Geri Dön
Çağların kuyusu, kadının cinselliği

Çağların kuyusu, kadının cinselliği

Kadının toplumun içindeki yerine, yine toplumca benimsenen normlar ile konumlandırılan cinselliğini araştırırken, ister istemez hem bizim toplumumuzdan hem de yaşadığımız yüzyıldan uzaklaşıyorum. Sürecin evrimine bakarken dikkatimi Antik Roma’ya kurban veriyorum: Yani Vesta Bakireleri'ne…

Ebru Nisa Gürbüz
Ebru Nisa Gürbüz

Peki kimdir Vesta Bakireleri veya Rahibeleri? Antik Roma döneminde, Vesta’nın kutsal ateşi yani sönmeyen ateşi korumakla görevlendirilen rahibelere verilen isimdir. Bu rahibeler, 6 ile 10 yaş arasındayken aristokrat, soylu ailelerden kura ile yetiştirilmek üzere seçilen kız çocuklarıdır. Tapınak töreninden sonra saçları kesilerek 10 yıl boyunca eğitim alan bu rahibeler 'iiffet' yemini ederek, görevleri süresince (Ki bu da 30 yıla tekabül ediyor) bekaretlerini korumaları gerekiyordu.

Çağların kuyusu, kadının cinselliği

Başka kaynaklara göre ise yaşamları boyunca ahlaklı olmaya sadık kalmaları gerekiyordu. Yani buradaki ahlak aslında 'bekaret' demekti. Aslında bu bir zorundalıktı, aksi halde ülkenin başına gelen felaketlerden onlar sorumlu tutuluyorlardı. Yani ülkenin başına yangın, hastalık gibi felaketlerin gelmesi bu rahibelerin ahlaksızlığıyla alakalıydı.

Bir diğer örnek, savaşlarda yenilmek askeri yetersizlikle alakalı değil de bakirelerin iffetsizliğiyle alakalıydı. Bu sonuçlar onların canlı canlı yakılması, canlı canlı gömülmesi gibi sonuçları da beraberinde getiriyordu. Roma’nın rahmini ve dimdik duran duvarlarını temsil eden bu tapınak, ateş sürekli beslendiği sürece, görev yerine getirildiği sürece rahibelerin konumunu da yeniden güncelliyordu. Bu temsiliyetlerden ötürü rahibeler; imparator eşlerinden bile daha ayrıcalıklılardı. Aksi takdirde cezaları katledilerek öldürülmekti.

İki ucu uçurum dönemler...

Şimdi Antik Roma’da çizilen bu tabloya baktığım zaman çerçevesinin aslında altın kaplama bir demirden yapıldığını görüyorum. Azizelikten fahişeliğe, el üstünden kuyulara düşürülen, ya hep ya hiçlik arasında iki ucu uçurum olan bir dönem veya dönemler... Üstelik Vesta Rahibeleri'nin annesi olarak bilinen, aileden ve kadından sorumlu olan Tanrıça Vesta mitlerde pek yer almayan, belirli bir kişiliği olmayan bir tanrıçadır. Gördüğümüz gibi kadının tek üstün vasfı vajinasını korumaktır.

Çağların kuyusu, kadının cinselliği

Tabii kadının cinselliğine atfedilen bu korku 20'nci yüzyılın sonlarına kadar, dönem dönem çoğu uygarlıkta elini kaldırarak kendini var etmiştir. Mesela Victorian dönemde şehirleşme ile gelen kadın erkek rolleri, bastırılan yok sayılan kadın ve cinselliği, akılalmaz yasaklar da beraberinde tacizi, tecavüzü, cinsel yollarla bulaşan hastalıkları vb. şeyleri getirmiştir.

Peki ya 2020?

Çok uzaklara gittik şimdi bir de 2020 yılına gelelim... Benimsemiş olduğumuz toplumsal ahlak kuralları, toplumsal cinsiyet rolleri (Erkekler tarafından uygun görülen) ve türetebilinecek çok fazla sebep nedeniyle kadınlar cinselliği büyük ölçüde bilmemekte veya yanlış bilmektedir. Bence kadın cinselliğinin her çağda her dönemde korkulacak bir şey olarak görülmesinin, öyle dayatılmasının ve davranılmasının da bu noktada büyük bir payı vardır. Tabii bu yanlışlıklar ve bilgisizlik istenmeyen kazalara, durumlara sebebiyet vermektedir. Bana öyle geliyor ki cinselliği konuşmak, bu konuda bilgi sahibi olmak veya uzmana danışmak bizim aramızda hâlâ bir utanç olarak varlığını sürdürmekte. Üstelik yaşamımızın bir parçasıyken.

Son olarak kadının daima kendini güvende hissetmesi ve rızasıyla yaşaması zorundalığını bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Zira televizyonları, sosyal medyayı ve gazeteleri açtığımız zaman karşılaştığımız manzara sebebiyle bunun altını ısrarla çizmekte de yine aynı fayda mevcut.

ebrunisagurbuz@gmail.com

KAYNAKÇA

Berkowitz E. Arzunun Sınırları. (İ. Aydoğan, C. Topaktaş. Çev). Kolektif Kitap

Benzer İçerikler