Alfabetik Rüya Yorumları

Rüyada Cin Suresi Görmek

Bir kimsenin bu mübarek sureyi rüyada görmesi, ünlü yorumcular tarafından değişik (çeşitli) şekillere işa­retle yorumlanmıştır.İmam-ı Nablusi' nin yorumu: Cin suresini rüyada tama­mını veya bir parçasını okuduğunu veya başka birinin okumasını dinlediğini görmek, rüya sahibi kişinin, önce rızık darlığı çekmekte olduğunu (yani fakirliğini) fakat, so­nunda bu fakirlikten kurtulup zenginleşeceğine işarettir.İbn-i Kesir'in yorumu: Bu mübarek sureyi rüyada gören kimse, zalimlerle, merhametsiz gaddarlarla çok uğraşır, mücadele eder ve cin şerrinden muhafaza olunur (koru­nur) şeklinde yorumlamıştır.Kirmani'nin yorumu: Cin sure-i celilesini rüyada gören yani, okuduğunu veya okunduğunu gören kişi, cin şerrin­den Cenab-ı Hakk tarafından korunur. Cenab-ı Hakk, rüya sahibine idrak (anlayış, kavrayış) kabiliyeti (yeteneği) verir ve faydalanacağı, yararlanacağı akıl ve zeka verir veya ve­receğine işaretle yorumlamıştır. İbn-i Şirin'de, korkulardan emin olur, bir zarar görmez şeklinde yorum getirmiştir.

Kaynak: ruyalar.net


Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet