Geri Dön

N ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: N Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Bebeğinin cinsiyetini öğrenen anne ve baba adaylarını isim telaşı alıyor. Erkek bebek bekleyen çiftler çocuklarına hayat boyu taşıyacağı ismi seçerken kararsız kalıyor. Ebeveynler çocuklarına en anlamlı ve en özel ismi vermek istiyor. Bunun için aileler derin bir isim araştırması sürecine giriyor. Kulağa hoş gelen isimlerin yanı sıra aileler anlamlarına da bakıyor. Keşfedilmemiş, nadir bulunan, duyulmamış, değişik ve en anlamlı isimleri vermek istiyor. N harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? “N ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

N ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: N Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Hamilelik sürecinde en çok kafa yorulan konulardan bir tanesi de isimler. Bebek bekleyen çiftler çocuklarına en anlamlı ve en özel isimleri vermek istiyor. Anlamlarına dikkat eden aileler kulağa hoş gelen isimleri tercih ediyor.

A'dan Z'ye Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

N ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: N Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir

 

N Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

 

Nabi: Yüksek, yüce, haber veren

Naci: Kurtulmuş, selamete kavuşmuş

Nacil: Soyu sopu temiz olan kimse..

Nad: Kurtulmuş, selamete ermiş. 2. Cennetlik.

Nadi: Bağıran, haykıran, nida eden

Nadim: Pişmanlık duyan, pişman olan.

Nadir: Ender, az bulunur, seyrek

Nafi: Yararlı, faydalı

Nafih: Genizden gelen ses.

Nafiz: İşleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen, sözü etkili olan gibi anlamları vardır.

Nahid: Venüs, Zühre yıldızı

Nahit: Venüs, Zühre yıldızı

Nail: Ele geçiren, muradına eren

Naim: Bolluk varlık içinde yaşayandır. Cennetin bir bölümünün adıdır.

Naip: Birinin yerine geçen. 2. Kadı. 3. Nöbet bekleyen.

Nakıp: Bir kavim, kabile başkanı.

Naki: Temiz, çok ince ve zarif

Nakip: Bir kavim veya kabilenin başkanı. 2. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan en eski derviş veya dede

Namal: Ün al, adını duyur

Namdar: Nam salan.

Namık: Yazar, yazan kişi

Nami: Tanınmış, ünlü şöhretli

Namzet: Aday.

Nara: Haykırma, söylenme

Narız: Delip geçen. 2. İçe işleyen. 3. Sözü geçen, çok etkili.

Nart: Yürekli, yiğit

Narter: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi

Nas: İnsanlar, halk, herkes.

Nasıf: Ekmek.

Nasıh: Öğüt veren.

Nasır: Yardımcı, yardım eden.

Nasih: Kopyasını çıkaran. 2. Battal eden.

Nasip: Birinin önceden alnına yazıldığına inanılan şey, kısmet

Nasir: Yayan, saçan. 2. Nesir yazan.

Nasreddin: Yardımcı, imdada yetişen

Nasrettin: Dine Yardımcı olan.

Nasri: Tanrı yardımıyla üstünlük.

Nasrullah: Allah’ın yardımcısı.

Nasuh: Öğüt veren.

Nasuhi: Kesin şekilde tövbe eden, tövbekar.

Naşid: Şiir söyleyen, şiir okuyan

Naşir: Yayan, dağıtan, yayımlayan.

Naşit: Şiir söyleyen, şiir okuyan

Natık: Konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren.

Natuk: Düzgün konuşan, konuşmayı seven.

Natuvan: Zayıf, güçsüz. 2. Beceriksiz.

Navdari: Ün, şöhret.

Navdayi: Aday, namzet.

Nayır: Arkadaş, dost

Nayman: Moğolistan’da yaşayan Türk topluluğu.

Nazım: Düzenleyen, tanzim eden

Nazır: Bakan, gözeten. 2. Bir yüzü bir yöne bakan.

Nazif: Temiz, güzel

Nazir: Naz, eş, niyaz, taze.

Nazmi: Vezinli, kafiyeli sözle ilgili/ Düzenli

Nebahattin: Dinin şanı ve şerefi.

Nebez: Boyun eğmeyen.

Nebi: Mesaj ileten, haberci

Nebi Berzah: Ölümden sonra kıyamete beklenen yer

Nebih: Namlı, ünlü, onurlu.

Nebil: Şerefine düşkün olan. 2. Yüksek zekalı. 3. Faziletli.

Necabet: Asalet.

Necabettin: Dinin soyluluğu.

Necaip: Onurlu, soylu kişi.

Necat: Kurtuluş, selamet

Necati: Kurtuluşa ermek

Neccar: Dülger. 2. Marangoz.

Necdet: Güçlü ve korkusuz, kahraman, yiğit kişi demektir.

Necear: Dülger, marangoz.

Necil: Soylu, soyu temiz. 2. Evlat, çocuk.

Necip: Soyu temiz, cömert

Necmeddin: Dinin yıldızı.

Necmettin: Dinin yıldızı.

Necmi: Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait

Nedim: Yakın dost, samimi arkadaş

Nedret: Az bulunurluk, seyreklik

Nefer: Bir adam, tek kişi. 2. Er, asker.

Nefi: Çıkar ile ilgili faydacı. 2, Divan şairi.

Nehar: Gündüz

Nehidar: Yararlı, faydalı, iyi.

Nehip: Korku salan.

Nehri: Nehire ait.

Nejat: Soy, asıl, hesap

Nemır: Ölümsüz.

Nemutlu: Çok mutlu. 2. Sevinçli.

Nenkvaz: Çetin, sert.

Nergiz: Sarı beyaz açan soğanlı bir çiçek

Nerim: Cesur, yiğit, pehlivan

Nermi: Yumuşaklık, gevşeklik.

Nesihet: Nasihat, kollama.

Nesil: Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.

Nesim: Hoşa giden hafif rüzgar

Nesime: Hafif esen rüzgar

Nesimi: Esen rüzgarla ilgili

Nesip: Soylu, soydan.

Nesren: Nesir olarak, düz yazı olarak yazılan yazıya denir.

Neşat: Sevinç, neşe, şenlik, keyif

Neşet: Yetişme, meydana gelme

Neşit: Sevinçli, neşeli.

Nevcivan: Genç, delikanlı.

Nevfel: Deniz, derya

Nevit: İyi, sevinçli haber, müjde.

Nevrettin: Dinin ışığı.

Nevri: Işıltıyla ilgili.

Nevroz/Nevruz: Eski bir İran takvimine göre, yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmiikisine rastlayan gün. 2. Nevruz günü kırlara çıkılarak yapılan bayram.

Nevsal: Yeni yıl

Nevşah: Dal anlamındadır bunun yanında yeni bitmiş geyik boynuzu olarak da bilinir

Nevşekar: Şair, ozan.

Nevzad: Yeni doğmuş çocuk

Nevzat: Yeni doğmuş çocuk

Neyyir: Nurlu, parlak. Işıklı cisim. Güneş

Neyzen: Ney çalan kimse.

Nezih: Temiz, pak, seçkin

Nezihi: Temizlik, saflıkla ilgili

Nezir: Birini doğru yola (Sıratı Müstakim’e) yöneltmek için Allah’ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak

Nida: Bağırma, sesle çağırma, haykırma.

Nidai: Haykırmayla ilgili, haykıran.

Nihad: Yaradılış, kişilik

Nihat: Tabiat, huy

Nilova: Şimdiki Musul.

Nimetullah: Tanrı’nın nimeti.

Nisani: Nisan ayında doğan.

Nişan: İz, belirti. 2. Onurlandırmak üzere devletçe verilen paye.

Niviskar: Yazar, yazıcı.

Niyaz: Yalvarma, yakarış. 2. İhtiyaç hissetme. 3. Dua etme.

Niyazan: Açık yürekli, saf.

Niyazi: Yalvarma, yakarma

Nizam: Sıra, dizi, düzen, kural

Nizamettin: Dinin düzeni, tertibi

Nizami: Kurallara uygun, düzenle ilgili

Nizar: Zayıf.

Nogay: Bugün Kuzey Kafkasya'da yaşayan bir Türk boyunun adı

Nova: Bir yıldız grubunun adı

Noyan: Ordular komutanı, başkomutan, soylu kişi

Nuh: Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı

Nuhkan: Nuh Peygamber soyundan olan.

Numan: Kan 2. Gelincik

Nur Sena: Aydınlık, parıltılı

Nural: Işık alan

Nuralp: Aydınlık saçan yiğit

Nurani: Işık saçan

Nuratay: Aydın genç, entellektüel.

Nurbaki: Üzerinden aydınlık, parıltı eksik olmayan.

Nurbay: Aydınlık saçan erkek

Nurcemal: Aydınlık yüzlü güzel insa.

Nurer: Aydınlık saçan yiğit

Nurettin: (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur

Nuri: Işıklı, ışıktan geleni

Nurihak: Allah’ın ışığı, aydınlığı,

Nurkan: Temiz, aydınlık soydan gelen.

Nurlan: “Işıklan, ışık saç” anlamında kullanılan bir ad

Nursal: Işık saç.

Nurseza: Nura, ışığa ve aydınlığa layık

Nurşah: Nur saçan.

Nurşat: Nura boğulmuş

Nurtaç: Nurlu taç taşıyan

Nurtekin: Eşsiz aydınlık.

Nurullah: Allah’ın nuru anlamında

Nurver: Işık ver.

Nurzat: Nurlu, aydınlık kişi.

Nusret: Tanrı yardımı

Nusret/ Nusred: Tanrı yardımı

Nusrettin: Dinin başarısı.

Nuyan: Soylu kişi, noyan

Nücivan: Genç, delikanlı.

Nüjen: Modem, yeni.

Nüvedan: Mucit, yaratıcı.

Nüvit: İyi haber

Nüza: Yeni, yeni doğan.

Nüzhet: Zevk, keyif, istek, tat, eğlence, sevinç

 

 

Şiddetli Sevgi: Flört Şiddeti | Av. Cansen Erdoğan anlatıyor“Ailene benimle birlikte olduğunu söyleyeceğim! Abine aramızdakileri anlatacağım! Gönderdiğin fotoğrafları İnternet’te yayınlayacağım! Okulda kimseyle konuşmayacaksın! Arkadaşlarınla görüşmeni istemiyorum! Oraya gidemezsin! Bensiz hele bir git, görürsün sen dünya kaç bucakmış…” Bu sözler tanıdık geldi mi? Av. Cansen Erdoğan flört şiddeti kavramını, hangi davranışların flört şiddeti kapsamına girdiğini ve flört şiddetinin ceza hukukundaki yerini Pembenar izleyicileri için anlattı.
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda istediğiniz ilerleme olmayabilir. Tepkilerinizi kontrol etmenizde fayda var. Tartışmalara açık bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumlu olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. İşleriniz istediğiniz hızda akmayabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Sağlığınızla ilgili sıkıntılar var ise, ihmal etmeyin. İşte beraber olduğunuz kişilerle çatışmalar olabilir. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Endişelerinize fazla takılmayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün üzerinde çalıştığınız işlere yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz zamanlar var. Gün içinde toparlamanız gereken işlere yönelmeniz sizin için daha iyi olabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev hayatınızla ilgili konulara yöneleceğiniz bir gündesiniz. Evdeki işlerinizi toparlamak için uygun zamanlar var. Ailevi konularınızla da ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bitmemiş olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Güven eksikliği hissedebilirsiniz. Olası tartışmalara dikkat edin. Kendi kabuğunuza çekilebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündelik işlerinizi tamamlamak için uygun bir gün olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda işlerinizin ilerlemesi pek de rahat olmayabilir. İletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Yakın çevrenizle ilgili değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Ticari konularla ilgili girişimlerde dikkatli olmanızda fayda var. Günü sakin geçirin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün parasal konularınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bütçeleme yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. Yenilenme içinde olabilirsiniz. Önemli kakarlar almamaya özen gösterin. Uğraştığınız işlerde aksaklıklar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Sağlığınızı kontrol ettirmek doğru bir karar olabilir.  Kişisel hassasiyetinizin olduğu olaylar ön plana çıkabilir. İmaj değişikliği için uygun bir gün olmayabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde eksik olan kısımları toparlamak için uygun zamandasınız. İkili ilişkilerinizde çatışmalar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Gizli kalan konularla yüzleşmeniz gereken zamanlar olabilir. Endişe duyduğunuz olaylar yüzünden kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Üzerinde uğraştığınız konularda aksilikler çıkabilir. Gündelik işlere yönelmenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda aksamalar olabilir. İlerleme çok da kolay olmayabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. İş hayatınızda size destek olan kişilerden yardım alabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için çok çaba sarf edebilirsiniz. Yine de işler istediğiniz gibi akmayabilir. Gündelik evrak işlerinizi bitirmeniz için uygun zamanlar içindesiniz. Üstlerinizle iletişiminizde dikkatli olmanızda fayda var. Ani tepkiler tartışmalara neden olabilir. Yeni sorumluluklar almak için çok da acele etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni şeyler öğrenmek için hevesli bir gündesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün olmayabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin. Tartışmalara açık zamanlar var. Öfkenizi kontrol etmeye çalışın. Düşüncelerinizi paylaşmak için acele etmemenizde fayda var. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizi iyi yönetmeye çalışmak isteyebilirsiniz. Gergin tutumlardan kaynaklı çatışmalar meydana gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgili ani kararlar almamaya özen gösterin. Gün içinde parasal konularda yenilenmeye giderken, yeni fikirlerin peşine kapılmamaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber