Geri Dön

Menopoz Belirtileri Nelerdir?

Menopoz Belirtileri Nelerdir?

Menopoz Belirtileri Nelerdir?

Menopoz Nedir?

Menopoz, yumurtalık fonksiyonunun kaybına bağlı olarakortaya çıkan adet kanamalarının kalıcı bir şekilde kesilmesidir. AmerikaBirleşik Devletleri’nde doğal menopoz için ortalama yaş 51 ve 52 yaşlarıdır.Kadınlar sınırlı sayıda yumurta hücresi ile doğarlar ve doğumla birlikteyumurta hücre sayıları giderek azalmaya başlar. Yumurtlamayla birlikte olanyumurta hücresi kaybı görece küçük olsa da yaşla birlikte yumurta hücrelerisürekli bir şekilde kayba uğrayarak sayıları azalır. Yumurta hücrelerinin büyükkısmı gerileyerek kaybolur.

Menopoza yol açanfaktörler nelerdir?

Doğal menopoz fizyolojik bir süreçtir ve yaşlanan bir kadıniçin kaçınılmazdır. Yaşla birlikte yumurtaların sayısının azalması doğalmenopoz ile sonuçlanır. Yumurtalıklardaki yumurta sayısı giderek azaldıkçaöstrojen üretimi azalmaya başlar. En son olarak da östrojen seviyeleri rahim içzarının olgunlaşması ve bunu takip eden adetlerin gerçekleşmesi için yetersizkalır.

Fizyolojik olmayanmenopozun nedenleri nelerdir?

Menopoz diğer iki önemli nedenin sonucu olabilir.

Cerrahi menopoz:Yumurtalıkların alınmasından (genellikle hastalığa bağlı olarak veya rahminalınması ile birlikte) kaynaklanıyor olabilir. Cerrahi menopoz, sıklıkla dahahızlı başlayan kemik erimesine ve daha şiddetli menopoz belirtilerine ve cinselilişki sırasında ağrıya yol açar.

Medikal menopoz:Kemoterapi veya radyoterapi gibi kanser tedavileri sonucunda ortaya çıkabilir.

Menopozdan sonra çocuk doğurmak mümkün değildir.

Perimenopoz Nedir?

Perimenopoz, menopozdan önceki süreç olup yumurtalıkfonksiyonunun azalması ve hem kanama miktarının hem de adet zamanının tahminedilemediği adet düzensizliği ile karakterizedir.(hatta şiddetli kanamaperiodlarını içerebilir). Ortalama başlangıç yaşı 47.5 yaş ve ortalama süresidört yıl olmasına rağmen sekiz yıl kadar da sürebilir. Menopozun tipikbelirtileri (sıcak basması ve cinsel ilişkide ağrı ile sonuçlanan vajinalkuruluk gibi) perimenopoz döneminde başlayabilir, dolayısıyla perimenopozperiyodu çoğu kadın için rahatsız edici olabilmektedir.

Değerlendirme

Düşen östrojenseviyelerine bağlı olarak menopozal / perimenopozal kadınlarda ne tipbelirtiler görülebilir?

Sıcak basmaları dolaşımdaki östrojen seviyelerinin düşmesinebağlı olarak ortaya çıkan en yaygın belirtidir. Sıcak basması tipik olarak yüzve gövdeden başlayıp tüm vücuda yayılan sıcaklık hissi şeklindedir ve sıklıklabu duruma terleme ve ciltte kızarıklık eşlik eder. Sıcak basmalarının beyininvücut ısısını ayarlayan merkezinin etkilenerek, vücut sıcaklığının ayarlanamamasınaneden olması sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Sıcak basmalarının sıklığıve ciddiyeti kadınlar arasında çeşitlilik göstermekte olup genellikle gündebirkaç kez ortaya çıkmaktadır (birkaç dakikada sonlanan sıcaklık hissişeklinde).

Sıcak basmalarına terleme ve vücut ısısının yavaşçadüşmesine bağlı terlemeyi takip eden üşüme hissi eşlik edebilir. Sıcakbasmaları günün ilerleyen zamanlarında daha şiddetli olmaya meyillidir vebaharatlı yiyecekler, sıcak yemek ve içecekler, sıcak hava, stres ile daha dakötüleşebilir. İlaç tedavisini kabul etmeyen kadınlarda sıcak basmalarınıtetikleyen bu durumlardan kaçınmak tedavinin ilk basamağı olarak elealınmalıdır. Kadınların %85'i bir miktar sıcak basması deneyimini yaşayacaktır.Belirtilerin ciddiyeti östrojen düşüşünün derecesi ile orantılıdır ve bunedenle cerrahi olarak menopoza giren kadınlar daha fazla belirtivereceklerdir. Sıcak basmaları genellikle geceleri görülür ve uyku bozukluğunaneden olur. Tedavi verilmediği takdirde çoğu kadının sıcak basmaları menopozun5. yılından sonra ortadan kalkacaktır.

Düşen östrojenseviyelerinin sonucu olarak menopozal/ perimenopozal kadınlarda hangi üreme veboşaltım sistemi belirtileri görülebilir?

Vajinal Kuruluk veİncelme: Düşük östrojen seviyeleri vajinal duvarın incelmesine veyaküçülmesine neden olur. Bu durum vajinal kaşıntı ve yanmaya yol açabilir.Muayenede vajina katlantısız ve düzdür. Genital bölge derisi de incelmişgözükür. Cinsel aktiviteye devam etme vajinada kuruluk ve incelme gibisorunları bir miktar önler.

Sarkma: Östrojeneksikliği nedeniyle rahim ve çevre dokuları tutan bağlarda güçsüzlük ortayaçıkar ve rahim, idrar torbası veya barsakların vajinadan sarkması ortayaçıkabilir.

İdrar Kaçırma: Genellikleyetişememe tarzında idrar kaçırma veya sık idrara çıkma belirtilerine yolaçabilecek idrar torbası veya borusunun dokusunda incelme vardır. Ayrıca destekdokusunun zayıflamasına bağlı idrar kesesi ve borusunun arasındaki açının bozulmasıda stres tipinde idrar kaçırmaya neden olabilir.

İdrar YoluEnfeksiyonu: Östrojen seviyesinin düşmesi vajinal pH’nın etkilenmesineneden olur, bu durum vajina ortamında değişikliklerin ortaya çıkmasına yolaçar.

Sonuç olarak menopozdaki kadınlarda daha sık idrar yoluenfeksiyonu gelişmesine yatkınlık vardır.

Düşen östrojenseviyelerinin sonucu olarak menopozal/ perimenopozal kadınlarda hangi derideğişiklikleri ortaya çıkar?

Östrojen seviyesinin düşmesi derinin incelmesine veburuşmasına neden olur. Östrojen tedavisi, deri değişikliklerinde belirginderecede geri dönüşümlü etkiye sahip olabilir.

Menopozun /perimenopozun kemik üzerine etkileri nelerdir?

Östrojen eksikliği kemik erimesi oranlarının artmasına nedenolur. Bu durum eninde sonunda kemik erimesine yol açar. Kemik erimesi olankadınlar kemik kırığı açısından daha yüksek riske sahiptirler. Kalça kırıklarıiçlerinde en ciddi olanıdır ve menopoz sonrası kadınlarda hastalık ve ölümlerinönemli nedenlerinden biridir.

Kemik ölçümü 65 yaş ve üzerindeki tüm kadınlara ve 65 yaşınaltında en az bir risk faktörü bulunan kadınlara önerilir. Kafkas veya Asyaırkından olmak, aile hikayesi, yüksek alkol tüketimi, sigara kullanımı, kronikkortizon kullanımı, düşük vücut ağırlığı, erken menopoz ve aktif olmayan yaşamşekli risk faktörleridir.

Hangi kalp ve damarsistemi etkileri görülür?

Östrojen kadınların kalp-damar sistemi üzerinde birçokkoruyucu etkiye sahiptir. Kötü kolesterol seviyesini azaltıp iyi kolesterolseviyesini arttırır. Damarlarda plak oluşumunu engeller. Kalp kasılması üzerinedirekt etkisi ve şeker düzenlenmesinde düzeltici etkisi mevcuttur. Menopozsonrası kadınlarda koroner arter hastalıkları önemli hastalık ve ölümnedenidir. Menopozda östrojen seviyelerinin azalması bu koruyucu etkilerinortadan kalkmasına neden olur.

Menopoz sonrasıkadınlarda hangi şikayetler veya fizik muayene bulguları endişeye yol açar?

Menopoz SonrasıKanama

Bir yıllık adet görmeme döneminden sonra vajinal kanamaşikayeti mevcut olan her kadın rahim iç zarı kalınlaşması veya rahim kanseriaçısından değerlendirilmelidir. Değerlendirme rahim iç zarı kalınlığınınultrasonografiyle ölçülmesi veya küretaj ile yapılır. Ayrıca rahim içine birkamera yardımıyla direkt de bakılabilir (histeroskopi). Rahim iç zarı biopsisirahim kanseri için %85-95 duyarlılığa sahiptir. Ultrasonografik değerlendirmebiyopsiye alternatiftir. Rahim iç zarının kalınlığının 5 mm altında olmasırahim iç zarı kalınlaşması veya kanser açısından düşük riski gösterir. Eğerkalınlık 5 mm’nin üzerindeyse doku örneği alınmalıdır (küretaj/histeroskopi).Bu prosedür ultrasonografi ve biyopsi sonrası inatçı vajinal kanaması olan veyabiyopsi sonucu kalınlaşma olarak saptanan her kadına uygulanmalıdır.

Rahim kanseri menopoz sonrası vajinal kanamanın en korkulannedeni olmasına rağmen en sık nedeni değildir. En sık neden rahim iç zarındakiincelmedir. Menopoz sonrası kanamanın diğer nedenleri; kalınlaşma, rahim veyarahim ağzında polipler, miyomlar ve incelmiş vajinadır.

Tedavi

Menopozda tedavigerekir mi?

Menopoz tek başına tedavi gerektirmez. Menopoz belirtileri(sıcak basmaları, vajinal kuruluk gibi) hastanın şikayetlerine bağlı olaraktedavi edilebilir.

Hormontedavisinin(HRT) yararları ve riskleri nelerdir?

HRT’nin menopoza bağlı belirtilerin ve kemik erimesitedavisinde etkin olduğu gösterilmiştir. Östrojen sıcak basmaları, vajinalkuruluk ve kemik erimesi tedavisinde yüksek derecede etkilidir. Kalın bağırsakkanseri sıklığında azalma olduğu kadar kan yağları üzerinde de yararlıetkilerinin olduğu bildirilmiştir. Kombine östrojen-progesteron tedavisininmeme kanseri ve kalp-damar hastalık riskinde artış ile ilişkili olduğuna dairkanıtlar vardır. Östrojen tedavisi tek başına meme kanseri riskinde artış ileilişkili değildir.

Östrojenin tek başına kullanımı sadece rahimi alınmışhastalarda olabilir. Rahimi olan kadınlarda tek başına östrojen kullanımıartmış rahim iç zarı kalınlaşması veya kanseri riski ile ilişkilidir.Dolayısıyla bu kadınlara bundan korunmak için östrojen ile birlikte progesteronda verilmelidir. Östrojen meme veya rahim kanseri hikayesi olan, damarhastalığı geçirmiş veya inme hikayesi olan kadınlarda kullanılmamalıdır. En sonyapılan çok merkezli çalışmaların kılavuzlarına göre menopozal belirtileritedavi etmek için kısa bir dönem en düşük etkili dozda hormon kullanımıönerilmektedir.

Hormon replasmantedavisi ne şekilde verilir?

HRT’nin ağızdan tablet, cilt bantları, vajinal kremler,halkalar ve tabletler şeklinde birçok uygulama yolu vardır.

Ağızdan Tabletler

Östrojen en yaygın şekilde ağızdan verilir. Genelliklekullanılan üç adet ağızdan HRT rejimi mevcuttur.

Sadece östrojen:Sürekli günlük alım şeklindedir. Rahimi olmayan kadınlarla sınırlıdır.

Sürekli (aralıksız)rejim: Günlük ve eş zamanlı östrojen ve progesteron alımı şeklindedir.Yaygın şekilde kullanılır; kanamaları olmaz, ilk 6-12 ay boyunca lekelenmekanaması şeklinde yan etkisi mevcuttur.

Ardışık rejim:Östrojen alımı 1. ile 25. günler boyunca olup son 12 ile 14 güne progesteronlareklenir. Yaygın şekilde kullanılmaz. Sıkça adet kanamaları görülür.

Cilt Bantları

Haftada iki kez uygulanırlar ve kullanımı rahimi olmayankadınlarla sınırlıdır. Bazı klinisyenler rahimi olan kadınlarda eğer hasta bantkullanımını tercih ediyorsa bant tedavisine ağızdan progesteronların eklenmesişeklinde bir yöntem uygulamaktadır.

Vajinal Kremler,Halkalar ve Tabletler

Vajinal östrojenler tipik olarak 1-2 hafta süresince günlükveya haftada üç kez şeklinde reçete edilir. Daha sonra lokal östrojen eksikliğibelirtilerine bağlı olarak haftada veya iki haftada bir kullanım şeklinde devamedilir.

Östrojen halka formları görece yenidirler. Vajinal olarakyerleştirilirler ve 90 gün boyunca kalır. Vajinal östrojen tabletleri de göreceyenidir. Doz programı ağızdan kullanımdakine benzerdir. Karaciğer, safrakesesi, kan yağları profili ve diğer sistemler üzerindeki olası yan etkilerdenkorunma vajinal ilaçların kullanılmasının avantajıdır.

Sıcak basmaları içinhormon tedavileri dışındaki tedaviler nelerdir?

Bitkisel tedaviler ve diet desteği: Diyetteki izoflavinlerin(soya gibi), siyah yılan kökü bitkisinin ve E vitamininin çok az yan etkiylesıcak basmalarını tedavi etmede biraz etkin olduğu gösterilmiştir. Bunlar hafifbelirtileri olan kadınlarda uygun olabilir. Siyah yılan kökü bitkisikullanımının 6 ay ile sınırlandırılması önerilmektedir.

Diğer tedaviler:Antidepresanların sıcak basmalarının hem sıklığını hem de şiddetini azalttığıgösterilmiştir. Bu ilaçlar HRT alamayan veya kullanmayı tercih etmeyen, ortaveya şiddetli belirtileri olan kadınlar için uygun seçenek olabilir.

Kemik erimesi içindiğer korunma ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Kalsiyum/D vitamini: Kadınlara erken yaşlardan itibarenkemik erimesinden korunmak için kalsiyum almaları tavsiye edilmelidir. DünyaSağlık Örgütü 25 yaştan 50 yaşa kadar olan kadınların günlük 1000 mg kalsiyumtüketmesini, 65 yaşın altında olup östrojen tedavisi alan kadınların günlük1000 mg kalsiyum tüketmesini ve 65 yaşın üstünde olup östrojen tedavisi almayankadınların günlük 1500 mg kalsiyum tüketmesini önermektedir. Ek olarak kadınlaryeterli dozda D vitamini almalıdırlar(400-800 lU/gün).

Yaşam şeklindedeğişiklikler: Kadınlar daha önce denemedilerse rejim ve kilo verdirenegzersizler uygulama konusunda yüreklendirilmelidir. Yürümek başlangıç için enkolay en az pahalı olan seçenektir. Egzersiz günlük yaşamın bir parçası halinegelirse daha sonra kemik kaybını azaltmak için hafif ağırlıklar kullanılarakyapılan antrenmanlar eklenebilir.

Kemik erimesiniazaltan diğer ilaçlar: Bunlar kemik yıkım aktivitesini engelleyerek kemikkaybını azaltırlar. Hem kemik erimesini engellemede hem de kemik erimesisaptanmış kadınların tedavi edilmesinde kullanılabilirler. Bu ilaçlarınsindirim sisteminden emilimleri kötüdür ve yan etkilere yol açabilirler. Reflühastalığı veya ülser/yemek borusu hastalığı olan kadınlar tarafındankullanılmamalıdırlar.


Düşük Progesteron Düzeyleri

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün başarılı olmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinizle birlikte olmak için zaman yaratabilirsiniz. Gelecek beklentileriniz konusunda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcamalar olabilir. Akşam saatlerinde iletişimde olduğunuz kişilerde dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün babanız ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda kendi iç sesinize güvenmek sizi gelişen olaylara karşı koruyacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu konuda alternatif planlar yapmanız gerekebilir. Akşama doğru çatışmalardan kaçının.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yapacağınız sözleşmelerde dikkatli olmalısınız. İletişimde olduğunuz kişilere ani tepki vermemeye çalışın. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Yeni haberler alabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha derin düşünceler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi konularınızla ilgili sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İşle ilgili konularda başkalarından alacağınız destekle çok daha kolay ilerleyeceksiniz. Geleceğinizle ilgili çaba sarf edeceğiniz zamanlardasınız. Kişisel yeteneklerinizi kullanacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konularla ilgili zaman harcayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda mücadele verdiğiniz konularda kendinizi daha başarılı görebilirsiniz. İlişkiler gündeminizi etkileyebilir. Sağlığınızla ilgili konuları ihmal etmeyin. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz koşullar sizi zor duruma sokabilir. Kayıplar yaşayabilirsiniz. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar meydana gelebilir. Akşam saatlerinde iletişimde olduğunuz kişilerle çatışmaya girmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. İşlerinizde en iyisini yapmak için çalışacaksınız. Başarılı olduğunuz konularda daha fazla mücadele verebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza da zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızdan alacağınız desteklerle buna imkân bulabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için çok çalışacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. İlişkilerinizi gelecek yönünde planlamak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda hırslı davranabilirsiniz. İletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde daha derin düşünceler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü daha rahat göreceğiniz zamanlardasınız. Yeni yolculuklar planlayabilir, sevdiklerinizi de dâhil edebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde alternatif planlar yapmak sizi rahatlatacaktır. İletişimden kaynaklı problemlere dikkat edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi endişe içinde tutan durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Bunlar zaman zaman size kriz çıkarabilir. Ortaklı konularla ilgili mücadele içinde olabilirsiniz. Gelecek yönünde parasal konularda yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Sizi duygusal yönden bağlayan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdakilere tepkilerinize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda çaba sarf edebilirsiniz. Mücadele içinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla birlikte organize olacağınız zamanlar var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içindeki sorumluluklarınızı planlamanız sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için mücadele edeceksiniz. Akşam saatlerinde zorlanmalar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet