MİLLİYET GAZETECİLİK VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

Milliyet.com.tr’ye hoşgeldiniz. Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu Aydınlatma Metni dijital platform kullanımınıza ilişkin önemli bilgiler ihtiva ettiğinden lütfen kullanmadan önce işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatlice okuyunuz.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)   ve ilgili sair mevzuat kapsamında Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. (“Milliyet”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Milliyet, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; internet sitesi ve mobil uygulamalarımızı kullanan çevrimiçi ziyaretçilerimize (kısaca “Kullanıcılar”a) ait olan kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını ve dokümanları en güvenilir seviyede tutmaktadır.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

Milliyet, Kullanıcılar’ın zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır.

 

Bu kapsamda Kullanıcılar’ın;

 

Milliyet.com.tr Kullanıcıları

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Ad, soyad

 

 

Bu veriler kullanıcının kayıt işlemlerinin tamamlanması, Kullanıcının tanımlanması, Kullanıcı’ya daha iyi hizmet verilmesi, Kullanıcı ile sözleşme akdedilmesi, Kullanıcı’ya verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi, satış, pazarlama ve ticari iletişim yapılabilmesi, ürünler ve hizmetler ile ilgili SMS, email, bildirim gönderilmesi ve kişilerle bu hususta iletişime geçilmesi, satış sonrası hizmetler, varsa abonelik süreci ve buna bağlı operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi/devam etmesi, blog ve internet sitelerinin reklam ve promosyonunun yapılması, istatistiki çalışmalar ve pazar araştırması yapılabilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n İşlenmesi̇ni̇n Hukuki̇ Sebepleri̇

Kişisel verileriniz, Milliyet tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Toplama Yöntemleri̇

Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik formları, internet sitemizde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler ve kampanyalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İleti̇şi̇m Bi̇lgi̇leri̇

İşlenen Ki̇şi̇sel Veri̇ler

Ki̇şi̇sel Veri̇ İşleme Amaçları

 • E-posta adresi

 

Bu veriler kullanıcının kayıt işlemlerinin tamamlanması, Kullanıcının tanımlanması, Kullanıcı ile sözleşme akdedilmesi, Kullanıcı’ya verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi, satış, pazarlama ve ticari iletişim yapılabilmesi, satış sonrası hizmetler, varsa abonelik süreci ve buna bağlı operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi/devam etmesi, blog ve internet sitelerinin reklam ve promosyonunun yapılması, ürünler ve hizmet tanıtımları ile ilgili SMS, email, bildirim gönderilmesi ve kişilerle bu amaçlarla iletişime geçilmesi istatistiki çalışmalar ve pazar araştırması yapılabilmesi amacıyla işlenmektedir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n İşlenmesi̇ni̇n Hukuki̇ Sebepleri̇

Kişisel verileriniz, Milliyet tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ve ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Toplama Yöntemleri̇

Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik sayfaları, sözleşmeler, internet sitemizin içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler ve kampanyalar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Müşteri̇ İşlem Bi̇lgi̇leri̇

İşlenen Ki̇şi̇sel Veri̇ler

Ki̇şi̇sel Veri̇ İşleme Amaçları

 • E-posta adresi

İnternet sitelerinin reklam ve promosyonunun yapılması, istatistiki çalışmalar ve pazar araştırması yapılabilmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetki kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenecektir. amacıyla işlenmektedir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n İşlenmesi̇ni̇n Hukuki̇ Sebepleri̇

Kişisel verileriniz, Milliyet  tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bu verilerin KVKK’nın 5. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Toplama Yöntemleri̇

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; elektronik formlar, e-postalar, SAP programları vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlem Güvenli̇ği̇ Bi̇lgi̇leri̇

İşlenen Ki̇şi̇sel Veri̇ler

Ki̇şi̇sel Veri̇ İşleme Amaçları

 • IP Adresi Bilgileri 
 • İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
 • Trafik Verileri (örn: Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)

Bu veriler bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, i̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri i̇lişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk i̇şlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi amacıyla işlemektedir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n İşlenmesi̇ni̇n Hukuki̇ Sebepleri̇

Kişisel verileriniz, Milliyet  tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Toplama Yöntemleri̇

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır. 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na 
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Grup Şirketlerimiz ve Bağlı Ortaklılıklarımız’a
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, logistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla birlikte çalıştığımız Tedarikçi Yetkilileri ve Çalışanları’na aktarılacaktır.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

 

İşbu Sözleşme’nin tarafının Kullanıcı KVKK hükümleri uyarınca, Milliyet’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir: 

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Bu kapsamda iletilen talepler Milliyet tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Milliyet tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, https://www.milliyet.com.tr/iletisim/ adresinde yer alan iletişim bilgilerinden görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz. Ayrıca kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile 100.Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Demirören Medya Center,  34214 Bağcılar/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, posta veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında görüş, öneri, şikayet ve geri bildirimleriniz için webadmin@milliyet.com.tr adresine; yasal başvurularınız için ise milliyetgazetecilik@hs03.kep.tr adresli kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan ”güvenli elektronik imza”, mobil imza veya daha önce Milliyet’e bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. 

Bu kapsamda konuyla ilgili iletilen yazılı veya elektronik başvurular, Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde neticelendirilecektir.