Geri Dön

Tercihlerde il, ilçe sınırı yok

Tercih sürecinde izlenmesi gereken yol sınavlarda alınan puanlar kadar önem taşıyor. Her yıl çok sayıda öğrenci tercih hatası nedeniyle istemediği ya da hak ettiğinden daha düşük seviyede bir okula gitmek zorunda kalabiliyor

Tercihlerde il, ilçe sınırı yok

Ortaöğretime Yerleştirme Puanı ve 8’nci sınıf SBS sonuçları bugün açıklanıyor. Sınav sonuçlarının açıklanması yeni bir zorlu sürecin başlaması anlamına geliyor. Yarın başlayacak tercih dönemi, sınavlardan alınan puanlar kadar önem taşıyor.
Gazeteniz Milliyet bu yıl da tercih döneminde sizleri yalnız bırakmıyor. Doğru tercihin püf noktaları, okulların tanıtımları, üniversite başarıları ve daha pek çok bilgiyi Uğur Dershaneleri uzmanlarının işbirliğiyle hazırlanan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi’nde bulacaksınız. Ortaöğretimdeki okulun seçimi en az üniversite tercihleri kadar önemli. Okulun eğitimi, fiziksel koşulları, sosyal etkinlikleri; öğrencinin kişisel özelliklerinin ve becerilerinin gelişmesinde önemli rol oynuyor.
Özel okullar, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, öğretmen liseleri, meslek liseleri, öğrencilerin tercih edebilecekleri belli başlı okul türlerini oluşturuyor. Özellikle bu lise türlerinden herhangi birini seçmek isteyen öğrenci, ilgili okuldaki eğitim müfredatını, hangi yükseköğretim programlarına yönlendirdiği araştırmalı. İşte bu noktada da Uğur Dershaneleri işbirliğiyle hazırlanan tercih sayfalarımız sizler için yol gösterici olacak.
Ortaöğretim kurumlarına geçiş için tercihler 9- 20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar en fazla 12 tercih yapabilecek. Tercihler öğrenci tarafından bireysel olarak yapılabileceği gibi mezun olduğu, sınav başvurusunu yaptığı ya da herhangi bir ilköğretim okul müdürlüğünden yapılabilecek.
Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Ayrıca okul türleri tercihte çeşitlilik gösterebilir. Öğrenciler, aynı listede hem Anadolu lisesine de hem de fen lisesine yer verebilecek. Ayrıca tercihlerde il ve ilçe sınırlaması da bulunmuyor.

Sorularınızı yanıtlıyoruz
Tercih işlemleri için herhangi bir ücret ödeyecek miyim?
Evet. OYP’ye göre tercih yapacak her öğrenci okul aile birliğine makbuz karşılığı 5 TL yatıracak. Öğrenci ayrıca 2. yerleştirme talebinde bulunduğunda 5 TL daha yatıracak.
Tercihleri okulda yapmak zorunda mıyız?
Evet. Tercih ve talep işlemleri öğrencinin mezun olduğu ya da sınav başvurusunu yaptığı ilköğretim okulu müdürlüğüne veya hrhangi bir ilköğretim okulu müdürlüğünden yapılacak.
Öğrencinin velisi, tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada; tercih işlemini yaptığın okulun il/ilçe kurum kodu, öğrencinin adını- soyadını TC kimlik numarasını, yabancı uyruklu öğrenci ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile telefon numarasını yazacak.
Tercih için puan barajı var mı?
Sınavla öğrenci alan okul türlerine OYP’si 196 ve üzeri olan öğrenciler başvuru yapabilecekler. OYP’si 196’nın altında olan öğrenciler tercihte bulunamayacaklar.
Yurtdışında sınava girdim. Tercihimi nereye yapacağım?
e-okul sisteminde kayıtlı iseniz meb.gov.tr veya oges.meb.gov.tr adreslerinden tercih yaparak okul müdürlüklerine onaylatacaksınız. Bu imkanın yok ise tercihinizi bu adreslerde yayımlanan 1. yerleştirme işlemi tercih formunu ve 2. yerleştirme işlemi tercih formunu dolduracaksınız. Öğrencilerin, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve “Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı - 06500 Teknikokullar Ankara” adresine posta ile göndermeleri gerekiyor.
Tercih yaptığımız anda onaylanmış mı sayılacak?
Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa, her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacak. Elektronik ortamda onaylanan “Tercih Başvuru Bilgileri Formu”nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek.

Tercih takvimi
OYP’ye göre tercih yapacak her öğrenci okul aile birliğine makbuz karşılığı 5 TL yatıracak. Ayrıca 2. yerleştirme talebinde bulunduğunda da 5 TL daha yatırılması gerekecek.
Öğrencinin velisi, tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada; tercih işlemini yaptığı okulun il/ilçe kurum kodu, öğrencinin adını- soyadını TC kimlik numarasını, yabancı uyruklu öğrenci ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile telefon numarasını yazacak.
Tercih ve yerleştirme takvimi şöyle:
9- 20 Temmuz
1. yerleştirme için tercihlerin alınması
26 Temmuz 1. yerleştirme sonuç ilanı
26 Temmuz- 04 Ağustos 1. yerleştirme kayıt dönemi
5- 11 Ağustos 2. yerleştirme için tercihlerin alınması
16 Ağustos 2. yerleştirme sonuç ilanı
16- 20 Ağustos 2. yerleştirme sonucuna göre asil olarak kazananların kayıtları
20 Ağustos Boş kontenjan ve 2. yerleştirme sonucu yedek olanlardan kayıt hakkı kazananların ilanı
23- 26 Ağustos 2. yerleştirme sonucuna göre yedek olanlardan kayıt hakkı kazananların kayıtları
26 Ağustos Boş kontenjan ve 2. yerleştirme sonucu yedek olanlardan kayıt hakkı kazananların ilanı
27- 31 Ağustos 2. yerleştirmeye göre yedek olanlardan kayıt hakkı kazananların 2. kayıt dönemi
31 Ağustos Boş kontenjan ve 2. yerleştirmede yedek olanlardan kayıt hakkı kazananların ilanı
1- 3 Eylül 2. yerleştirmeye göre yedek olanlardan kayıt hakkı kazananların 3. kayıt dönemi

Okulları tanıyalım
Fen liseleri

- Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlıyor.
- Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık ediyor.
- Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlıyor.
- Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştiriyor.
- Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlıyor.
- Birinci yabancı dili İngilizce olan fen liselerinde öğrenim süresi 4 yıl.

Sosyal bilimler liseleri
- Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık ediyor.
- Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlıyor.
- Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlıyor.
- Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştiriyor.
- Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlıyor.
- Birinci yabancı dili İngilizce olan sosyal bilimler öğrenim süresi 4 yıl.

Anadolu liseleri
- Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlıyor.
- Öğrencilerin yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlıyor.
- Anadolu liselerinde öğrenim süresi 4 yıl. Ancak; öğretim süresi “hazırlık + 4 yıl” olan okullar da bulunuyor.

Okulların kontenjanları
Okul Türü 2009 Kont. 2010 Kont.
Resmi Fen L. 7272 8976
Resmi Sosyal Bil. L. 1056 1800
Resmi Anadolu L. 122080 177670
Anadolu Öğr. L. 19110 24440
Özel fen, meslek ve diğerleri 10610 12335

Kariyer basamağı ortaöğretimde başlar
Recep Memiş
Kabataş Erkek Lisesi Müdürü

Öğrenciler, ortaöğretim kurumunu seçerken özen göstermelidirler. Ortaöğretim, öğrencilerin yükseköğretime geçişte en önemli öğrenim göreceği kurumlardır. Öğrencilerin hayallerinde süslediği yükseköğrenim ve mesleki kariyer basamakları ortaöğretimden geçmektedir. İstedikleri yükseköğrenimin başarısını sağlayacak, akademik alanı güçlü şekilde destekleyecek, bu konuda başarısını, niteliğini ve özelliklerini kanıtlamış ortaöğretim kurumunu tercih etmesi gerekmektedir. Bilinçsiz tercih eğitim öğretim hayatının en önemli basamağı olan ortaöğretimde öğrenciyi mutsuz hale getirecektir.
Öğrenciler, öncelikle kendilerini mutlu edecek, psikolojik olarak bütünleşebileceği okulları tercih etmelidirler. Aile ve çevre baskısı ile kesinlikle okul tercih etmemelidirler. Çevre illerde okumayı düşünen öğrenciler yatılılık hayatının kendisine ve sağlığına uygun olup olmadığını gözden geçirmelidir. Hazırlık sınıfı olan okullarda, öğrenim süresinin daha uzun olduğunun, ders yükünün daha fazla olduğunun bilinmesinde fayda görülmektedir.
Bir kuruma, bir aileye mensup olmak önemli bir kavramdır. Öğrenciler okudukları kurumun, kurumsal özellik taşıyıp taşımadığını, kamuoyunda saygın, bilinen ve etkili bir okul ailesine sahip olmanın kendisine açacağı vizyonu, saygınlığı bilmesi gerekmektedir. Okulun yıllarca oluşturduğu bilgi ve kültür birikimi çok önemli bir ayrıntıdır.
Özel okullar, tercih edilecek ise, kamuoyu saygınlığı ve başarısı göz önünde bulundurulmalıdır. Her özel okul, özel değildir. Binaların gösterişli olması o kurumun “özel” ya da “başarılı” olduğu anlamı taşımaz. Yetiştirdiği insan gücünün profili ve kamuoyu saygınlığı önemlidir. Bilimsel çalışmalar ve bilimsel gerçeklerle örtüşmesi okulların en önemli göstergesi olmalıdır. Bilinmelidir ki özel okullarda öğretmenlik yapan, öğretmenlerimiz de Türk Milli Eğitim sisteminin yetiştirdiği öğretmenlerdir.
Ortaöğretim, öğrencinin geleceğinin şekillendiği, başarılı, çalışkan, iyi insan modelinin önemli ölçüde geliştirildiği ve gerçekleştirildiği kurumlardır. Ortaöğretimde şekillenen öğrencilerin bilimsel ve doğru eksende şekillendirilmesi yükseköğrenimde ve en önemlisi hayattaki başarısını olumlu yönde etkileyecektir. Yanlış eksen ise şüphesiz ki hem yükseköğrenimini hem de hayat başarısını olumsuz etkileyecektir. Ortaöğretim kurumları günümüzde, öğrencilerin, mesleki kariyerden sonra, sorulduğunda kimliğine ek olarak bahsettiği kurumlar haline gelmiştir. “Ben Kabataşlıyım, Galatasaraylıyım ya da İstanbul Liseliyim” demek bir onur ve ayrıcalık haline gelmiştir.
Öğrenciler, bu zorlu yolculuğunda, kendilerini başarıya ulaştıracağını düşündüğü, psikolojik olarak bütünleşebildiği ve mutlu olabileceği kurumları tercih etmelidirler. Yoksa her zaman yapılan basit bir uygulama ve anlayış olan, “Okulların puan listesine bakıp, birinci, ikinci, üçüncü sırada şu okullar varmış ben de bunları tercih edeyim” şeklindeki düşüncenin doğru olamayacağını özellikle belirtmek istiyorum. Okulları sadece öğrenim görülen yer olarak görmek yerine, bir kültür yuvası olarak görmek daha akılcı bir davranış olacaktır. Bütün öğrencilere başarılar dilerim.

Sınav sonuç karnesi
Öğrencilerin sınav sonuç belgelerinde şu bilgiler bulunacak.
1.kısımda, öğrencinin TC kimlik numarası, adı soyadı, baba adı, doğum tarihi ve diploma notu.
2.kısımda, öğrencinin bu yıl katıldığı 8.sınıf SBS puanı, YBP (Yıl Sonu Başarı Puanı), okulun en büyük YBP’si, 7.sınıf puanı ve 6.sınıf puanı.
3.kısımda öğrencinin tüm derslerden 8.sınıf SBS’deki doğru, yanlış ve boş soru sayıları.
4.ve son kısımda ise öğrencinin 3 yılın sonunda oluşan Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (OYP), öğrencinin genel başarı sırası yani Türkiye başarı sırası, öğrencinin Türkiye genelindeki başarı yüzdesi, il başarı sırası ve il başarı yüzdesi yer alacak.
Öğrenciler tercihlerini OYP’lerine göre yapacaklar. Yani tercihte önemli olan 4.kısımdaki veriler.

YARIN:
- Sonuç analizleri
- Özel şartlara dikkat
- Tercih örnekleri

Milliyet'te Haftanın Özeti (23 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber