Alfabetik Rüya Yorumları

Rüyada Doğum Yaptığını Görmek

Doğum Yaptığını Görmek

Rüyalar bizi kısa süreliğine dış dünyadan ayıran hallerdir. Gün içerisinde etkilenmiş olduğunuz olaylar bilinçaltınıza kazınarak Rüya olarak bize geri dönüş yapmaktadır. Doğum yapmak da sık görülen rüyalar arasındadır. Peki, rüyada doğum yaptığını görmek ne demek? Çocuk doğurmak ne anlama gelir? Bu rüyaların yorumlarını sizler için derledik.

Rüyada doğum yaptığını gören hamile kadın gerçekte fazla doğum sancısı çekmez. Bu rüya sıkıntıların son bulması anlamına da gelir. İyi ve hayra yorulan rüyalar arasında yer alır.

Rüyada Doğum Yaptığını Görmek

Rüyada doğum yaptığını gören kişi manevi anlamda rahata erer. Doğum gören kişiler hayatlarındaki sıkıntılardan ve dertlerden hızlıca kurtulurlar. Doğum yapmak maddi bolluk anlamına da gelir. Rüyayı gören kişiler refaha kavuşur.

Rüyada Çocuk Doğurmak

Rüyada çocuk doğuran kişi aile hayatından ve arkadaş çevresinden memnun olacağınız anlamına gelir. Rüyada çocuk doğurmak bazı yorumculara göre farklı tabir edilir. Bu tabirler rüyayı gören kişinin yakın zamanda bir hastalığa yakalanmana işarettir. Doğum yapmak kimi Rüya yorumcularına göre hayırlı bir rüya olarak nitelendirilirken kimilerine göre ise hayırsız rüyalardandır.

Rüyada Kız Bebek Doğurmak

Rüyada görülen kız bebek bolluk ve bereket olarak nitelendirilir. Sıkıntılı zamanlarda bu rüyayı gören kişiler sıkıntılarından kurtulurlar. Bu rüyayı gören kişi bekâr bir kadınsa hayırlı bir kısmet ile evlenir ve mutlu bir yuvaya sahip olur. Kız bebek her zaman maddi gücü temsil etmektedir. Rüyasında kız bebeği olan kişiler parasal anlamda sıkıntı çekmezler.

Rüyada Erkek Bebek Doğurmak

Erkek bebek dünyaya getiren kişinin refaha ereceğine işaret edilir. Rüyasında erkek bebek doğuran kişi huzur ve mutluluğa kavuşur. Erkek bebek mal, mülk ve sağlığa işaret eder. Rüyasında erkek bebek doğurduğunu gören kişi hasta ise sağlığına kavuşur, fakir ise zengin olur.

Erkeğin Rüyasında Bebek Doğurması

Rüyada erkek kendinin dünyaya çocuk getirdiğini görürse yakın zamanda zengin olur. Erkeğin rüyasında doğum yapması hayırlı bir rüyadır. Bu rüyayı gören erkek yaşlı ise çocuklarından fayda görür. Rüyayı gören erkek genç bir erkek ise eline geçeceği yüklü bir miktar ile zenginliği yakalar.

Rüyada Sezeryan Doğum Yapmak

Rüyasında sezeryan doğum yapan kişinin yakın zamanda kötü bir hastalığa yakalanacağını işarettir. Bu rüyayı gören kişi sağlığına ve yaşamına dikkat etmesi gerekir. Rüyasında sezeryan doğumla bebek dünyaya getiren kişinin yaşayacağı ağır bir hastalık sebebi ile canının oldukça fazla yanacağına işaret edilmektedir.

Rüyada Tek Başına Doğum Yapmak

Bu rüyayı gören kişilerin geçmişte yapmış olduğu hatalarından dolayı ailesi tarafından cezalandırılacağı anlamına gelir. Bu ceza rüyayı gören kişi ile irtibatı kesmek ve sırtını dönmek olarak yorumlanır. Yalnız başına doğum yaptığını gören kişi hatalarından dolayı yaşamı boyunca yargılanır. Her ne kadar pişmanlık duyulsa bile yapılan hatalar yüzünden yaşamı boyunca sıkıntı çeker.

Rüyada Banyoda Doğum yapmak

Banyoda doğum yaptığını gören kişi çocuklarını terbiyeli ve iyilik dolu yetiştirir. Banyo temizlenme mekanıdır. Rüyada banyo görmek insanların hayırlı olmasına yorumlanır. Eğer banyoda doğum yaptığınızı gördüyseniz doğmuş veya doğacak olan çocuklarınızı iyi insanlar olarak yetiştireceksiniz demektir. Çocuklarınız hayırlı bir evlat olup çevresini ve ailesini her daim gururlandırır.

Rüyada Doğum Yaptığını Görmek ile ilgili diğer yorumlar

Rüyada kendisinin doğurduğunu görmek, yakın zamanda zengin olacağınıza işaret eder. Bir erkeğin çocuk doğurduğunu gönnesi çok fenadır, acı söz işitmeye ve tehlikeye işarettir. Erkek karısı­nın ölü çocuk doğurduğunu görürse ölüm tehlikesi vardır veya hastalanır yahut beklediği ve ümit ettiği işi boşa çıkar. Erkek ken­disinin erkek çocuğu doğurduğunu görürse, çok ağır bir yük altına girer ve geçimini zorlukla sağlar. Fakat bu durum çok sürmez. Ka­dın hamile olmadığı halde doğurursa kocasının beklenmedik bir zamanda zengin olacağına işarettir. Kadın oğlan çocuk doğurduğu­nu ve hemen konuşmaya başladığını görürse ölüme işarettir. Eğer kız çocuk olursa Allah' ın ona çok zeki bir evlat vereceğine, doğu­mun güç olduğunu görmek, düşmanların mahvolduğunu görmektir. Doğumun ikiz olduğunu görmek, hesapsız denecek derece zen­gin olmaya işarettir. Doğum sırasında ebe görmek, boş boğaz bir kimse ile ortak olmaya işaret eder. Doğumun çok zor gerçekleş­mesi ümitsizliğe ve kedere işarettir. Doğum sırasında doktor gör­mek, görülen evin erkeğinin veya oğlunun işlerinde başarılı olama­yacağına başkalarının yardımına muhtaç olacaklarma işaret eder. Doğum sırasında hastalandığını görmek, çok sağlam bir vücuda sahip olduğuna ve her türlü hastalıktan çok uzak olduğuna işarettir. Doğum sancıları görmek, keder ve ümitsizliğe yorumlanır. Do­ğum sırasında öldüğünü görmek, çok yaşamaya, sağlığa işaret ola­rak yorumlanır. Bir kadın rüyasında bir er­kek çocuğu (erkek evlat) doğurduğunu ve çocuğunun doğar doğmaz hemen konuştuğunu görse, hayırlı bir rüya gör­müş olur. Çünkü bu rüyası o kadının dünya ve ahiretinin çok iyi olacağına, her iki hayatının da selametle olacağı­na işaret olarak tabir olunmuştur. Cafer-i Sadık (r.a.)'ın başka bir yorumuna göre; kadının bu rüyasında, kendisi­nin vefatına da işaret vardır denmiştir. Ebu Said-il Vaiz'in yorumu: Alem-i manada bir erkeğin, kendisinin çocuk doğurduğunu görmesi, bu rüyası onun taşıyamayacağı ağır bir yükün altına gireceğine, bir süre sonra ise, bu ağır yükten kurtulacağına ve düşmanına ga­lip (üstün) geleceğine ve kendisinin ağır yüke girmesine sebep olan düşmanını tepeleyeceğine işaretle tabir edilir. Kişinin rüyada bir hayvan yavrusu doğurduğunu ve bu hay­van yavrusunun da kediye benzediğini (yani kedi doğurdu­ğunu) görmesi, hayırlı değildir. Rüyası doğurduğu veya doğacak çocuğunun hırsız olacağına işaretle yorumlanır. Hayvan doğurduğunu ve bu hayvanın kedi olduğunu görmek, doğan çocuğun hırsız ola­cağı şeklinde tabir edilir. Rüyada doğmak, rahatlığa, kederden kur­tuluşa, borcu ödemeye ve tövbeye işâret eder. Rüyada doğurmak, sıkıntı ve hastalıklardan kurtulmaya, aile ve komşularından ayrılmaya ¡şâret eder. Bekârın doğum yaptığını görmesi, çabucak evlenmesine ve hanımının bir çocuk doğurma- S|na işâret eder. Sanat ehli birinin rüyada annesinin kendi­sini doğurduğunu görmesi, onu zanaat ve işinden men edecek bir takım manilerin veya kimselerin çıkacağına işârettir. Fakir bir kimsenin rüyada annesinin kendi­sini doğurduğunu görmesi, onu besleyecek, ona yardım edecek ve düşünecek bir adamı çabucak bulacağına işârettir. Fakir bir kimsenin rüyada doğurduğunu görmesi, zengin olmaya işârettir. Zenginin doğurması ise, onun hakkında üzüntü ve ke­dere işâret eder. Zengin bir kimsenin rüyada annesinin ken­disini doğurduğunu görmesi, zevk ve eğlence yüzünden servetini muhafaza edemeyeceğine, malını israf edeceğine, mal ve varlık üzerinde­ki tasarrufunun kısıtlanmasına ve onun işlerine bakmak ve nezaret etmek için bir başkasının onun üstüne tayin edileceğine işârettir. Hanımı olan bir kimsenin rüyada annesinin kendisini doğurduğunu görmesi, hanımının çocuk doğurmayacağına işârettir. Hanımı hamile olan bir kimsenin rüyada annesinin kendisini doğurduğunu görmesi, o kadının erkek bir çocuk doğurmasına işârettir. Düşman ve dava sahibi birisinin rüyada annesinin kendisini doğurduğunu görmesi, onun hakim yanında delilinin geçerli olmama­sına işârettir. Fakir, muhtaç, üzüntülü ve kederli kimse­lerin çocuk doğurduğunu görmeleri, üzüntü, sıkıntı ve mihnetten kurtulmaya işârettir. Tüccar birinin çocuk doğurduğunu gör­mesi, mallarının gitmesine işârettir. Rüyada hamile olduğunu görmek, üzül­meye; doğurduğunu görmek üzüntüden kur­tulmaya işârettir. Rüyada hayvan doğurmak, o hayvanın mi­zacında bir çocuk doğurmaya işârettir. Bir kadının ağzından doğum yaptığını gör­mesi, vefat edebileceğine işârettir.

Erkek Çocuk Doğurmak

Bir kadının rüyada ken­disinin bir erkek çocuğu doğurduğunu görmesi, kocasına büyük bir hayır ve menfaat sağlayacağına, erkek çocuk doğurduğunu görmesi, kocasına üzüntü ve keder isabet edeceğine, büyük bir sıkıntı ile karşılaşacağına işaret ola­rak yorumlamıştır. Rüya tabir ve yorumcuları, rüyada kız çocuğu doğurduğunu görmesi üzüntü ve kederden kurtulmaya, erkek çocuk do­ğurduğunu görmeyi de üzüntü ve kedere düşmeye işaretle yorumlamışlardır. (Bu tabir ve yorum Nablusi'nindir.) Bir kimse rüyasında hanımının erkek çocuk doğurduğunu görse, (eğer hanımı hamile ise) kız çocuk doğuracağına işa­rettir. Şayet hanım hamile değilse, sıkıntı ve kedere uğra­yacağına işarettir. Erkek çocuk doğurduğunu görmek ise, büyük bir sıkıntı ve kedere uğrayacağına işa­retle tabir olunur. Bir erkek karısının veya hizmetçisi­nin erkek çocuk doğurduğunu görürse bir kız çocuğu olur şayet kız çocuk doğurduklarını görürse aksine yorumlanır. Diğer bazı rüya tabir ve yorumcuları: Kişinin rüya da er­kek çocuğu doğurduğunu görmesi, kız çocuğu doğuracağı­na, kız çocuğu doğurduğunu görmesi ise, erkek çocuk do­ğuracağına (yani görülen rüya tersiyle, tersine) işaret olarak tabir olunur demişlerdir. Ancak bazı durumlarda görülen rüya, rüyayı gören kişinin durumuna göre, aynen görüldü­ğü gibi çıkabileceğine işarettir demişlerdir. Yani, kız çocuğu doğurduğunu gören kız doğurur, erkek çocuk doğurdu­ğunu gören, erkek çocuk doğurur demek olur denmiştir. Hamile bir kadının rüyada erkek bir çocuk doğurduğunu görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işârettir. Bir kadının rüyada erkek çocuğu doğurdu­ğunu görmesi, ferahlık sevinç, müjde, ağırlıktan kurtulmaya ve kurtuluşa ermeye işâret eder. Bazen rüyada erkek çocuk doğurduğunu görmek, üzüntü, keder ve gama işâret eder. Bir kadın rüyasında bir erkek çocuk doğur­duğunu ve çocuğun doğar doğmaz konuştu­ğunu görse, o kadın dünya ve âhirette selâmete erer. Bir erkeğin rüyada oğlan çocuğu doğurdu­ğunu görmesi, hastalık ve maraz ile tabir edilir. Bir erkeğin rüyada çocuk doğurduğunu görmesi, kendisine münasip olmayan bir ağır yük altına gireceğine, sonra ondan kurtulup düşmana zafer bulacağına işâret eder.

Kız Çocuk Doğurduğunu Görmek

Kız çocuk doğurduğunu görürse de, doğacak çocuğun erkek bir çocuk olacağına işârettir. Şayet hanımının kız çocuk doğurduğunu rüyada görmüş ise, bu rüya tersine (aksine) işarettir ki, erkek çocuk doğura­caktır şeklinde yorumlanır. Kız çocuk doğurdu­ğunu görmek, çok iyidir, bir davanız varsa kazanacağınıza işaret eder. Bir kadın rüyasında kız çocuğu doğurduğunu ve çocuğunun hemen doğar doğmaz konuştuğunu görse, hayırdır. Hayır­lı bir rüya görmüştür. Kadının bu rüyası onun, ileride (gele­cekte) milletinin en büyüğü olacak, itibarlı, otorite sahibi bir evlat doğuracağına işaret olarak tabir olunmuştur. Rüyasında bir kız çocu­ğu doğurduğunu görmek, rüya sahibinin büyük bir hayra kavuşacağına işaret olarak tabir olunur demiştir. Kız doğurduğunu görmek, izzet, şeref, ucuzluk, bolluk, güçlükten sonra kolaylık, geniş bir rızka ve sevince işâret eder. Rüyada kız doğurduğunu görmek, her sı­kıntıdan kurtulacağına ve onun neslinden millet ve kabilesi için makamı yüce bir kimse­nin çıkacağına işâret eder. Rüyada kız doğurmak, borçlanmaya da işâret eder. Rüyada kız doğurmak, hapis olan bir kimsenin üzüntüden kurtulmasına işârettir.

Hasta Olan Birinin Doğurduğunu Görmek

Hasta olan bir kimsenin çocuk doğurdu­ğunu görmesi, onun öleceğini işârettir. Hasta olan bir kişi, rüyasında annesinin kendisini doğurdu­ğunu görse (yani kendi doğduğunu görmüş ve bilmiş olsa), bu rüya, rüyayı gören hastanın öleceğine işaretle tabir edilir. Hasta olan bir kişi, uykusunda (rüyasında) ağzından çocuk doğurduğunu görse, bu rüyası onun vefat edeceğine (ölece­ğine) işaret eder demişlerdir. Bazen de, rüyayı gören kişi­nin başkaları hakkında şefaatte bulunarak güzel ve yapıcı konuşmasıyla insanların arasını düzeltir ve onları barıştı­rır şeklinde tabir olunur demişlerdir.

Kaynak: ruyalar.net