak!

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere 45 uzman yardımcısı alınacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, harekete geçti. Peki MSB ve Genelkurmay Başkanlığına başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

MSB ve Genelkurmay Başkanlığına başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? 45 uzman yardımcısı alınacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, çeşitli branşlarda Milli Savunma Bakanlığında 40, Genelkurmay Başkanlığına ise 5 uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Merkez teşkilatlarında görevlendirilecek uzman yardımcısı alımı için 9 Aralık'ta başlayan başvurular, 10 Ocak 2020'de sona erecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden e-devlet şifresiyle yapılacak ve bunun dışında dilekçe, mektup gibi yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav puanını "sınav bilgisi ekle" ekranından sisteme girecek ve kurs bilgisi ekranından sınav sonuç belgesini sisteme yükleyecek. Belgeleri yüklemeyen adayların başvurusu geçerli olmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adayların 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gereken başvuruda, 2018 ve 2019 yılı KPSS'ye ait KPSS-P37, KPSS-P6, KPSS-P18, KPSS-P4, KPSS-P1, KPSS-P7 puan türlerinde en az 70 puan alma şartı aranacak.

Erkek adayların, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlikle ilişkisi bulunmaması gerekiyor.

Başvuruya ilişkin branşlar, alım şartları ve diğer detaylar "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde yer alıyor.

Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri, T.C. Milli Savunma Bakanlığı "@tcsavunma" Twitter hesabında ve "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde 10 Şubat 2020 tarihinden sonra yayımlanacak.

SEÇİM AŞAMALARI

a. Sözlü sınava gelirken adayların yanında getireceği belgeler:

(1) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Formu (Elektronik ortamda eksiksiz hazırlanacak),

(2) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

(3) Kendi el yazısı ile yazılmış; anne babasının adları ve meslekleri, ilk orta ve yükseköğrenimini yaptığı okullar, yükseköğreniminden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C kimlik numarasının iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi,

(4) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,

(5) Yabancı Dil Sonuç Belgesi,

(6) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

(7) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

(8) Erkek Adaylar İçin;

(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

b. Sözlü Sınav

(1) Başvuruda bulunan adaylar, KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak, her bir unvan için sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar olacaktır.

(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(3) Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

(a) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara, TSK mevzuatına, uluslararası hukuka, Anayasa ve idare hukukuna ilişkin bilgi düzeyi)

(b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(d) Genel yetenek ve genel kültürü,

(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. ((a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan)

Değerlendirme

(1) Sınav baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Sözlü sınavdan 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenecektir.

(2) Adayların nihai değerlendirmesi sözlü sınav başarı puanına göre yapılacaktır. Sözlü sınavda adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

(2) Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

(3) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar http://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır

Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün yazın belirtilerinin farklılaşabileceğini söylediSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Koronavirüsün birçok etkisi var. Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu" dedi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber