Geri Dön
GündemSon dakika | 81 il valiliğine cemaatle namaz genelgesi! Ayrıntıları belli oldu

Son dakika | 81 il valiliğine cemaatle namaz genelgesi! Ayrıntıları belli oldu

Son dakika haberine göre camilerde nasıl namaz kılınacak sorusu yanıt buldu. İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet  Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, yeni tip koronavirüs (Covid- 19) salgınının Türkiye'de  yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan  tedbirler kapsamında, 16 Mart'tan itibaren salgın  kontrol altına alınıncaya  kadar ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma  namazlarının kılınmasına ara verildiği hatırlatıldı.

Son dakika | 81 il valiliğine cemaatle namaz genelgesi! Ayrıntıları belli oldu

Gelinen aşamada, pazartesi günü  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  başkanlığındaki Kabine Toplantısında, cami ve mescitlerin cemaatle ibadete  açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği belirtilen genelgede,  Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, 29 Mayıs Cuma günü belirlenecek kurallar  çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde  cemaatle kılınabileceği  kararı alındığı ifade edildi.

Genelge kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca  öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz  kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar ile hastalık  belirtileri taşıyanlara evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarı ve  bilgilendirmeler yapılacak.

Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere  meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde  kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.

Temizliğe her zamankinden fazla özen gösterilecek

Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun  yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilecek.  Temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler  özellikle dezenfektan maddelerle silinecek.

Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar  çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami ve mescitlerin sürekli  havalandırılması sağlanacak.

Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane,  şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest ve benzeri ihtiyaçların evlerde  veya iş yerlerinde giderilerek cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate  gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar yapılacak.

Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske  kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz  kılmasına müsaade edilmeyecek.

Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması  zorunlu olacak.

Koronavirüsle ilgili uyarıcı afişler asılacak

Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş  riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği ve  benzeri malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.

Koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler ile cami ve mescitlerde  cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişler (il  ve ilçe sağlık müdürlükleri, müftülüklerden temin edilerek) hızlı bir şekilde  bastırılarak bütün cami ve mescitlere asılacak.

Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini  getirmeleri sağlanacak veya imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek  kullanımlık seccade temin edilerek kullanıma sunulacak. Cami avlusunda namaz  kılındığında vatandaşlara seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecek.

Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk  teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır  gibi yaygılar kullanılmayacak.

Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenen  yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanacak.

Türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak

Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa  tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın  evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesi sağlanacak.

Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma  gibi) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar sıklıkla  tekrarlanacak.

Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete  açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre  mesafe olacak şekilde şerit çekilecek.

Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit,  toplu yemek gibi etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin  verilmeyecek.

Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en üst seviyeye  çıkarılacak ve özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze,  meyve, giyim eşyası, oyuncak gibi ürün satışına izin verilmeyecek.

Zeminde işaretleme yapılacak

Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle  namaz kılınabilmesi için vali/kaymakamların koordinesinde namaz kılacaklar  arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı  alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer  alanlarda, bir kişinin en az 60x110 santimetrelik bir alanı (seccadenin  kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak, her namaz kılınacak  alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde  işaretleme yapılacak.

Cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların azami  kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların  girişine asılacak. İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durum  giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulacak.

Cuma  namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe  müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan  camilerde kılınabilecek.

Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il/ilçe  müftülerinin teklifi ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin onayı ile uygun  görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı  kılınabilecek.

26 Mayıs'a kadar kamuoyuna duyurulacak

Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesinde mevsimsel şartlar ile  alanın genişlik ve giriş-çıkış kolaylığı gibi faktörler göz önünde  bulundurulacak.

Valilik ve kaymakamlıklarca cuma namazı kılmak için belirlenecek  camiler (avlu/bahçeleri) ile açık alanlar en geç 26 Mayıs tarihine kadar çeşitli  iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak.

Camilerin kapalı alanları cuma vaktinde kapalı tutulacak.

Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken  hatibin cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Cuma heyeti oluşturulacak

Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve  sonrası, belediyelerle iş birliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesi  sağlanacak.

Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son  saf dolana kadar bu sıra takip edilecek. Namaz bitiminde ise en son saftan  başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli  tedbirler alınacak. Bu düzenin sağlanması için vali/kaymakamlarca il/ilçe  müftülerinin önerileri doğrultusunda her namaz kılınacak cami ve açık alanlar  için en az 5 kişiden müteşekkil "cuma heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.

Cuma heyeti, öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din  görevlileri, erkek Kur'an kursu öğreticileri, müftülük personelinden  oluşturulacak. Bu kapsamda yeterli personel bulunmaması durumunda diğer kamu  görevlilerinden görevlendirme yapılabilecek. Ayrıca ihtiyaç bulunması halinde  cami dernekleri üyeleri de bu amaçla görevlendirilebilecek.

Cuma heyeti görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde  cemaatin bu genelgede belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara  girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske ile girilmesi, seccade getirilmesi  gibi), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu  durumun giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde anlatılması ve namaz sonrası  cemaatin sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev  yapacak.

Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak

Valilik ve kaymakamlıklarca bu genelgede belirtilen kuralların  uygulanması, özellikle de cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi  sağlayacak bir düzen dahilinde alınması, namaz kılınacak alanlara belirlenen  kapasite üzerinde cemaatin girmemesi, içerideki kapasite dolduğu zaman dışarıdaki  cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde kalabalık  oluşmaması konularında doğrudan sorumlu olacak kolluk personeli  görevlendirilecek. Kolluk birimleri görevlerini cuma heyetleri ile koordineli  olarak yerine getirecek.

Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin  giriş/çıkışlarının kontrollü şekilde sağlanması için gerektiğinde akordeon  bariyer, bariyer, renkli kordon/şerit, plastik duba benzeri fiziki engellerden  yararlanılacak.

Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca  gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların  mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

Bu kapsamda valilik/kaymakamlıklarca, uygulamanın  eksiksiz bir  şekilde yerine getirilmesi için başta yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla  koordinasyon sağlanarak planlamalar ve görevlendirmeler yapılacak.

Vatandaşlara gerekli duyurular yapılarak,   uygulamada herhangi bir  aksaklığa meydan verilmeyecek.

Son dakika | 81 il valiliğine cemaatle namaz genelgesi Ayrıntıları belli oldu

 

 

Kısıtlamaya aldırmadılar, çatıdaki yangını izledilerİstanbul Silivri'de 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını mahalleli, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan meraklı gözlerle izlerken bazı vatandaşlar da, sosyal medya üzerinde canlı yayın yaptılar.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet