Geri Dön

U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Bebek bekleyen anne ve baba adaylarını heyecanın yanında bir de isim telaşı sarıyor. Evlatlarına en güzel, en eşsiz isimleri vermek isteyen aileler derin bir araştırma sürecine giriyorlar. Erkek bebek bekleyen çiftler isim seçme konusunda zorlanıyor. Kulağa hoş gelmesinin yanında aileler keşfedilmemiş, modern çağa uygun, popüler, duyulmamış ve nadir bulunan isimleri tercih ediyor. Aileler isimlerin anlamlarına dikkat ediyor. U harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? “U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Bebek bekleyen çiftlerin en çok üzerinde durdukları konulardan bir tanesi de isimler. Erkek bebeklerine isim verirken kulağa hoş gelmesine dikkat eden çiftler anlamları konusunda da araştırma içerisine giriyorlar. Erkek bebekleri için keşfedilmemiş, birbirinden güzel isimler bulunuyor.

A'dan Z'ye Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

 U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2021: U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir

 

U Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

 

Ubeydullah: Allah’ın kulu, kölesi

Ubeyt: Köle, kölecik, kulcuk.

Uca: Ulu, yüce, yüksek, erişilmez

Ucaer: Yüce, yiğit, erişilmez yiğit

Ucatekin: Erişilmez ve tek olan, yüce ve tek; yüce şehzade

Uç: Son, nihayet. 2. Kıyı, kenar. 3. Sınır, hudut. 4. Neden, sebep.

Uça: Sırt, arka. 2. Yüksek, yüce. – bk. Uca

Uçan: Kanatlarını açarak yükselen, havada yol alan

Uçanay: Gökte uçan Ay gibi olan kimse

Uçanok: Uçarak giden ok

Uçantekin: Kanatlı şehzade

Uçantürk: Havada yükselen Türk

Uçar: 1.Uçucu, uçan. 2. Özgür.

Uçarer: Kanatlarını açarak havada yol alan yiğit, uçar gibi giden yiğit

Uçarı: Ele avuca sığmayan.

Uçarlı: Gerçekçi olmayan, hayaller peşinde koşan kimse.

Uçay: Son ay.

Uçbay: Sınır beyi.

Uçbey: Sınır beyi.

Uçbeyi: Uçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli.

Uçhan: Uç ilde hüküm süren han

Uçkan: İçinde uçmak özlemi yanan.

Uçkara: Bir kuş.

Uçkun: Uçmaya düşkün, uçmayı çok seven; anasınca uçmaya alıştırılan yavru kuş

Uçma: Uçmak işi.

Uçmak: Aşırılmak. 2. Çok sevinmek. 3. Yok olmak, ortadan kaybolmak. 4. Uçar gibi dalgalanmak.

Uçman: Uçucu, yerinde duramayan

Uçuk: Uçmuş, soluk renkli. 2. Hafif belirsiz.

Uçur: Doğumuyla herkesi sevince boğan.

Uflaz: Oflaz

Ufuk: Yerle göğün birleştiği nokta

Ufukay: Ufuktaki ay

Ufukdeniz: Denizin gökle birleştiği görüntü.

Ufuktan: Ufuk çizgisini saran sabah aydınlığı.

Ugan: Yüce, güçlü, kuvvetli

Uguz: bk. Oğuz

Uğraş: Kötülük ve güçlükle mücadele.

Uğur: İyilik, şans getiren

Uğurad: Uğurlu adı olan

Uğural: Uğur sahibi ol

Uğuralp: Uğurlu yiğit

Uğurata: Uğurlu baba, uğur getiren ata

Uğuray: Uğurlu, kutlu ay

Uğurbay: Uğurlu ve saygın kişi.

Uğurbey: Uğurlu ve saygın kişi.

Uğurcan: Uğur getiren, uğurlu kimse

Uğurel: Uğurlu el, uğurlu kimse

Uğurhan: Uğurlu hükümdar.

Uğurkan: Uğurlu bir soydan gelen.

Uğurlu: İyilik getirdiğine inanılan, kutlu, kademli.

Uğurluad: Adı gibi kendisi de uğurlu olan

Uğurlubay: Uğurlu- kimse.

Uğurlubey: Uğurlu bey.

Uğurlucan: Uğurlu ve candan kimse.

Uğurluel: Eli uğurlu kimse.

Uğurluhan: Halkına uğur getiren hükümdar.

Uğurlukan: Uğurlu bir soydan gelen.

Uğurlusan: Uğurluluğuyla tanınmış olan .

Uğurlutay: Uğurlu genç.

Uğurlutürk: Uğurlu Türk.

Uğurol: Kut getir, uğurlu ol

Uğursal: Uğurlu.

Uğursan: Uğuruyla tanınmış.

Uğursay: Uğurlu ve saygın kişi.

Uğursel: Coşkulu ve uğurlu.

Uğursev: Uğurlu, sevilen.

Uğurseven: Uğruna inanan.

Uğursoy: Uğurlu soydan gelen.

Uğurtan: Uğur getiren şafak vakti

Uğurtay: Uğur getiren, uğurlu genç

Uğurtürk: Uğurlu Türk.

Uğut: Baygın, kuru, solgun; bol buğday

Uğuz: Kutsal, mübarek.

Uhuvvet: Kardeşlik, arkadaşlık, dostluk.

Ukuş: Anlayış, zekâ. 2. Benzeyiş. 3. Soy sop, kabile, soy.

Ulaç: Bağlayan, bağlayıcı, sınır

Ulaçhan: Hükümdarlığın sınırı.

Ulaçkan: İnsanları birbirine kaynaştıran bir soydan gelen kimse.

Ulak: Haber götüren, postacı.

Ulakbey: Haberci.

Ulam: Sürekli, kesintisiz

Ulaş: Amacına, hedefin erişme

Ulcan: Oğul can.

Ulcay: “Olcay” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Ulu: Yüce, büyük

Uluad: İsmi gibi kendiside yüce olan.

Ulualp: Yüce yiğit, ulu yiğit

Uluant: Kutsal ant, büyük yemin

Uluata: Geçmişi yüce olan.

Ulubaş: Başı göğe ermiş kişi.

Ulubay: Yüce ve zengin kimse

Ulubek: Saygınlığı olan yiğit.

Uluberk: Sağlam, kuvvetli ve yüce kişi

Ulubey: Saygın, değerli

Uluca: Yüce kişi.

Ulucan: İçtenliğiyle yüce kişi.

Uluç: Büyük Türk denizcisi

Uluçhan: Altınordu Devleti hanlarından biri

Uluçkan: Saygın bir geçmişi olan.

Uludağ: Azametine ve yüceliğine saygı duyulan.

Uludoğan: Yüceliği doğuştan gelen.

Uludoğmuş: Yüceliği doğuştan gelen.

Uluer: Yüce yiğit, seçkin yiğit

Uluergin: Olgunluğu yüceliğinden gelen.

Uluerkan: Yüce, kuvvetli bir soydan gelen.

Uluğ: Büyük, yüksek, gururlu

Uluğbey: Ulubey

Uluğtekin: Yüce şehzade

Uluhan: Yüce kağan

Ulukaan: Yüce savaşçı.

Ulukan: Yüce bir soydan gelen.

Ulukut: Büyük ve kutsal kimse

Ulum: Büyük, gösterişli

Uluman: Değerli, yüce ve saygın kişi.

Ulun: Ulu.

Ulunay: Yüce ay, büyük ay

Uluöz: Yüce kimse, seçkin kimse

Ulus: Millet

Ulusal: Ulusla ilgili, ulusun malı, ulusa değgin

Ulusan: Yüceliğiyle tanınan kişi.

Ulusay: Yüce ve saygın kişi.

Ulusev: Yüce olanı sev.

Uluseven: Yüce olanı seven.

Ulusoy: Yüce bir soydan gelen kimse, yüce soylu ya da soy

Ulusu: Kudreti bilinen su.

Uluşahin: Seçkin, erişilmez yücelikte ve şahin gibi kişi

Uluşan: Yüce, seçkin ad; yüce ün

Ulutan: Yüce tan

Ulutaş: Değerli taş.

Ulutay: Gençliğine rağmen yüceliği, ululuğu özünde barındıran.

Ulutekin: Yüce ve tek; yüce şehzade

Ulutürk: Seçkin Türk, yüce Türk

Ulvi: Yüce, yüksek

Uma: Armağan, hediye. 2. Konuk, misafir.

Umaç: Amaç, umut

Uman: Olması istenilen bir şeyin olmasını dileyen, bekleyen

Umar: Çare, deva, çıkar yol.

Umay: Devlet Kuşu

Umde: İlke, prensip.

Umdu: Çıkar yol.

Umman: Engin deniz, okyanus

Umur: Görgü, tecrübe

Umurad: Adı gibi kendi de deneyimli olan.

Umural: Görgü, bilgi ve deneyim kazan.

Umuralp: Görgülü, bilgili yiğit

Umurbay: Deneyimli ve saygın kişi.

Umurbey: Deneyimli, saygın kişi.

Umurtaş: Deneyimleri sayesinde taş gibi sağlam olan.

Umut: Beklenti, ümit etme

Umutlu: Umudu olan kimse

Unan: Bağlılık.

Unat: Akıllı, ergin.

Ungan: Doğru yolda olan

Unsur: Öğe.

Urağan: Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına.

Ural: Asya'da bir sıra dağ

Uralp: Yiğit.

Uraltan: Kızıllık.

Uraltay: Gençlik.

Uram: Büyük cadde, mahalle

Uran: Maharetli kişi. 2. Teknik.

Urandu: Seçkin, seçilmiş, tekniğiyle beğenilmiş.

Urangu: Yetenekli savaşçı.

Uras: Saadet, mutluluk

Uras-Uraz: Talih, şans

Uraytay: Yükseklik.

Uraz: Şans, talih.

Uraza: Hediye, armağan. 2. Misafir yemeği.

Urazlı: Talihli, şanslı.

Urgun: Vurulan, aşık olan.

Urhan: Yüksek rütbeli hükümdar.

Urkan: Şehirli bir soydan gelen kimse

Urluk: Tohum, aile.

Uruç: Yukarı çıkma, yükselme.

Uruk: Soy, sülale.

Urun: “Orun” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Urungu: Cengaver.

Uruz: Amaç, gaye.

Us: Akıl.

Usal: Akıllı ol.

Usalan: Akıllı.

Usalp: Akıllı yiğit.

Usame: Bir arslan cinsinin adı, sahabe ismi

Usbay: Akıllı, saygın kişi.

Usberk: Gücünü zekasıyla birleştiren.

Usbey: Akıllı ve saygın.

Usçu: Akılcılık yanlısı olan kişi.

User: Akıllı kişi.

Ushan: Akıllı hükümdar.

Uskan: Akıllı soydan gelen.

Usluer: Akıllı yiğit

Usman: Uslu, akıllı kişi

Ussal: Akla uygun olan, akla yatan

Usta: Becerikli olan.

Utkan: Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.

Utku: Zafer, başarı, mutlu son

Utman: Şerefli.

Uyanış: Uykunun bitmesi, yeni bir hayat

Uyar: Uysal

Uyaralp: İsteğe göre davranan yiğit, uysal yiğit

Uyarer: Başarılarının ardında olan.

Uygan: Uyumlu.

Uygar: Çağdaş, ileri

Uygaralp: Uygar yiğit.

Uygu: Uyum

Uygun: Yakışır, yaraşır. 2. Elverişli. 3. Orantılı.

Uyguner: Yakışır, yaraşır, yiğit; yararlı, işe yarar kimse

Uygur: 1.Tarihi mirası çok zengin bir Türk ulusu. 2. Uygar, medeni.

Uyguralp: Uygur yiğidi

Uytun: Kutlu, kutsal

Uz: Usta, işe yatkın, becerikli

Uzalp: Becerikli yiğit

Uzay: Bütün canlı ve cansız varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, evren.

Uzbay: Becerikli ve zengin

Uzbey: Güzel ve saygın kişi.

Uzcan: Becerikli kimse

Uzel: Usta el, becerikli el, işe yatkın el

Uzer: Becerikli yiğit

Uzgör: Geleceği görme, uzağı görme

Uzgören: Uzağı gören, geleceği gören

Uzhan: Becerikli kağan, Oğuzhan

Uzkan: İyi ve güzel bir soydan gelen.

Uzma: En büyük.

Uzman: Belli bir işte veya konuda beceri, görüş ve bilgisi olan kimse

Uzmen: Usta kişi, becerikli kişi

Uzra: Hedef, amaç

Uzsan: Becerileriyle tanınan

Uzsoy: Yetenekli ve bilgili bir soydan gelen.

Uztan: Bilgiyi ve güzelliği kendinde barındıran.

Uztay: Bilgili, akıllı genç.

Uztekin: Becerikli ve tek; becerikli şehzade

Uztürk: Becerikli Türk

Şiddetli Sevgi: Flört Şiddeti | Av. Cansen Erdoğan anlatıyor“Ailene benimle birlikte olduğunu söyleyeceğim! Abine aramızdakileri anlatacağım! Gönderdiğin fotoğrafları İnternet’te yayınlayacağım! Okulda kimseyle konuşmayacaksın! Arkadaşlarınla görüşmeni istemiyorum! Oraya gidemezsin! Bensiz hele bir git, görürsün sen dünya kaç bucakmış…” Bu sözler tanıdık geldi mi? Av. Cansen Erdoğan flört şiddeti kavramını, hangi davranışların flört şiddeti kapsamına girdiğini ve flört şiddetinin ceza hukukundaki yerini Pembenar izleyicileri için anlattı.
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ev hayatınız ile ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Evde olası kazalara karşı temkinli olmanızda fayda var. Sabah saatlerinde ilişkiler daha akıcı. Keyifli olaylar yaşayabilirsiniz. Güven aradığınız durumlar oluşabilir, iç sesinizi dinleyerek doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir, ihmal etmemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizle ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda iletişim içinde olacağınız hareketli bir gündesiniz. Kulağınıza dedikodular gelebilir. Ticari konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde size keyif veren şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşama doğru biraz gerginlik artabilir, dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Hesaplarınızı gözden geçirip, yeni bir finansal yapılanma içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde akıcı temalar söz konusu. İlişkiler içinde rahat zamanlar var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde ise kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler gündeminizi etkileyebilir. Beslenmenize özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir. Sabah saatlerinde güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Ailenizle keyifli zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelecek olaylar gündeminizi etkileyebilir. Yaşayacağınız kayıpların ardından, içsel süreçlerin içine girebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Sabah saatlerinde ilişkilerinizle ilgili konular daha fazla gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınıza özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sosyal gruplarınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Geleceğinizle ile ilgili beklentileriniz hakkında farklı konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde kendinizi keyifli ve şanslı hissedebilirsiniz.  Akşama doğru yapacağınız planlarda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işleriniz daha akıcı şekilde ilerleyebilir. Hedeflediğiniz konular hakkında işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konuları gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz. İlgilendiğiniz konular yorucu hale gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Akademik konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Sabah saatlerinde ailenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Akıcı enerjiler sayesinde tüm gün işlerinizin kolayca ilerleyebilir. Sevdikleriniz için alışveriş yapmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Yaptığınız planlarda erteleme olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeminizi oluşturabilir. Ortaklı para konularına karşı daha hassas olmanız gereken zamanlar olabilir. Bugün ertelediğiniz banka işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde işlerinizi bitirmeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde ilişkilerde sıkışmalar yaşanabilir. Kendinizi tedirgin ve yorgun hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde ilişkiler açısından daha rahat temalar söz konusu. Genel olarak şanslı bir gündesiniz. İlişkilerde denge ve uyum arayışında olabilirsiniz. Anlaşmalar içinde olabilirsiniz. Akşama doğru gerginlikler artabilir. Baskı altında karar vermeye çalıştığınızı hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatında birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İşinizle ilgili sorumluluklarınızda değişiklikler yaşayabilirsiniz. Başkalarından destek alacağınız zamanlarda olabilir. Sağlığınıza özen göstermenizde fayda var. Akşam saatlerin de yaptığınız planlarda değişikliler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade ederken yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde ilişkiler konusunda şanslısınız. Keyif aldığınız konular için harcama yapabilirsiniz. İçsel uyumunuzun tam olduğunu hissedeceksiniz. Risk almaya açık zamanlar var. Keyif aldığınız yerlerde olmak isteyeceksiniz. Akşam saatleri daha yorucu geçebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber