Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun kimdir?

Osmanlı Devleti’nde padişahlar kadar padişah eşleri de merak ediliyor. Hürrem Sultan , Kösem Sultan gibi isimler herkes tarafından bilinirken bazıları ise geri planda kalıyor. Onlardan birisi de Rabia Bala Hatun. Özellikle Kuruluş: Osman dizisinde Özge Törer tarafından canlandırılan Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun’un hayatı hakkında neler biliniyor? Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun kimdir?

Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun kimdir?

Rabia Bala Hatun kimdir?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.

Bostanzade Yahya Efendi Mâl Hâtun'u Tarih-i Saf adlı eserinde Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun olarak göstermiştir. Malhun Hatun'un Osman Bey ile evliliği Tevârîh-i Âl-i Osman'da şöyle anlatılır: "Şeyhe haber virdi. Şeyh eydür: "Oğul Osman! Padişâhlık sana ve nesline mübârek olsun ve benüm kızım Malhûn senün helâlin oldı," der

Osman Gazi’nin ilk eşi kimdir?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in 1280'de evlendiği ilk eşidir.

Bu makaleye ifade bırak