Alfabetik Rüya Yorumları

Rüyada Cin Görmek

Rüyada cin görmek, hilekar bir kimseye işarettir. Cini yakınında görürse hayal kırıklığına ve ziyana, cin olmak hile ve dolandırıcılığın artmasına işarettir. Bazı yorumculara göre cin gör­mek, kara ve deniz yolculuklarına çapulculuğa, hırsızlığa ve ziya­na işarettir. Cin ve perileri imdada çağırmak tehlikeli ve korkunç maceralara atılmaya işarettir. Rüyada kendisini cin çarptığını görüp korkmak ve bayılarak yere düşmek haram mala sahip olacağı­nıza, kendisine büyü yapılmasına ve malının elinden çıkıp üzül­mesine işaret eder.Rüyada cin görmek, hilekar bir kimseye işaretle tabir olu­nur. Cin görmek, büyük düşman, korku, akıllı fakat hilekar (düzenbaz) bir adam ile temsil edilir.Rüyasında evine bir cinin girdiğini gören kimsenin, evine düşman veya hırsız gireceğine ve rüyayı gören kimseye zarar vereceğine işarettir şeklinde tabir olunur.Bazı yorumculara göre, rüyada cin görmek, yılan ve akrep gibi, yer haşerelerinin çıkması ve insanların rahatsız ola­cakları şeylerin meydana gelmesine işaretle yorumlanır.Rüyanızda cin görmeniz, dünya uğruna hile yapmaktan sakınmayan, hilekâr bir kimse ile tabir olunur.Rüyada görülen cin, âlim, doktor, iyilik sahibi ve iyi vasıflı biri ise, Müslüman'a yararı dokunan iyi kimseye işâret eder.Rüyada cinleri görmek, hokkabaz ve sihir­bazlara da yorumlanır.Bazen de rüyada cin görmek, yılan ve ak­rep gibi yer haşerelerine ve insanların rahatsız olacakları şeylerin çıkmasına işâret eder.Bazen rüyada cin görmek, kara ve deniz­de yolculuk yapmaya, kapıp kaçırmaya, hır­sızlığa, zinaya, kumara, içki içmeye, cinsel yerlerine, kiliseye, dükkanlara, bidat işlenen yerlere, eğlence yerlerine, güzel sesle türkü ya da şarkı söylemeye, çalgılara ve zenginliğe yorumlanır.Rüyasında cin olduğunu görmek, rüya sahibinin hileli işlerinin çok olacağına işâret eder.Rüyada cinin, kapısının yakınında durdu­ğunu görmek, o kimsenin zarara uğrayacağına yahut üzerinde yapması lazım gelen bir adağı olduğuna veya ona isabet edecek darlık ve zillete işâret eder.Rüyada evine cinlerin girip bir şeyler yaptığını görmek, evine düşman ya da hırsızlar girerek o kişiye bir zarar getireceklerine işâret eder.Rüyada cami ve güzel yerlerde görülen cinler, onların Müslüman olanlarına; yerlerde ve yollarda görülen cinler, yol kesici eşkyala- ra; hayvan gübresi dökülen yerde görmek, bekçiye; kuyu ve hamam da görmek, zina eden erkek ve kadınları kandıran adamlara işâret eder.Cinle sohbet ettiğini gören kimse, yolcu ve sır sahiplerinin durumlarına muttali olan kim­seye yakın olur.Bir kimse rüyada cinlerden birine Kur'ân-ı Kerim öğrettiğini ve cinlerden birinin kendisin­den Kur'ân-ı Kerim dinlediğini görse, bu rüya, o  kişi için reislik veya başkanlık gibi yüksek makamlara işâret eder.Cinlerden biriyle evlendiğini görmek, rüya sahibinin itaatsiz ve günahkâr birisine müptela olacağına işârettir.Mülke ehil ve müstahak olan bir kimsenin rüyada cinlerden biriyle evlendiğini görmesi, mülke ve paraya kavuşmaya işâret eder.Rüyada cinlerin meliklerini görmek, valile­re, şeyhlere, âlimlere ve talebelerin hocalarına işâret eder.Rüyada cinlerin melikleri ile dost olduğunu görmek, cinlerin delâlet ettiği kimse ile tanış­maya işâret eder.Rüyada cinlerin melikleri ile dost olduğunu görmek, bazen de, tövbe ve istiğfar ederek, Hak'a dönmeye işâret eder.Rüyada kendisini cinlerin yere düşürdüğü­nü görmek, cinlerden gelecek bir zarara; ba­zen de bu rüyayı görenin faizyiyeceğine işâret eder.

Kaynak: ruyalar.net


Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet