Geri Dön

Emniyet suistimal sigortaları nedir?

Şahısların kendilerini güvenceye alabildikleri, maddi ve manevi zararlarını karşılayabilecekleri sigorta paketleri bulunuyor. Emniyet Suiistimal Sigortası (ESS) da bunlardan biridir. ESS diğer sigortalardan farklıdır. Kişinin mali varlıklarını, yanında çalıştırdığı kişi/kişilere karşı güvence altına alıyor. ESS’nin ne olduğunu öğrenip, bu doğrultuda kendinizi güvence altına alabilirsiniz. ESS hakkında detaylı bilgiyi sizler için hazırladık.

Emniyet suistimal sigortaları nedir?

ESS, sigortalı ve sigortacı taraflarına ek olarak sigorta ettiren tarafı da ekliyor. Bir işyerinde çalışan kişi/kişilerin görev gereği kendilerine emanet edilen kıymetli varlıkları illegal yollarla zimmetlerine geçirme olasılığını güvence altına alıyor.

Emniyet Suiistimal Sigortası (ESS) nedir?

ESS, İşverenin kendine bağlı çalışan kişilerin mal varlıklarını çalmak, zimmetine geçirmek, dolandırıcılık gibi yollarla sahip olmak gibi eylemleri sonucunda göreceği zararı teminat altında alan sigorta türüdür.

Diğer sigorta türlerinde sadece sigortacı ve sigortalı varken, bu sistemde ayrıca sigorta ettiren olarak 3 taraf bulunuyor.

Banka, şirket, kuyumcu gibi kurum ve kuruluşlarda veznedar, tahsildar gibi çalışanların çeşitli yollarla kıymetli evrak, nakit para, hisse senedi, mücevherat gibi değerli mali varlıkları zimmetlerine geçirmeleri sık karşılaşılan olaylardır. Türk Ceza Hukuku’nda bu duruma “emniyeti suiistimal” veya “güveni kötüye kullanma” adı veriliyor. Bu olaylar işverene büyük maddi zarar verdiği için özel sigorta şirketleri tarafından ESS sistemi uygulanıyor.

Sigortacı; Sigorta ettireni güvence altına alan poliçeyi hazırlayan taraftır.

Sigortalı; Pozisyonu gereği kendisine nakit para, kıymetli evrak ve eşya emanet edilen muhasebeci, tahsildar, mutemet, veznedar gibi görevlilerdir.

Sigorta ettiren; Sigortalıyı çalıştıran işletme, kurum veya kuruluşun işvereni/sahibi kişidir.

Emniyet Suiistimal Sigortası kapsamındaki kişiler

ESS, sigorta teminatı kapsamındaki kişiler 3 gruba ayrılıyor;

1-Veznedarlar, tahsildarlar, şehir içi ve dışında seyahat eden satıcılar

2-Ticaret müdürleri ve elemanları, depo, antrepo, ardiye sorumluları

3-Diğer personel ve işçiler

Emniyeti Suiistimal Sigortası gerekliliği nedir?

1)Kendisine kıymetli mali varlıklar teslim edilen kişinin (sigortalı) sigorta ettirene hizmet akdi ve bordrolu olarak çalışması gerekiyor. Olası maddi zararlarda hak talep edebilmeniz için kişinin sizin işyerinizde çalıştığını gösterir belgeyi sunmanız gerekiyor. Kimi sigortalı gösterecekseniz poliçede adı, soyadı ve görevini belirtiyorsunuz.

2)Eylemin görevlinin o işyerinde çalıştığı zaman zarfında yapılması gerekiyor. Bunun dışında sigortalının ölümü, emekliye ayrılması veya işten çıkarılmasından sonraki 6 ay, her halükârda poliçenin sone erme tarihinden itibaren 3 ay içinde gerçekleşmesi halinde zarar tazmin ediliyor.

3)Sigortanın devreye girmesi için poliçe teslim edildiğinde ilk taksitin veya tutarın tamamının ödenmesi gerekiyor. Aksi halde sigorta devreye girmiyor.

Emniyeti Suiistimal Sigortası teminat kapsamı

Sigorta ettirene ait para, kıymetli evrak veya para ile ölçülebilen mali varlıkları muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla ve poliçede yazan meblağı geçmemek üzere teminat kapsamı altındadır.

Kürk, ipek halı, sanat eserleri, sigorta alanında bulunan kara, deniz, hava araçları ve bunların yükleri, işyerine ait olmayıp, vitrinde sergilenen mallar sigorta kapsamında değildir. Fakat ek teminat sağlayarak bu gibi kıymetleri de teminat kapsamına aldırabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber