Geri Dön
KobiEsnaf ve Kobilerin Dikkatine!

Esnaf ve Kobilerin Dikkatine!

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sattıkları malın bedelini tahsil edememe riskine karşı şirketleri etkin bir biçimde koruma altına alması için devlet destekli ticari alacak sigortası sisteminin kurulması için ilk adım atıldı.

Esnaf ve Kobilerin Dikkatine!

Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu’nun kararı 22 Haziran tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, sisteme ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından, sistem kapsamında sunulacak sigorta ürününe ilişkin tarife ve talimatlar ise Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek. Ayrıca Hazine Müsteşarlığı, KOBİ’lerin seçiminde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) görüşünü de dikkate alacak. Reasürans korumasının, şirketin olası hasar durumunda sağlaması gereken teminat tutarının altında kalması durumunda eksik kalan kısım uygun bir bedel karşılığında devlet tarafından karşılanıp desteklenecek.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de Yayımlanan Kararı

Ticari alacak sigortasına ilişkin devlet destekli sistem, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla oluşturulacak olan devlet destekli sisteme ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı (Müsteşarlık) tarafından, sistem kapsamında sunulacak sigorta ürününe ilişkin tarife ve talimatlar ise Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecektir.

Sistem kapsamında ticari alacak sigortası ürünü sunulacak olan KOBİ’lerin seçimine ilişkin kriterler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) görüşü dikkate alınarak Müsteşarlıkça belirlenecektir.

Reasürans Koruması

Sistemin işletilmesini teminen, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen sigorta veya reasürans şirketinin sigorta ve reasürans piyasalarından sağladığı toplam teminat tutarının, görev alanı içerisinde sağlaması gereken teminat tutarının altında kalması durumunda, eksik kalan kısım uygun bir bedel karşılığında devlet tarafından karşılanır.

Kaynak: Kobi-Line

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler