Metodoloji nedir?

Birçok insan tarafından merak edilen bir kelime olan metodoloji, internette de çok sık araştırılan bir kelime. Peki tam olarak metodoloji nedir? Gelin Molatik olalım...

Metodoloji nedir?

Metodoloji nedir?

Başlarda felsefenin daha sonra da bilimin bir konusu olarak metodoloji, meta, hodos ve logos sözcüklerinden türemiştir. Türkçeye "yöntembilim "olarak çevrilen metodoloji, bilimin bir dalı olarak araştırma yapmanın da bir koşulunu oluşturur. Felsefe ve bilim alanlarında etkin kullanılan metodoloji, araştırma için gerekli bir bilim dalıdır. Araştırma için gerekli altyapıyı sunan yöntemleri, teknikleri, yaklaşımları ve eleştirileri kapsar. Metodoloji bilimi, lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilmesi ve öğrenmesi gereken bir yöntemler bütünüdür.

Bilimsel araştırma yapmanın en önemli koşullarından biri de mevcut verileri ortaya çıkarırken belli bir yaklaşıma, kavramlara, görüşlere başvurularak değerlendirme yapabilmektir. Metodoloji; akademik araştırma, makale, kitap yayınlamak isteyen kişilerin konuyu ve sorunu saptaması ve sorulacak soruları belirlemesi gerekir. Çalışmanın, araştırmanın güvenilir, özgün ve kuramsal açıdan belli bir çerçeveye oturtulması açısından metodoloji gerekli bir bilim dalıdır.

İlgili konunun nasıl ve neden meydana geldiğini ilgili araştırmacıların çalışmalarını ortaya çıkarmasıyla metodolojik yöntemler de gelişmiştir. Bilimsel bir araştırma yapmak nesnellik iddiasını doğru yansıtmak ve literatürü incelemekten geçer. Bilim, sorunları ve konuları ortaya çıkarırken kendinden önceki paradigmaya bakar ve yeni bir bulguyu buna dayanarak ortaya koyar.

 

Bu makaleye ifade bırak