Geri Dön
DualarKadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

Kadir Gecesi duası ve Kadir Gecesi ibadetleri merakla araştırılıyor. Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Bu gece Kadir Gecesi idrak edilecek. İslam alemi için büyük önemi olan Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi duası ve ibadetleri nelerdir? Bu gece dini görevlerini yerine getirmek isteyenlerin merakla araştırdığı Kadir Gecesi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde derledik. İşte Kadir Gecesi nedir, Kadir Gecesi duası, Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir sorularının cevabı...

Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinde Kadir Gecesi'nin önemine yer verdi. Kadir gecesi duası ve ibadetlerini de anlatan Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşların merakını giderdi. Peki Kadir Gecesi nedir, Kadir Gecesi duası - ibadetleri neler? İşte Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi...

KADİR GECESİ NEDİR? İŞTE ÖNEMİ VE ANLAMI...

Burada Kadir gecesinin bin aydan hayırlı oluşunun başka bazı sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece Allah Teâlâ’nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 4. âyetteki “ruh”tan maksat Cebrâil’dir (krş. Şuarâ 26/193-194). Cebrâil meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir. Ruha “meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah’ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet” vb. mânalar verenler de vardır (Râzî, XXXII, 34; Şevkânî, V, 555). 5. âyette bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifade edilmiştir. Zira melekler gecenin başından itibaren tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde inerek müminlere selâm verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder. Kadir gecesinde Allah Teâlâ rahmân ismiyle tecelli etmekte, –Duhân sûresinin 4-6. âyetlerinden de anlaşıldığı üzere– bu tecelli en az bir yıl boyunca genel esenliğin devamını sağlamakta, düzeni ve dengeyi korumaktadır. Bu sebeple ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp mescidde itikâfa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürle geçirirdi (Buhârî, “İ‘tikâf”, 1; Müslim, “İ‘tikâf”, 1-5). Dolayısıyla müminler de Kadir gecesini ibadetle ve dualarla ihya etmelidirler.

KADİR GECESİ DUASI NEDİR?

Hz. Âişe bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber’e sormuş, o da “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet! de” şeklinde cevap vermiştir (Tirmizî, “Da‘avât”, 84; İbn Mâce, “Duâ”, 5).

KADİR SURESİ

Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler