Alfabetik Rüya Yorumları

Rüyada Boncuk Görmek

Rüyada boncuk görmek, korkulan zarara uğra­nılacağına işarettir. Boncuk toplamak, dost zannederek güvendiğiniz kimselerden zarar göreceğinize, boncuk satmak, fakir olduğu­nuza fakat bunun er geç mükafatını göreceğinize işarettir. Beyaz boncuk, fazla sıkıntıya, kırmızı boncuk, fazla müsrif olmaya, yeşil boncuk, birbirini takip edecek başarılara, siyah boncuk, hafif bir hastalığa, sarı boncuk, tutulan yolda bir tehlike olduğuna, turuncu boncuk, hayal kırıklığına uğramaya, gül rengi boncuk, boyun eğmeyi arzu etmediğiniz kimselere muhtaç olacağınıza, kahverengi bon­cuk, beklenmedik bir zamanda kötü bir haber almaya, mavi boncuk iyi ve sevinçli bir haber almaya, büyük boncuk, bir işten zarara ve kavgaya işarettir. Küçük boncuk, iyi ve sadık bir dost edinileceği­ne, boncuktan çanta yapmak, çevrenizde bulunan kimselerden kö­tü sözler işiteceğinize işaret olarak yorumlanır.Rüyada boncuk bulduğunu veya boncuk satın aldığı­nı görmek, bir hizmetçi ve bir yardımcıya işarettir.Cabiril' Mağribi'nin Yorumu:Rüyasında boncuk bulduğu­nu ya da boncuk satın aldığını gören kimse, kendisine yar­dım edecek bir hizmetçi alır veya hizmetçi alacağına işa­ret eder şeklinde tabir etmiştir.Rüyasında beyaz bir boncuk görmek, dindar ve iyi bir kim­seye işarettir.Rüyasında siyah boncuk görmek, dinsiz ve kötü bir hiz­metçiye işarettir.Rüyasında yeşil boncuk görmek, dindar ve iyi huylu bir hizmetçiye işaret eder şeklinde tabir olunur.Salimi'nin Yorumu:Rüyasında bir boncuk bulduğunu gör­mek, az bir mala sahip olmaya ve bir miktar nimete ermeye işaret eder, ya da çıkmış olduğu yolculukta eline bir miktar para veya mal geçer şeklinde tabir olunur demiştir.Cafer-i Sadık (R.A.)'ın Yorumu:Rüyada boncuk görmek, şu cihetlere işaret eder:Kötü mizaçlı, kötü asıllı zevce,Ahlaksız hizmetçi, kötü huylu (huysuz) erkek hizmetkar,Az miktar ve devamsız bir mal,Edep, terbiye ve evlat gibi şeylere işaret eder demiştir.Bazı yorumculara göre; rüyada görülen bir şey içine dökül­müş ve dizilmemiş renkli boncuklar, hayal kurmaya, zihni­ni lüzumsuz ve gereksiz şeylerle meşgul etmeye işarettir.Dindar bir kimsenin, rüyasında dizilmiş, bir takım renkli boncuklar görmesi, mal ve mülke kavuşacağına işaret eder. Günahkar olan bir kişinin bu rüyayı görmesi ise, üzüntü ve kedere işarettir şeklinde yorumlanır.Bir adamın boncuğa rast geldiğini görme­si, mal ve hizmetçiye kavuşmaya işâret eder.Rüyada boncuk görmek, hanıma da işâret eder.Bazen rüyada boncuk görmek, alçak ve rezil bir dosta işâret eder.Yine rüyada boncuk görmek, ahlâkı kötü bir eşe, kötü huylu hizmetkâra, evlat ve hiz­metçiye, ehemmiyetsiz ve bekasız mala, edep ve terbjyeye işâret eder.Rüyada bir boncuk bulduğunu veya satın aldı­ğını görmek, ele geçecek hizmetçiye işâret eder.Rüyada beyaz boncuk görmek, sâlih ve müttaki hizmetçiye işâret eder.Rüyada yeşil boncuk görmek, dindar hiz­metçiye işâret eder.Rüyada siyah boncuk görmek ise, katı kalpli, fenâ huylu bir kadına işâret eder.Rüyada bir takım boncukları delmekle meşgul olduğunu görmek, adi bir kadınla ev­lenmeye işâret eder.Bazen rüyada bir takım boncukları del­mekle meşgul olduğunu görmek, adi bir takım işlerin peşine düşmeye işâret eder.Rüyada eşek ve katırlara yüklenmiş bon­cuklar görmek, haram mala işâret eder.nbsp;

Kaynak: ruyalar.net


Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet