Geri Dön

N ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: N Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Bebeğinin cinsiyetini öğrenen anne ve baba adaylarını isim telaşı alıyor. Erkek bebek bekleyen çiftler çocuklarına hayat boyu taşıyacağı ismi seçerken kararsız kalıyor. Ebeveynler çocuklarına en anlamlı ve en özel ismi vermek istiyor. Bunun için aileler derin bir isim araştırması sürecine giriyor. Kulağa hoş gelen isimlerin yanı sıra aileler anlamlarına da bakıyor. Keşfedilmemiş, nadir bulunan, duyulmamış, değişik ve en anlamlı isimleri vermek istiyor. N harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? “N ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

N ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: N Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Hamilelik sürecinde en çok kafa yorulan konulardan bir tanesi de isimler. Bebek bekleyen çiftler çocuklarına en anlamlı ve en özel isimleri vermek istiyor. Anlamlarına dikkat eden aileler kulağa hoş gelen isimleri tercih ediyor.

A'dan Z'ye Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

N ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: N Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir

 

N Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

 

Nabi: Yüksek, yüce, haber veren

Naci: Kurtulmuş, selamete kavuşmuş

Nacil: Soyu sopu temiz olan kimse..

Nad: Kurtulmuş, selamete ermiş. 2. Cennetlik.

Nadi: Bağıran, haykıran, nida eden

Nadim: Pişmanlık duyan, pişman olan.

Nadir: Ender, az bulunur, seyrek

Nafi: Yararlı, faydalı

Nafih: Genizden gelen ses.

Nafiz: İşleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen, sözü etkili olan gibi anlamları vardır.

Nahid: Venüs, Zühre yıldızı

Nahit: Venüs, Zühre yıldızı

Nail: Ele geçiren, muradına eren

Naim: Bolluk varlık içinde yaşayandır. Cennetin bir bölümünün adıdır.

Naip: Birinin yerine geçen. 2. Kadı. 3. Nöbet bekleyen.

Nakıp: Bir kavim, kabile başkanı.

Naki: Temiz, çok ince ve zarif

Nakip: Bir kavim veya kabilenin başkanı. 2. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan en eski derviş veya dede

Namal: Ün al, adını duyur

Namdar: Nam salan.

Namık: Yazar, yazan kişi

Nami: Tanınmış, ünlü şöhretli

Namzet: Aday.

Nara: Haykırma, söylenme

Narız: Delip geçen. 2. İçe işleyen. 3. Sözü geçen, çok etkili.

Nart: Yürekli, yiğit

Narter: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi

Nas: İnsanlar, halk, herkes.

Nasıf: Ekmek.

Nasıh: Öğüt veren.

Nasır: Yardımcı, yardım eden.

Nasih: Kopyasını çıkaran. 2. Battal eden.

Nasip: Birinin önceden alnına yazıldığına inanılan şey, kısmet

Nasir: Yayan, saçan. 2. Nesir yazan.

Nasreddin: Yardımcı, imdada yetişen

Nasrettin: Dine Yardımcı olan.

Nasri: Tanrı yardımıyla üstünlük.

Nasrullah: Allah’ın yardımcısı.

Nasuh: Öğüt veren.

Nasuhi: Kesin şekilde tövbe eden, tövbekar.

Naşid: Şiir söyleyen, şiir okuyan

Naşir: Yayan, dağıtan, yayımlayan.

Naşit: Şiir söyleyen, şiir okuyan

Natık: Konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren.

Natuk: Düzgün konuşan, konuşmayı seven.

Natuvan: Zayıf, güçsüz. 2. Beceriksiz.

Navdari: Ün, şöhret.

Navdayi: Aday, namzet.

Nayır: Arkadaş, dost

Nayman: Moğolistan’da yaşayan Türk topluluğu.

Nazım: Düzenleyen, tanzim eden

Nazır: Bakan, gözeten. 2. Bir yüzü bir yöne bakan.

Nazif: Temiz, güzel

Nazir: Naz, eş, niyaz, taze.

Nazmi: Vezinli, kafiyeli sözle ilgili/ Düzenli

Nebahattin: Dinin şanı ve şerefi.

Nebez: Boyun eğmeyen.

Nebi: Mesaj ileten, haberci

Nebi Berzah: Ölümden sonra kıyamete beklenen yer

Nebih: Namlı, ünlü, onurlu.

Nebil: Şerefine düşkün olan. 2. Yüksek zekalı. 3. Faziletli.

Necabet: Asalet.

Necabettin: Dinin soyluluğu.

Necaip: Onurlu, soylu kişi.

Necat: Kurtuluş, selamet

Necati: Kurtuluşa ermek

Neccar: Dülger. 2. Marangoz.

Necdet: Güçlü ve korkusuz, kahraman, yiğit kişi demektir.

Necear: Dülger, marangoz.

Necil: Soylu, soyu temiz. 2. Evlat, çocuk.

Necip: Soyu temiz, cömert

Necmeddin: Dinin yıldızı.

Necmettin: Dinin yıldızı.

Necmi: Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait

Nedim: Yakın dost, samimi arkadaş

Nedret: Az bulunurluk, seyreklik

Nefer: Bir adam, tek kişi. 2. Er, asker.

Nefi: Çıkar ile ilgili faydacı. 2, Divan şairi.

Nehar: Gündüz

Nehidar: Yararlı, faydalı, iyi.

Nehip: Korku salan.

Nehri: Nehire ait.

Nejat: Soy, asıl, hesap

Nemır: Ölümsüz.

Nemutlu: Çok mutlu. 2. Sevinçli.

Nenkvaz: Çetin, sert.

Nergiz: Sarı beyaz açan soğanlı bir çiçek

Nerim: Cesur, yiğit, pehlivan

Nermi: Yumuşaklık, gevşeklik.

Nesihet: Nasihat, kollama.

Nesil: Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.

Nesim: Hoşa giden hafif rüzgar

Nesime: Hafif esen rüzgar

Nesimi: Esen rüzgarla ilgili

Nesip: Soylu, soydan.

Nesren: Nesir olarak, düz yazı olarak yazılan yazıya denir.

Neşat: Sevinç, neşe, şenlik, keyif

Neşet: Yetişme, meydana gelme

Neşit: Sevinçli, neşeli.

Nevcivan: Genç, delikanlı.

Nevfel: Deniz, derya

Nevit: İyi, sevinçli haber, müjde.

Nevrettin: Dinin ışığı.

Nevri: Işıltıyla ilgili.

Nevroz/Nevruz: Eski bir İran takvimine göre, yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmiikisine rastlayan gün. 2. Nevruz günü kırlara çıkılarak yapılan bayram.

Nevsal: Yeni yıl

Nevşah: Dal anlamındadır bunun yanında yeni bitmiş geyik boynuzu olarak da bilinir

Nevşekar: Şair, ozan.

Nevzad: Yeni doğmuş çocuk

Nevzat: Yeni doğmuş çocuk

Neyyir: Nurlu, parlak. Işıklı cisim. Güneş

Neyzen: Ney çalan kimse.

Nezih: Temiz, pak, seçkin

Nezihi: Temizlik, saflıkla ilgili

Nezir: Birini doğru yola (Sıratı Müstakim’e) yöneltmek için Allah’ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak

Nida: Bağırma, sesle çağırma, haykırma.

Nidai: Haykırmayla ilgili, haykıran.

Nihad: Yaradılış, kişilik

Nihat: Tabiat, huy

Nilova: Şimdiki Musul.

Nimetullah: Tanrı’nın nimeti.

Nisani: Nisan ayında doğan.

Nişan: İz, belirti. 2. Onurlandırmak üzere devletçe verilen paye.

Niviskar: Yazar, yazıcı.

Niyaz: Yalvarma, yakarış. 2. İhtiyaç hissetme. 3. Dua etme.

Niyazan: Açık yürekli, saf.

Niyazi: Yalvarma, yakarma

Nizam: Sıra, dizi, düzen, kural

Nizamettin: Dinin düzeni, tertibi

Nizami: Kurallara uygun, düzenle ilgili

Nizar: Zayıf.

Nogay: Bugün Kuzey Kafkasya'da yaşayan bir Türk boyunun adı

Nova: Bir yıldız grubunun adı

Noyan: Ordular komutanı, başkomutan, soylu kişi

Nuh: Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı

Nuhkan: Nuh Peygamber soyundan olan.

Numan: Kan 2. Gelincik

Nur Sena: Aydınlık, parıltılı

Nural: Işık alan

Nuralp: Aydınlık saçan yiğit

Nurani: Işık saçan

Nuratay: Aydın genç, entellektüel.

Nurbaki: Üzerinden aydınlık, parıltı eksik olmayan.

Nurbay: Aydınlık saçan erkek

Nurcemal: Aydınlık yüzlü güzel insa.

Nurer: Aydınlık saçan yiğit

Nurettin: (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur

Nuri: Işıklı, ışıktan geleni

Nurihak: Allah’ın ışığı, aydınlığı,

Nurkan: Temiz, aydınlık soydan gelen.

Nurlan: “Işıklan, ışık saç” anlamında kullanılan bir ad

Nursal: Işık saç.

Nurseza: Nura, ışığa ve aydınlığa layık

Nurşah: Nur saçan.

Nurşat: Nura boğulmuş

Nurtaç: Nurlu taç taşıyan

Nurtekin: Eşsiz aydınlık.

Nurullah: Allah’ın nuru anlamında

Nurver: Işık ver.

Nurzat: Nurlu, aydınlık kişi.

Nusret: Tanrı yardımı

Nusret/ Nusred: Tanrı yardımı

Nusrettin: Dinin başarısı.

Nuyan: Soylu kişi, noyan

Nücivan: Genç, delikanlı.

Nüjen: Modem, yeni.

Nüvedan: Mucit, yaratıcı.

Nüvit: İyi haber

Nüza: Yeni, yeni doğan.

Nüzhet: Zevk, keyif, istek, tat, eğlence, sevinç

 

 

Şiddetli Sevgi: Flört Şiddeti | Av. Cansen Erdoğan anlatıyor“Ailene benimle birlikte olduğunu söyleyeceğim! Abine aramızdakileri anlatacağım! Gönderdiğin fotoğrafları İnternet’te yayınlayacağım! Okulda kimseyle konuşmayacaksın! Arkadaşlarınla görüşmeni istemiyorum! Oraya gidemezsin! Bensiz hele bir git, görürsün sen dünya kaç bucakmış…” Bu sözler tanıdık geldi mi? Av. Cansen Erdoğan flört şiddeti kavramını, hangi davranışların flört şiddeti kapsamına girdiğini ve flört şiddetinin ceza hukukundaki yerini Pembenar izleyicileri için anlattı.
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün öğle saatlerinde kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz.  Bilemediğiniz konularla ilgili fazla sorumluluk almamaya özen gösterin. Gün içinde bazı kayıplar yaşayabilirsiniz. Keyfinizin kaçmamasına özen gösterin. İçsel odağınızı kaybetmeyin. Akşam saatlerinde kendinizi hayalperest hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek planlarınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde ilerleme sağlamak için çaba göstereceğiniz zamanlar var. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Otorite figürleriyle çatışmaya girmemeye özen göstermelisiniz. Kendinizi öne çıkarmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sorumlu olduğunuz konular gündeminizi oluşturabilir. Uğraştığınız işlerde sıkışmış olduğunuzu hissedebilirsiniz. Hedefinize ulaşmak için daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Bazı konularda eksikleri toparlamanız gereken durumlar oluşabilir. Akşam saatlerinde daha içe dönük zamanlar geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmek çok daha kolay olacaktır. Kendi sınırlarınızı aşmak için çaba sarf edebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla iletişim halinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde akış içinde olmak daha kolay olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Sizi yoran kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere karşı özenli davranmalısınız. Akşam saatleri sizin için daha rahat geçebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda sıkışıklıklar olabilir. Karşınızdakini daha iyi dinlemeniz gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda detaylarla uğraşabilirsiniz. Yeni konulara ilgi duyabileceğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde sabırlı olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde net göremediğiniz olaylar kafanızı karıştırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde büyüme ve gelişme sağlayabilirsiniz. Bazı konuları detaylandırmak durumunda kalabilirsiniz. Sorumluluklarınızı çalışma arkadaşlarınızla organize olarak yapmanız size zaman kazandıracaktır. Akşam saatlerinde kafanızı kurcalayan durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sorumlu olduğunuz işlerinizde yaratıcılığınızı kullanmak sizi daha iyi hissettirecektir. İkili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Bugün etrafınızdaki insanlara kendinizi ifade edebilmeniz, önem kazanabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Hayatınızla ilgili risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailenizle ilgili aldığınız sorumluluklarda sıkıntılar oluşabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Geçmişten kalan sorunlar bugün daha fazla önünüze gelebilir. Bu durumdan rahatsızlık duyabilirsiniz. Saklanmak istediğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatleri daha rahat geçecektir. Kendinizi akışa bırakmayı öğrenmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminizi yakın çevrenizdeki ilişkiler etkileyebilir. Kulağınıza gelen dedikodulardan etkilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla detaylara girmek isteyebilirsiniz. Kendinizi tamamlanmış hissedeceğiniz kişilerle görüşmek size iyi gelecektir. Akşam saatleri sanatla ilgilenmek için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilir. Bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde üstlerinize karşı sorumluluğunuzu aksatmamaya çalışın. Kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz konularda daha ön görülü davranmaya çalışın. İlerleyen saatlerde ilişkiler ön plana çıkabilir. Sevdiklerinizle birlikte program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel konular daha fazla ön plana çıkabilir. İlişkilerinizdeki sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilir. Bugün içinize dönmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları iyi hale getirmek için eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Hassas olduğunuz konulara özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber