Geri Dön

Azil mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımına ilişkin AYM Başkanı Zühtü Arslan ve AYM üyelerini işaret ederek, “Ortada böyle bir tablo varsa gereğini onlar yapmalıdır” ifadelerini kullanması gözleri AYM Kanunu’ndaki disiplin hükümlerine çevrildi.

Azil mümkün değil
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Mevcut yasaya göre 12 yıl için seçilen AYM üyeleri görevlerinden azlolunamıyor; kendileri istemedikçe görev süreleri dolmadan veya 65 yaşından önce emekliye sevk edilemiyorlar. AYM üyeliği, hâkimlik ve savcılık mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı kesin hüküm giyilmesi veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesi hâlinde ise kendiliğinden sona eriyor. Görevin sağlık bakımından yerine getirilemeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılması hâlinde de üyelik, mahkeme üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla sona erebiliyor.

Yasanın “disiplin cezaları”nı düzenleyen 19. maddesine göre “Başkan ve üyelerin, asli görevleri dışında resmî veya özel bir görev almaları ya da yaptıkları yeminle veya üyeliğin vakar ve şerefi ile bağdaşmayan, hizmetin aksamasına yol açan hâl ve hareketlerinin sabit görülmesi hâlinde, eylemin niteliğine göre, uyarma, kınama ya da üyelikten çekilmeye davet edilme” cezalarından birisine karar verilebiliyor.

Üyelikten çekilmeye davet edilme cezası için mevcut durumda başkan dahil 16 üyeli Genel Kurulun üçte ikisinin oy çokluğu aranıyor. Hakkında “üyelikten çekilmeye davet” cezası verilen üye, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde buna uymazsa istifa etmiş sayılıyor.

Milliyet'te Gündem (22 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber