R

Dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin ardından son dönemde sıklıkla duyduğumuz CDS kısaltması en çok merak edilen kısaltmalardan biri haline geldi. Peki CDS nedir ve tam olarak neyi ifade eder? Gelin, örneklerle birlikte bu kavrama yakından bakalım…

CDS yani Credit Default Swap'ın Türkçe karşılığı 'Kredi Temerrüt Takası'dır. Kredi Temerrüt Takası (CDS), bir sigortalama işlemi gibi de düşünülebilirken elinde tahvil ya da benzeri bir yatırım enstrümanı bulunduran yatırımcının, vade sonu geldiğinde alacağı getirinin belli bir bedel karşılığında ödenmeme riskinin ortadan kaldırılmasını sağlayan finansal bir araçtır. Başka bir anlatımla borçlu pozisyondaki şirketin borcunu ödeyememe ihtimaline yani iflas riskine karşı alacaklı şirketin hakkını garanti eden kıymetli evraktır.

Kredi Risk Primi olarak da bilinen CDS primi, günümüzde ülke risklerini açıklayan bir gösterge olarak da kullanılmaktadır. Ülke riskleri, ekonomik göstergelerin yanında ülke politikalarına göre de değişebilirken CDS primi, ülkeler için oldukça önemli bir gösterge niteliğindedir. CDS için aynı zamanda kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine ikame olabilecek güncel bir gösterge de diyebiliriz.

CDS puanının yükselmesi ne anlama gelir? 

Bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksekse o ülke ya da şirket daha fazla riskli bir ortama girmiş demektir ve borçlanma maliyeti de o kadar yüksektir. 

Ülkeler için hesaplanan her 100 CDS baz puanı için yüzde 1 oranında maliyet söz konusu olmaktadır. CDS primi yüksek olan ülkeler ve ülke içerisinde bulunan kurumlar, borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak için daha yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalır.